Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

24 sierpnia 2011 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Zarządzenia burmistrza

OSTATNIE ZARZĄDZENIA BURMISTRZA MIASTA ZĄBKI

ROK 2011

ZOBACZ Zarządzenie Nr 0050.96.2011 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 22 sierpnia 2011 r. w sprawie oddania środków trwałych oraz pozostałego wyposażenia w użytkowanie Samodzielnego Publicznego zakładu Opieki Zdrowotnej Miejskiej Przychodni Zdrowia przy ul. Orlej w Ząbkach

ZOBACZ Zarządzenie Nr 0050.95.2011 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 19 sierpnia 2011 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Ząbki

ZOBACZ Zarządzenie Nr 0050.94.2011 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 16 sierpnia 2011 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Ząbki

ZOBACZ Zarządzenie Nr 0050.93.2011 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 11 sierpnia 2011 r. w sprawie wyznaczenia komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na wydzierżawienie nieruchomości stanowiących własność Miasta Ząbki

ZOBACZ Zarządzenie Nr 0050.92.2011 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 9 sierpnia 2011 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Ząbki

ZOBACZ Zarządzenie Nr 0050.91.2011 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 2 sierpnia 2011 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Ząbki

ZOBACZ Zarządzenie Nr 0050.90.2011 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 25 lipca 2011 r. w sprawie powołania, organizacji, składu, trybu pracy oraz zakresu obowiązków członków komisji przetargowej do postąpowania o zamówienie publiczne, którego przedmiotem zamówienia są usługi w zakresie transportu zbiorowego w obrębie granic Miasta Ząbki i Miasta Ząbki

ZOBACZ Zarządzenie Nr 0050.89.2011 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 22 lipca 2011 r. w sprawie dokonania zmiany w planie wydatków budżetu Miasta Ząbki na 2011 r.

ZOBACZ Zarządzenie Nr 0050.88.2011 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 22 lipca 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu dzierżawnego, czynszu najmu za powierzchnię reklamową na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji

ZOBACZ Zarządzenie Nr 0050.87.2011 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 19 lipca 2011 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

ZOBACZ Zarządzenie Nr 0050.86.2011 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 19 lipca 2011 r. w sprawie powołania, organizacji, składu, trybu pracy oraz zakresu obowiązków członków komisji przetargowej do postąpowania o zamówienie publiczne, którego przedmiotem zamówienia są: roboty budowlane związane z realizacją zadania inwestycyjnego pn. Budowa Centrum Turystyczno-Rekreacyjno-Sportowego - budowa krytej pływalni przy ul. Słowackiego 21 w Ząbkach.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach projektuRegionalnego Programu OperacyjnegoWojewództwa Mazowieckiego w latach 2007-2012.

ZOBACZ Zarządzenie Nr 0050.85.2011 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 18 lipca 2011 r. w sprawie dokonania zmiany w planie wydatków budżetu Miasta Ząbki na 2011 r.

ZOBACZ Zarządzenie Nr 0050.84.2011 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 14 lipca 2011 r. w sprawie powołania, organizacji, składu, trybu pracy oraz zakresu obowiązków członków komisji przetargowej do postąpowania o zamówienie publiczne, którego przedmiotem zamówienia są: roboty budowlane związane z realizacją zadania inwestycyjnego pn. Budowa Centrum Turystyczno-Rekreacyjno-Sportowego - budowa krytej pływalni przy ul. Słowackiego 21 w Ząbkach.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach projektuRegionalnego Programu OperacyjnegoWojewództwa Mazowieckiego w latach 2007-2012.

