Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

23 kwietnia 2007 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Zarządzenia - 2003

ROK 2003

ZOBACZ Zarządzenie nr 40/2003 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 13 sierpnia 2003 r. w sprawie ustalenia wysokości dodatku motywacyjnego dla Dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 3.

ZOBACZ Zarządzenie nr 39/2003 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 13 sierpnia 2003 r. w sprawie ustalenia wysokości dodatku motywacyjnego dla Dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 2.

ZOBACZ Zarządzenie nr 38/2003 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do dzierżawy na okres trzech lat

ZOBACZ Zarządzenie nr 37/2003 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej przeprowadzającej postępowania egzaminacyjne dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

ZOBACZ Zarządzenie nr 36/2003 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej przeprowadzającej postępowanie egzaminacyjne dla nauczyciela biegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

ZOBACZ Zarządzenie nr 35/2003 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej przeprowadzającej postępowanie egzaminacyjne dla nauczyciela biegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

ZOBACZ Zarządzenie nr 34/2003 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 27 maja 2003 r. w sprawie skreślenia z listy członków Obwodowej Komisji ds. Referendum członka komisji Pana Sławomira Prokopa

ZOBACZ Zarządzenie nr 33/2003 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 27 maja 2003 r. w sprawie kontroli umów zawartych przez mieszkańców na wywóz nieczystości stałych oraz płynnych

ZOBACZ Zarządzenie nr 32/2003 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 21 maja 2003 r. w sprawie powołania obwodowych komisji do spraw referendum

Zarządzenie nr 31/2003 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 25 kwietnia 2003 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę na okres 3 lat

Zarządzenie nr 30/2003 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 25 kwietnia 2003 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia za pracę dla Skarbnika Gminy

Zarządzenie nr 29/2003 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 25 kwietnia 2003 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia za pracę dla Sekretarza Gminy

Zarządzenie nr 28/2003 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 25 kwietnia 2003 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia za pracę dla zastępcy Burmistrza Miasta Ząbki

Zarządzenie nr 27/2003 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 23 kwietnia 2003 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego

ZOBACZ Zarządzenie nr 26/2003 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 17 kwietnia 2003 r. w sprawie ustalenia dodatku motywacyjnego dla Dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 1

ZOBACZ Zarządzenie nr 25/2003 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 17 kwietnia 2003 r. w sprawie ustalenia dodatku motywacyjnego dla Dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 2

ZOBACZ Zarządzenie nr 24/2003 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 17 kwietnia 2003 r. w sprawie ustalenia dodatku motywacyjnego dla Dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 3

ZOBACZ Zarządzenie nr 23/2003 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 17 kwietnia 2003 r. w sprawie ustalenia dodatku motywacyjnego dla Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1

ZOBACZ Zarządzenie nr 22/2003 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 17 kwietnia 2003 r. w sprawie ustalenia dodatku motywacyjnego dla Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2

ZOBACZ Zarządzenie nr 21/2003 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 17 kwietnia 2003 r. w sprawie ustalenia dodatku motywacyjnego dla Dyrektora Publicznego Gimnazjum Nr 1

ZOBACZ Zarządzenie nr 20/2003 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 17 kwietnia 2003 r. w sprawie ustalenia dodatku motywacyjnego dla Dyrektora Publicznego Gimnazjum Nr 2

ZOBACZ Zarządzenie nr 19/2003 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 10 kwietnia 2003 r. w sprawie kontroli kasy

ZOBACZ Zarządzenie nr 18/2003 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 19 marca 2003 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia za pracę Pani Małgorzacie Zyśk -Dyrektorowi Publicznego Gimnazjum nr 2

ZOBACZ Zarządzenie nr 17/2003 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 19 marca 2003 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia za pracę Pani Marii Uszyńskiej-Baranowskiej - Dyrektorowi Publicznego Gimnazjum nr 1

ZOBACZ Zarządzenie nr 16/2003 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 19 marca 2003 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia za pracę Pani Janinie Stępak - Dyrektorowi Szkoły Podstawowej nr 2

