Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

7 stycznia 2019 17:14 | wersja 5 | Ten dokument ma 18 załączników 18

Urząd Stanu Cywilnego

Aktualne wzory druków

Wniosek o sprostowanie aktu stanu cywilnego-1

Wniosek o uzupełnienie aktu stanu cywilnego

Wniosek o odtworzenie treści aktu urodzenia

Wniosek o odtworzenie treści aktu małżeństwa

Wniosek o odtworzenie treści aktu zgonu

Wniosek o wpisanie zagranicznego aktu urodzenia do polskiego rejestru stanu cywilnego

Wniosek o wpisanie zagranicznego aktu małżeństwa do polskiego rejestru

Wniosek o wpisanie zagranicznego aktu zgonu do polskiego rejestru stanu cywilnego

Wniosek o wydanie odpisu aktu urodzenia

Wniosek o wydanie odpisu aktu małżeństwa

Wniosek o wydanie odpisu aktu zgonu

Wniosek o wydanie zaświadczenia do ślubu konkordatowego

Wniosek o wydanie zaświadczenia o dokonanych w rejestrze stanu cywilnego wpisach lub o ich braku

Wniosek o wydanie zaświadczenia o planowanym w USC terminie zawarcia związku małżeńskiego

Wniosek o nadanie medali za długoletnie pożycie małżeńskie

Wniosek o wydanie zaświadczenia o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego za granicą

Wniosek o zmianę imienia i nazwiska

Wniosek o wydanie zaświadczenia o stanie cywilnym

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Miasta Ząbki

Logowanie