ZOBACZ Zarządzenie Nr 0050.83.2011 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 13 lipca 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu dzierżawnego i czynszu najmu za grunt znajdujący się w gminnym zasobie nieruchomości Miasta Ząbki

ZOBACZ Zarządzenie Nr 0050.82.2011 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 11 lipca 2011 r. zmieniające zarządzenie w sprawie: ustalenia planu kont dla budżetu gminy i dla jednostek budżetowych, zasad prowadzenia kont pomocniczych, wyceny aktywów i pasywów

ZOBACZ Zarządzenie Nr 0050.81.2011 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 11 lipca 2011 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej przeprowadzającej postępowanie egzaminacyjne dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

ZOBACZ Zarządzenie Nr 0050.80.2011 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 11 lipca 2011 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej przeprowadzającej postępowanie egzaminacyjne dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

ZOBACZ Zarządzenie Nr 0050.79.2011 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 11 lipca 2011 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej przeprowadzającej postępowanie egzaminacyjne dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

ZOBACZ Zarządzenie Nr 0050.78.2011 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 11 lipca 2011 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej przeprowadzającej postępowanie egzaminacyjne dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

ZOBACZ Zarządzenie Nr 0050.77.2011 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 11 lipca 2011 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej przeprowadzającej postępowanie egzaminacyjne dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

ZOBACZ Zarządzenie Nr 0050.76.2011 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 11 lipca 2011 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej przeprowadzającej postępowanie egzaminacyjne dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

ZOBACZ Zarządzenie Nr 0050.75.2011 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 8 lipca 2011 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Ząbki

ZOBACZ Zarządzenie Nr 0050.74.2011 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie dokonania zmiany w planie wydatków budżetu Miasta Ząbki na 2011 r.

ZOBACZ Zarządzenie Nr 0050.73.2011 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie dokonania zmiany w Wiekloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ząbki na lata 2011 - 2018

ZOBACZ Zarządzenie Nr 0050.72.2011 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 27 czerwca 2011 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Ząbki

ZOBACZ Zarządzenie Nr 0050.71.2011 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 27 czerwca 2011 r. w sprawie powołania, organizacji, składu, trybu pracy oraz zakresu obowiązków członków komisji przetargowej do postąpowania o zamówienie publiczne, którego przedmiotem zamówienia są roboty budowlane związane z wykonaniem sieci komputerowej w pomieszczeniach adoptowanych na cele biurowe oraz w byłej serwerowni budynku Urzędu Miasta Ząbki przy ul. Wojska Polskiego 10

ZOBACZ Zarządzenie Nr 0050.70.2011 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 27 czerwca 2011 r. w sprawie powołania, organizacji, składu, trybu pracy oraz zakresu obowiązków członków komisji przetargowej do postąpowania o zamówienie publiczne, którego przedmiotem zamówienia są usługi w zakresie transportu dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Miasta Ząbki do przeszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów i innych placówek oświatowych na trasie dom - placówka - dom w okresie od 01.09.2011 r. do 29.06.2012 r.

ANULOWANO Zarządzenie Nr 0050.69.2011 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 21 czerwca 2011 r. w sprawie powołania, organizacji, składu, trybu pracy oraz zakresu obowiązków członków komisji przetargowej do postąpowania o zamówienie publiczne, którego przedmiotem zamówienia są usługi w zakresie transportu dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Miasta Ząbki do przeszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów i innych placówek oświatowych na trasie dom - placówka - dom w okresie od 01.09.2011 r. do 29.06.2012 r.

ZOBACZ Zarządzenie Nr 0050.68.2011 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 21 czerwca 2011 r. w sprawie ogłoszenie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

ZOBACZ Zarządzenie Nr 0050.67.2011 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 20 czerwca 2011 r. w sprawie ogłoszenie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

ZOBACZ Zarządzenie Nr 0050.66.2011 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie dokonania zmiany w planie wydatków budżetu Miasta Ząbki na 2011 r.

ZOBACZ Zarządzenie Nr 0050.65.2011 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie zbycia udziałów w Przesiębiorstwie Gospodarki Komunalnej w Ząbkach Sp. z o.o.

ZOBACZ Zarządzenie Nr 0050.64.2011 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

ZOBACZ Zarządzenie Nr 0050.63.2011 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie dokonania zmiany w planie wydatków budżetu Miasta Ząbki na 2011 r.