ZOBACZ Zarządzenie nr 15/2003 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 19 marca 2003 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia za pracę Pani Bożenie Truszkowskiej - Dyrektorowi Szkoły Podstawowej nr 1

ZOBACZ Zarządzenie nr 14/2003 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 19 marca 2003 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia za pracę Pani Elżbiecie Walczak - Dyrektorowi Publicznego Przedszkola nr 2

ZOBACZ Zarządzenie nr 13/2003 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 19 marca 2003 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia za pracę Pani Elżbiecie Walczak - Dyrektorowi Publicznego Przedszkola nr 2

ZOBACZ Zarządzenie nr 12/2003 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 19 marca 2003 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia za pracę Pani Grażynie Świżak - Dyrektorowi Publicznego Przedszkola nr 1

ZOBACZ Zarządzenie nr 11/2003 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 19 marca 2003 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia za pracę Pani Grażynie Walczak - Dyrektorowi Publicznego Przedszkola nr 3

Zarządzenie nr 10/2003 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 14 marca 2003 r. w sprawie sprawozdania Burmistrza z realizacji budżetu Miasta Ząbki za 2002 rok

ZOBACZ Zarządzenie nr 9/2003 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 25 lutego 2003 r. w sprawie uchylenia zarządzenia nr 5/2003 z dnia 6 stycznia 2003 r. w sprawie zmian do budżetu Miasta Ząbki

ZOBACZ Zarządzenie nr 8/2003 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 25 lutego 2003 r. w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędu Miejskiemu w Zą bkach

ZOBACZ Zarządzenie nr 7/2003 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 20 lutego 2003 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia za pracę Pani Elżbiecie Walczak - dyrektorowi Publicznego Przedszkola Nr 2

ZOBACZ Zarządzenie nr 6/2003 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 18 lutego 2003 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej przeprowadzającej postępowanie egzaminacyjne dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

ZOBACZ Zarządzenie nr 5/2003 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 6 stycznia 2003 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na 2003 rok


ZOBACZ Zarządzenie nr 4/2003 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 24 stycznia 2003 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej przeprowadzającej postępowanie egzaminacyjne dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

ZOBACZ Zarządzenie nr 3/2003 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 6 stycznia 2003 r. w sprawie ustalenia wysokości dodatku specjalnego dla Sekretarza Gminy


ZOBACZ Zarządzenie nr 2/2003 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 6 stycznia 2003 r. w sprawie ustalenia wysokości dodatku specjalnego dla Skarbnika Gminy


ZOBACZ Zarządzenie nr 1/2003 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 6 stycznia 2003 r. w sprawie ustalenia wysokości dodatku specjalnego dla zastępcy Burmistrza Miasta Ząbki

- Zarządzenie nr 41/2003 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 13 sierpnia 2003 r. w sprawie ustalenia wysokości dodatku motywacyjnego dla Dyrektora Publicznego Gimnazjum Nr l. pokaż

- Zarządzenie nr 42/2003 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 13 sierpnia 2003 r. w sprawie ustalenia wysokości dodatku motywacyjnego dla Dyrektora Publicznego Gimnazjum Nr 2. pokaż

- Zarządzenie nr 43/2003 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 13 sierpnia 2003 r. w sprawie ustalenia wysokości dodatku motywacyjnego dla Dyrektora Publicznego Przedszkola Nr l. pokaż

- Zarządzenie nr 44/2003 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 29 sierpnia 2003 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 w Ząbkach Pani mgr Janinie Ślepak popkaż

- Zarządzenie nr 45/2003 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 29 sierpnia 2003 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia za pracę Pani Janinie Stępak — pełniącej obowiązki dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2. pokaż

- Zarządzenie nr 46/2003 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 29 sierpnia 2003 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym pokaż

- Zarządzenie nr 47/2003 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 29 sierpnia 2003 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Szkoły Podstawowej Nr l w Ząbkach Pani Bożenie Truszkowskiej. pokaż

