Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

28 lutego 2011 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Urząd stanu cywilnego

URZĄD STANU CYWILNEGO


Kierownik:
Joanna Konieczna
tel. 0-22 51 09 710

usc@zabki.pl

Do zadań Urzędu Stanu Cywilnego należy w szczególności:

1) załatwianie spraw związanych z zawieraniem małżeństw, w tym:

a) przyjmowanie wymaganych dokumentów i oświadczeń,

b) wydawanie zaświadczeń do zawarcia małżeństwa w formie wyznaniowej ze skutkiem cywilnym,

c) sporządzanie aktów małżeństwa w księdze małżeństw w oparciu o oświadczenia składane w sposób określony przepisami kodeksu rodzinnego i opiekuńczego oraz prawem o aktach stanu cywilnego,

d) przyjmowanie oświadczeń o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa rozwiązanego przez sąd,

e) powiadamianie USC miejsca urodzenia i biura ewidencji ludności według miejsca zameldowania, o zmianach w akcie i o zawarciu małżeństwa,

f) sporządzanie aktów małżeństw zawartych za granicą;

2) prowadzenie spraw związanych z rejestracjąurodzeń i zgonów, w tym:

a) sporządzanie aktów i prowadzenie ksiąg,

b) prowadzenie dokumentacji, wydawanie zaświadczeń i wypisów, sporządzanie kartoteki,

c) sporządzanie i wpisywanie aktów urodzeń i zgonów w przypadku, gdy zdarzenie miało miejsce za granicą;

3) przechowywanie ksiąg stanu cywilnego i bieżące ich uaktualnianie;

4) przyjmowanie oświadczeń o uznaniu dziecka;

5) wydawanie decyzji wynikających z Prawa o aktach stanu cywilnego;

6) prowadzenie wszystkich spraw związanych ze stosowaniem ustawy o ochronie danych osobowych w Urzędzie.Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Miasta Ząbki

Logowanie