Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

20 maja 2019 11:30 | wersja 5 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Zastępca burmistrza

Zastępca Burmistrza Miasta Ząbki
KAMIL KOWALECZKO


tel. 0-22 51 09 702

przyjęcia interesantów - wtorki w godz. 14.00 - 16.00

1. Zastępca Burmistrza przy wykonywaniu swych kompetencji i zadań działa w granicach określonych zarządzeniami Burmistrza oraz imiennymi pełnomocnictwami i upoważnieniami udzielonymi przez Burmistrza.

2. Do zadań Zastępcy Burmistrza należy:

l ) wykonywanie zadań powierzonych przez Burmistrza;

2) sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad powierzonymi komórkami organizacyjnymi Urzędu;

3) wydawanie decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej, w zakresie upoważnień udzielonych przez Burmistrza;

4) składanie oświadczeń woli w imieniu miasta Ząbki w zakresie udzielonych pełnomocnictw;

5) przyjmowanie interesantów w sprawach skarg i wniosków;

6) reprezentowanie Miasta Ząbki w czasie uroczystości i spotkań oficjalnych w zakresie uzgodnionym z Burmistrzem;

7) udzielanie wywiadów i informacji dotyczących Miasta Ząbki w zakresie ustalonym przez Burmistrza;

8) współdziałanie z Radą, Burmistrzem, Sekretarzem, Skarbnikiem, a także komórkami
organizacyjnymi Urzędu nie podlegającymi nadzorowi Zastępcy Burmistrza.Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Miasta Ząbki

Logowanie