Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

15 listopada 2010 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Wybory samorządowe

ZOBACZ Informacja o terminie szkolenia Obwodowych Komisji Wyborczych w Ząbkach

ZOBACZ Składy Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach do organów samorządu terytorialnego zarządzonych na 21 listopada 2010 r.

ZOBACZ Komunikat Miejskiej Komisji Wyborczej z dnia 3 listopada 2010 r. o wylosowanych numerach dla list kandydatów na radnych do Rady Miasta Ząbki

ZOBACZ Komunikat Miejskiej Komisji Wyborczej o losowaniu numerów dla list kandydatów na radnych do Rady Miasta Ząbki

ZOBACZ Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Warszawie on przyznanych numerach dla list kandydatów komitetów wyborczych w wyborach do Rady Powiatu Wołomińskiego zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.

ZOBACZ Ogłoszenie o zgłaszaniu kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych

ZOBACZ Obwieszczenie Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 20 października 2010 r. o granicach obwodów wyborczych oraz wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, w których będą przeprowadzone wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów, prezydentów miast, zarządzone na dzień 21 listopada 2010 r.

ZOBACZ Harmonogram Dyżurów Miejskiej Komisji Wyborczej w Ząbkach

ZOBACZ Informacja o składzie Miejskiej Komisji Wyborczej w Ząbkach

ZOBACZ Załącznik nr 64 do postanowienia Komisarza Wyborczego - Skład Miejskiej Komisji Wyborczej w Ząbkach

ZOBACZ Załącznik nr 9 do postanowienia Komisarza Wyborczego - Skład Powiatowej Komisji Wyborczej w Wołominie

ZOBACZ Załącznik nr 1 do postanowienia Komisarza Wyborczego - Skład Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Warszawie

ZOBACZ Postanowienie Komisarza Wyborczego w Warszawie nr 48/10 w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych.

ZOBACZ Obwieszczenie Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 28 września 2010 r. dotyczące informacji o numerach i granicach okręgów wyborczych, liczbie wybieranych radnych w okręgu oraz wyznaczonej siedzibie miejskiej komisji wyborczej w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.

ZOBACZ Wykaz miejsc na obszarze Miasta Ząbki przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w kampanii wyborczej przed wyborami samorządowymi zarządzonymi na dzień 21 listopada 2010 r.Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Miasta Ząbki

Logowanie