Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

ZADANIE OBLIGATORYJNE

2.1 Wypracowanie i wdrożenie kodeksu etycznego pracowników urzędu gminnego/powiatowego

Kodeks etyczny pracownika

Urzędu Miasta w Ząbkach

Kodeks etyczny pracownika Urzędu Miasta w Ząbkach jest opisem powszechnie znanych wartości i zasad współżycia w społeczeństwie jakimi kierują się pracownicy Urzędu Miejskiego w Ząbkach przy wykonywaniu powierzonych im zadań.

Tekst niniejszego kodeksu jest stworzony przez pracowników Urzędu Miasta w Ząbkach w celu poinformowania obywateli o standardach zachowania i pracy jakich mają prawo oczekiwać od urzędników w związku z pełnieniem przez nich obowiązków pracownika samorządowego, oraz wykonywaniem powierzonych im zadań.

Kodeks etyczny pracownika Urzędu Miasta w Ząbkach nie reguluje rozstrzygnięć zawartych w obowiązujących aktach prawnych.

Urzędnik zachowuje się w sposób odpowiadający godności urzędnika, dokłada wszelkich starań aby jego postępowanie było jawne, zrozumiałe i wolne od podejrzeń o jakąkolwiek formę interesowności lub korupcji.

Życzliwością, cierpliwością,wyrozumiałością,bezstronnością i pozytywnym nastawieniem do osób urzędnik kształtuje postawę pozwalającą na zwiększenie szacunku do siebie i swojej pracy , oraz na tworzenie dobrego wizerunku Urzędu , w którym pracuje.

Świadcząc usługi urzędnik wykazuje się obiektywizmem ,dobrą wolą,tolerancją i chęcią niesienia pomocy - popartymi praworządnością, rozwagą i świadomością skutków podjętych decyzji.

Uczciwe , rzetelne, terminowe i odpowiedzialne traktowanie każdej sprawy, spolegliwość i gospodarność urzędnika dają świadectwo dbałości o dobro publiczne.

Urzędnik rozpatruje sprawy sumiennie, wnikliwie i zgodnie z obowiązującym prawem , dążąc do osiągnięcia najlepszych rezultatów przy realizacji powierzonych mu zadań.

Urzędnik dba o podnoszenie swoich kwalifikacji i kompetencji, jest przygotowany do podejmowania rozstrzygnięć i ponoszenia odpowiedzialności za swoje postępowanie.

Urzędnik jest przygotowany do pozbawionego emocji, racjonalnego, merytorycznego i prawnego uzasadnienia podjętych decyzji.

Urzędnik jest otwarty na współpracę, korzystanie z doświadczenia i wiedzy współpracowników, pomocy ekspertów, wypracowuje rozstrzygnięcia oparte na rzeczowej , merytorycznej argumentacji.

Urzędnik pamięta o służebnym charakterze swojej pracy, wykonuje ją z poszanowaniem godności innych i poczuciem godności własnej.

ZADANIA FAKULTATYWNE

2.2 Przygotowanie i wdrożenie kodeksu etycznego radnego

2.3 Opracowanie kodeksu postępowania

2.4 Przeprowadzenie szerokiej akcji informacyjnej na temat braku tolerancji dla korupcji w tym urzędzie

2.5 Opracowanie planu i przeprowadzenie szkoleń dla pracowników z zakresu etyki w życiu publicznym

2.6 Opracowanie procedur postępowania w przypadku naruszenia kodeksuBiuletyn Informacji Publicznej — Urząd Miasta Ząbki

Logowanie