ZOBACZ Zarządzenie Nr 0050.62.2011 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 7 czerwca 2011 r. w sprawie powołania, organizacji, składu, trybu pracy oraz zakresu obowiązków członków komisji przetargowej do postąpowania o zamówienie publiczne, którego przedmiotem zamówienia jest: Wykonanie wielofunkcujnego boiska sportowego wraz z infrastrukturą i zapleczem socjalnym w ramach budowy kompleksu "Moje boisko - ORLIK 2012"

ZOBACZ Zarządzenie Nr 0050.61.2011 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 6 czerwca 2011 r. w sprawie dokonania zmiany w planie wydatków budżetu Miasta Ząbki na 2011 r.

ZOBACZ Zarządzenie Nr 0050.60.2011 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 3 czerwca 2011 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Ząbki

ZOBACZ Zarządzenie Nr 0050.59.2011 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 3 czerwca 2011 r. w sprawie organizacji, składu, trybu pracy oraz zakresu obowiązków członków komisji przetargowej do postąpowania o zamówienie publiczne, którego przedmiotem zamówienia jest usługa bankowa dotycząca udzielenia Miastu Ząbki długoterminowego kresdytu inwestycyjnego dla potrzeb Miasta Ząbki

ZOBACZ Zarządzenie Nr 0050.58.2011 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 2 czerwca 2011 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Ząbki

ZOBACZ Zarządzenie Nr 0050.57.2011 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 30 maja 2011 r. w sprawie wyznaczenia Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu na zbycie nieruchomości gruntowej zabudowanej stanowiącej własność Miasta Ząbki

ZOBACZ Zarządzenie Nr 0050.56.2011 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 30 maja 2011 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania finansowego Miasta za rok 2010

ZOBACZ Zarządzenie Nr 0050.55.2011 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie dokonania zmiany w planie wydatków budżetu Miasta Ząbki na 2011 r.

ZOBACZ Zarządzenie Nr 0050.54.2011 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie dokonania zmiany w planie wydatków budżetu Miasta Ząbki na 2011 r.

ZOBACZ Zarządzenie Nr 0050.53.2011 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 24 maja 2011 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

ZOBACZ Zarządzenie Nr 0050.52.2011 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 24 maja 2011 r. w sprawie wyznaczenia Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Miasta Ząbki

ZOBACZ Zarządzenie Nr 0050.51.2011 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 20 maja 2011 r. w sprawie powołania, organizacji, składu, trybu pracy oraz zakresu obowiązków członków komisji przetargowej do postąpowania o zamówienie publiczne, którego przedmiotem zamówienia są roboty budowlane związane z bieżącym remontem dróg miejskich na terenie Miasta Ząbki

ZOBACZ Zarządzenie Nr 0050.50.2011 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 13 maja 2011 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Ząbki

ZOBACZ Zarządzenie Nr 0050.49.2011 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 13 maja 2011 r. w sprawie dokonania zmiany w planie wydatków budżetu Miasta Ząbki na 2011 r.

ZOBACZ Zarządzenie Nr 0151.48.2011 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 11 maja 2011 r. w sprawie dokonania zmiany w planie wydatków budżetu Miasta Ząbki na 2011 r.

ZOBACZ Zarządzenie Nr 0151.47.2011 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 9 maja 2011 r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie powołania Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

ZOBACZ Zarządzenie Nr 0151.46.2011 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 5 maja 2011 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia w życie instrukcji kontroli wewnętrznej i obiegu dokumentów finansowo - księgowych

ZOBACZ Zarządzenie Nr 0151.45.2011 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 29 kwietnia 2011 r. w sprawie dokonania zmiany w planie wydatków budżetu Miasta Ząbki na 2011 r.

ZOBACZ Zarządzenie Nr 0151.44.2011 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartm konkursie

ZOBACZ Zarządzenie Nr 0151.43.2011 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ząbki na lata 2011-2018

ZOBACZ Zarządzenie Nr 0151.42.2011 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

ZOBACZ Zarządzenie Nr 0151.41.2011 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 22 kwietnia 2011 r. w sprawie powołania komisji ds. archiwizacji posiadanych w depozycie dokumentów z wyborów do Rady Miasta Ząbki, Rady Powiatu Wołomińskiego i Sejmiku Województwa Mazowieckiego oraz bezpośrednich wyborów Burmistrza Miasta Ząbki przeprowadzonych w 2010 r.

