Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

4 kwietnia 2005 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Zarządzenia - 2004

Zarządzenie nr 1/2004 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 6 stycznia 2004 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr l w Ząbkach. ZOBACZ

Zarządzenie nr 2/2004 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 23 stycznia 2004 r. w sprawie przyznania wysokości dodatku specjalnego dla Skarbnika Gminy. ZOBACZ

Zarządzenie nr 3/2004 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 25 lutego 2004 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej Nr l w Ząbkach Pani Joannie Odzeniak. ZOBACZ

Zarządzenie nr 4/2004 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 25 lutego 2004 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia za pracę Pani Joannie Odzeniak — Dyrektorowi Szkoły Podstawowej Nr l. ZOBACZ

Zarządzenie nr 5/2004 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 27 lutego 2004 r. w sprawie konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 w Ząbkach. ZOBACZ

Zarządzenie nr 6/2004 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 27 lutego 2004 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 w Ząbkach Pani mgr Janinie Stępak. ZOBACZ

Zarządzenie nr 7/2004 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 1 marca 2004 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia za pracę Pani mgr Janinie Stępak - pełniącej obowiązki dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2. ZOBACZ

Zarządzenie nr 8/2004 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 9 marca 2004 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu pracy Urzędu Miejskiego w Ząbkach. ZOBACZ

Zarządzenie nr 9/2004 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 7 maja 2004 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na okres trzech lat ZOBACZ

Zarządzenie nr 9A/2004 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 7 maja 2004 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 w Ząbkach. ZOBACZ

Zarządzenie nr 10/2004 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 7 maja 2004 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego ZOBACZ

Zarządzenie nr 11/2004 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 10 maja 2004 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia za pracę Pani Joannie Odzeniak - Dyrektorowi Szkoły Podstawowej Nr l. ZOBACZ

Zarządzenie nr 12/2004 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 10 maja 2004 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia za pracę Pani Janinie Stępak - Dyrektorowi Szkoły Podstawowej Nr 2. ZOBACZ

Zarządzenie nr 13/2004 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 10 maja 2004 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia za pracę Pani Marii Uszyńskiej-Baranowskiej -Dyrektorowi Publicznego Gimnazjum Nr l. ZOBACZ

Zarządzenie nr 14/2004 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 10 maja 2004 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia za pracę Pani Małgorzacie Zy s k — Dyrektorowi Publicznego Gimnazjum Nr 2. ZOBACZ

Zarządzenie nr 15/2004 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 10 maja 2004 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia za pracę Pani Grażynie Świeżak - Dyrektorowi Publicznego Przedszkola Nr l. ZOBACZ

Zarządzenie nr 16/2004 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 10 maja 2004 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia za pracę Pani Elżbiecie Walczak - Dyrektorowi Publicznego Przedszkola Nr 2. ZOBACZ

Zarządzenie nr 17/2004 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 10 maja 2004 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia za pracę Pani Grażynie Walczak — Dyrektorowi Publicznego Przedszkola Nr 3. ZOBACZ

Zarządzenie nr 18/2004 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 12 maja 2004 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na 2004 rok ZOBACZ

Zarządzenie nr 19/2004 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 19 maja 2004 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 w Ząbkach. ZOBACZ

Zarządzenie nr 20/2004 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 21 maja 2004 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych ZOBACZ

Zarządzenie nr 21/2004 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 2 czerwca 2004 r. w sprawie zmian w składzie obwodowych komisji wyborczych ZOBACZ

Zarządzenie nr 22/2004 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 8 czerwca 2004 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 w Ząbkach Pani Irenie Małyszczuk. ZOBACZ

Zarządzenie nr 23/2004 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 9 czerwca 2004 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia za pracę Pani Irenie Małyszczuk - Dyrektorowi Szkoły Podstawowej Nr 2. ZOBACZ

Zarządzenie nr 24/2004 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 9 czerwca 2004 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na 2004 rok ZOBACZ

Zarządzenie nr 25/2004 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 14 czerwca 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości dodatku motywacyjnego dla Dyrektora Publicznego Przedszkola Nr l. ZOBACZ

Zarządzenie nr 26/2004 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 14 czerwca 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości dodatku motywacyjnego dla Dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 2. ZOBACZ

Zarządzenie nr 27/2004 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 14 czerwca 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości dodatku motywacyjnego dla Dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 3. ZOBACZ

Zarządzenie nr 28/2004 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 14 czerwca 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości dodatku motywacyjnego dla Dyrektora Publicznego Gimnazjum Nr l. ZOBACZ

Zarządzenie nr 29/2004 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 14 czerwca 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości dodatku motywacyjnego dla Dyrektora Publicznego Gimnazjum Nr 2. ZOBACZ

Zarządzenie nr 30/2004 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 14 czerwca 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości dodatku motywacyjnego dla Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1. ZOBACZ