- Zarządzenie nr 48/2003 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 29 sierpnia 2003 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia za pracę Pani Bożenie Truszkowskiej – pełniącej obowiązki dyrektora Szkoły Podstawowej Nr l. pokaż

- Zarządzenie nr 49/2003 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 22 września 2003 r. w sprawie powołania komisji, której zadaniem będzie wykonanie prac archiwalnych zgromadzonej dokumentacji z referendum ogólnokrajowego. pokaż

- Zarządzenie nr 50/2003 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 22 października 2003 r. w sprawie odwołania powierzenia obowiązków dyrektora Szkoły Podstawowej Nr l w Ząbkach Pani Bożenie Truszkowskiej. pokaż

- Zarządzenie nr 51.2003 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 22 października 2003 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 w Ząbkach Pani mgr Annie Oksiuta. pokaż

- Zarządzenie nr 52/2003 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 22 października 2003 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia za pracę Pani Annie Oksiuta - pełniącej obowiązki dyrektora Szkoły Podstawowej Nr l. pokaż

- Zarządzenie nr 53/2003 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 31 października 2003 r. w sprawie zatrudnienia Pani Justyny Fijałkowskiej na stanowisku Kierownika Świetlicy Środowiskowej Nr 2 w Ząbkach. pokaż

- Zarządzenie nr 54/2003 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 23 października 2003 r. w sprawie przyznania wysokości dodatku specjalnego dla Skarbnika Gminy. pokaż

- Zarządzenie nr 55/2003 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 5 listopada 2003 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na okres trzech lat pokaż

- Zarządzenie nr 56/2003 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 12 listopada 2003 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na 2003 rok pokaż

- Zarządzenie nr 57/2003 Burmistrz Miasta Ząbki z dnia 18 listopada 2003 r. w sprawie konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr l w Ząbkach. pokaż

- Zarządzenie nr 58/2003 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 15 grudnia 2003 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na 2003 rok pokaż

- Zarządzenie nr 59/2003 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 19 grudnia 2003 r. w sprawie powołania zespołu do spraw analizy funkcjonowania publicznych placówek oświatowych pokaż

- Zarządzenie nr 60/2003 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 22 grudnia 2003 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na 2003 rok pokaż

- Zarządzenie nr 61/2003 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 23 grudnia 2003 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na 2003 rok pokaż

- Zarządzenie nr 62/2003 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 24 grudnia 2003 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na 2003 rok pokaż

- Zarządzenie nr 63/2003 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 24 grudnia 2003 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na 2003 rok pokaż

- Zarządzenie nr 64/2003 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 29 grudnia 2003 r. w sprawie ustalenia wysokości dodatku motywacyjnego dla Dyrektora Publicznego Przedszkola Nr l. pokaż

- Zarządzenie nr 65/2003 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 29 grudnia 2003 r. w sprawie ustalenia wysokości dodatku motywacyjnego dla Dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 2. pokaż

- Zarządzenie nr 66/2003 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 29 grudnia 2003 r. w sprawie ustalenia wysokości dodatku motywacyjnego dla Dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 3. pokaż

- Zarządzenie nr 67/2003 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 29 grudnia 2003 r. w sprawie ustalenia wysokości dodatku motywacyjnego dla Dyrektora Publicznego Gimnazjum Nr l. pokaż

- Zarządzenie nr 68/2003 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 29 grudnia 2003 r. w sprawie ustalenia wysokości dodatku motywacyjnego dla Dyrektora Publicznego Gimnazjum Nr 2. pokaż

- Zarządzenie nr 69/2003 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 31 grudnia 2003 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę na okres 3 lat pokaż

- Zarządzenie nr 70/2003 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 31 grudnia 2003 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na 2003 rok pokaż

- Zarządzenie nr 71/2003 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 31 grudnia 2003 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na 2003 rok pokaż

- Zarządzenie nr 72/2003 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 31 grudnia 2003 r. w sprawie zmiany składu Komisji ds. zamówień publicznych Urzędu Miejskiego. pokażBiuletyn Informacji Publicznej — Urząd Miasta Ząbki

Logowanie