ZOBACZ Zarządzenie Nr 0151/40/2011 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 19 kwietnia 2011 r. w sprawie powołania stałej Komisji Likwidacyjnej i określenia trybu jej pracy

ZOBACZ Zarządzenie Nr 0151/39/2011 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 15 kwietnia 2011 r. w sprawie oddania środków trwałych w użytkowanie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Miejskiej Przychodni Zdrowia przy ul. Orlej 1 w Ząbkach.

ZOBACZ Zarządzenie Nr 0151/38/2011 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 15 kwietnia 2011 r. w sprawie powołania, organizacji, składu, trybu pracy oraz zakresu obowiązków członków komisji przetargowej do postąpowania o zamówienie publiczne, którego przedmiotem zamówienia są usługi w zakresie utrzymania miejskiej zieleni wysokiej na terenie Miasta Ząbki w 2011 roku.

ZOBACZ Zarządzenie Nr 0151/37/2011 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 1 kwietnia 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu najmu za obiekty sportowe

ZOBACZ Zarządzenie Nr 0151/36/2011 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie dokonania zmiany w planie wydatków budżetu Miasta Ząbki na 2011 r.

ZOBACZ Zarządzenie Nr 0151/35/2011 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie przedstawienia za rok 2010 sprawozdania rocznego z wykonania budetu Miasta Ząbki oraz sprawozdań rocznych z wykonania planu finansowego miejskich jednostek organizacyjnych: Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Miejska Przychodnia Zdrowia, Miejskiego Ośrodka Kultury i Miejskiej Biblioteki Publicznej

Załącznik 1 - Sprawozdanie końcowe Załącznik 2 - Sprawozdanie - MPZ

Załącznik 3 - Sprawozdanie MOK Załącznik 4 - Sprawozdanie - MBP

Załącznik 5 - Informacja o stanie mienia Miasta Ząbki

ZOBACZ Zarządzenie Nr 0151/34/2011 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie dokonania zmiany w planie wydatków budżetu Miasta Ząbki na 2011 r.

ZOBACZ Zarządzenie Nr 0151/33/2011 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 25 marca 2011 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego w związku z narodowym Spisem Powzechnym Ludności i Mieszkań w 2011 roku

ZOBACZ Zarządzenie Nr 0151/32/2011 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 22 marca 2011 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Ząbki

ZOBACZ Zarządzenie Nr 0151/31/2011 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 17 marca 2011 r. w sprawie powołania stałej komisji do przyjęcia środków trwałych do użytkowania

ZOBACZ Zarządzenie Nr 0151/30/2011 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 15 marca 2011 r. w sprawie Instrukcji gospodarki kasowej w Urzędzie Miasta w Ząbkach

ZOBACZ Zarządzenie Nr 0151/29/2011 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 14 marca 2011 r. w sprawie powołania, organizacji, składu, trybu pracy oraz zakresu obowiązków członków komisji przetargowej do postąpowania o zamówienie publiczne, którego przedmiotem zamówienia są usługi związane z bieżącym utrzymaniem infrastruktury miejskiej na terenie Miasta Ząbki

ZOBACZ Zarządzenie Nr 0151/28/2011 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 10 marca 2011 r. w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu Miasta Ząbki na 2011 r.

ZOBACZ Zarządzenie Nr 0151/27/2011 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 9 marca 2011 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia w życie instrukcji kontroli wewnętrznej i obiegu dokumentów finansowo-księgowych

ZOBACZ Zarządzenie Nr 0151/26/2011 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 9 marca 2011 r. w sprawie powołania, organizacji, składu, trybu pracy oraz zakresu obowiązków członków komisji przetargowej do postąpowania o zamówienie publiczne, którego przedmiotem zamówienia są: Roboty budowlane związane z budową drogi ulicy Kwiatowej w Ząbkach (na odcinku od ulicy Sikorskiego do ulicy Szwoleżerów)

ZOBACZ Zarządzenie Nr 0151/25/2011 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 8 marca 2011 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta ZąbkiBiuletyn Informacji Publicznej — Urząd Miasta Ząbki

Logowanie