Zarządzenie nr 31/2004 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 25 czerwca 2004 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na 2004 rok ZOBACZ

Zarządzenie nr 32/2004 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 5 lipca 2004 r. w sprawie zmiany składu Komisji Przetargowej do przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Ząbki ZOBACZ

Zarządzenie nr 33/2004 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 8 lipca 2004 r. w sprawie odławiania bezpańskich psów z terenu miasta Ząbki ZOBACZ

Zarządzenie nr 34/2004 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 9 lipca 2004 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej przeprowadzającej postępowanie egzaminacyjne dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. ZOBACZ

Zarządzenie nr 35/2004 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 9 lipca 2004 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej przeprowadzającej postępowanie egzaminacyjne dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. ZOBACZ

Zarządzenie nr 36/2004 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 9 lipca 2004 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej przeprowadzającej postępowanie egzaminacyjne dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. ZOBACZ

Zarządzenie nr 37/2004 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 12 lipca 2004 r. w sprawie przyznania wysokości dodatku specjalnego dla Skarbnika Gminy. ZOBACZ

Zarządzenie nr 38/2004 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 26 lipca 2004 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na 2004 rok ZOBACZ

Zarządzenie nr 39/2004 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na 2004 rok ZOBACZ

Zarządzenie nr 40/2004 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 14 września 2004 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia za pracę Pani Małgorzacie Zyśk - Dyrektorowi Publicznego Gimnazjum Nr 2. ZOBACZ

Zarządzenie nr 41/2004 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 14 września 2004 r. w sprawie powołania Zespołu Koordynującego Wieloletniego Programu Inwestycyjnego ZOBACZ

Zarządzenie nr 42/2004 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 14 września 2004 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego dla Miasta Ząbki na lata 2004-2008 ZOBACZ

Zarządzenie nr 43/2004 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 15 września 2004 r. w sprawie zmiany składu zespołu do spraw analizy funkcjonowania publicznych placówek oświatowych. ZOBACZ

Zarządzenie nr 44/2004 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 27 września 2004 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny i wyboru oferty na obsługę bankową budżetu Miasta Ząbki. ZOBACZ

Zarządzenie nr 45/2004 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 27 września 2004 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na 2004 rok ZOBACZ

Zarządzenie nr 46/2004 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 27 września 2004 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na 2004 rok ZOBACZ

Zarządzenie nr 47/2004 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 8 października 2004 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na 2004 rok ZOBACZ

Zarządzenie nr 50/2004 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 29 października 2004 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na 2004 rok ZOBACZ

Zarządzenie nr 51/2004 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 23 listopada 2004 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na 2004 rok ZOBACZ

Zarządzenie nr 52/2004 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 24 listopada 2004 r. w sprawie konkursu na stanowisko dyrektora: Publicznego Przedszkola Nr l, Publicznego Przedszkola Nr 2, oraz Publicznego Przedszkola Nr 3. ZOBACZ

Zarządzenie nr 53/2004 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 30 listopada 2004 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej przeprowadzającej postępowanie egzaminacyjne dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. ZOBACZ

Zarządzenie nr 54/2004 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 30 listopada 2004 r. w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędowi Miasta w Ząbkach. ZOBACZ

Zarządzenie nr 55/2004 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na 2004 rok ZOBACZ

Zarządzenie nr 56/2004 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 20 grudnia 2004 r. w sprawie powołania składu Obwodowej Komisji Wyborczej do przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Miasta Ząbki zarządzonych na dzień 9 stycznia 2005 r. ZOBACZ

Zarządzenie nr 57/2004 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 20 grudnia 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości dodatku motywacyjnego dla Dyrektora Publicznego Przedszkola Nr l. ZOBACZ

Zarządzenie nr 58/2004 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 20 grudnia 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości dodatku motywacyjnego dla Dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 2. ZOBACZ

Zarządzenie nr 59/2004 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 20 grudnia 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości dodatku motywac y jnego dla Dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 3. ZOBACZ

Zarządzenie nr 60/2004 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 20 grudnia 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości dodatku motywacyjnego dla Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1. ZOBACZ

Zarządzenie nr 61/2004 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 20 grudnia 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości dodatku motywacyjnego dla Dyrektora Publicznego Gimnazjum Nr l. ZOBACZ

Zarządzenie nr 62/2004 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 20 grudnia 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości dodatku motywacyjnego dla Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2. ZOBACZ

Zarządzenie nr 63/2004 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 20 grudnia 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości dodatku motywacyjnego dla Dyrektora Publicznego Gimnazjum Nr 2. ZOBACZ

Zarządzenie nr 64/2004 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na 2004 rok ZOBACZBiuletyn Informacji Publicznej — Urząd Miasta Ząbki

Logowanie