Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

20 maja 2019 11:45 | wersja 9 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Urząd Miasta Ząbki

URZĄD MIASTA ZĄBKI

ul. Wojska Polskiego 10

05-091 Ząbki


Kancelaria Ogólna
tel. 0-22 51 09 700

tel. 0-22 51 09 701

fax. 0-22 51 09 888

e-mail: um@zabki.pl


Urząd jest czynny:

w poniedziałki w godz. 10.00 - 18.00

wtorek - czwartek w godz. 8.00 - 16.00

w piątki w godzinach 7.00 - 15.00


Burmistrz Miasta Ząbki

Małgorzata Zyśk
tel. 0-22 51 09 702

Zastępca Burmistrza Miasta

Wojciech Gut
tel. 0-22 51 09 702

Sekretarza Miasta Ząbki
Patrycja Żołnierzak
tel. 0-22 51 09 708

Skarbnik Miasta
Elżbieta Żmijewska

tel. 0-22 51 09 707

USC - Urząd S tanu Cywilnego
tel. 0-22 51 09 710

BRM - Biuro Rady Miasta
tel. 0-22 51 09 712 i 713

BOI - Biuro Obsługi Interesanta
tel. 0-22 51 09 700 i 701

BP - Biuro Prawne
tel. 0-22 51 09 800

BF - Referat Budżetowo-Finansowy
tel. 0-22 51 09 777 do 783

PiOL - Referat Podatków i Opłat Lokalnych
tel. 0-22 51 09 771 do 776

KP - Referat Kadrowo - Płacowy
tel. 0-22 51 09 716 do 718

OA - Referat Organizacyjno - Administracyjny
tel. 0-22 51 09 728 do 733

SO - Referat Spraw Obywatelskich
tel. 0-22 51 09 721 do 725

GiGN - Referat Geodezji i Gospoda rki Nieruchomościami
tel. 0-22 51 09 744 do 748

ZPiOS - Referat Zagospodarowania Przestrzennego i Ochrony

Środowiska
tel. 0-22 51 09 751 do 753

RIiR - Referat Inwestycji i Rozwoju
tel. 0-22 51 09 757 do 762

DiKM - Referat Drogownictwa i Komunikacji Miejskiej

tel. 0-22 51 09 766 do 768

OSiPS - Referat Oświaty i Pomocy Społecznej

tel. 0-22 51 09 738 do 741

PKSiZ - Biuro Promocji, Kultury, Sportu i Zdrowia

tel. 0-22 51 09 792

DG - Stanowisko ds. działalności gospodarczej
tel. 0-22 51 09 788

ZPU - Stanowisko ds. zamówień publicznych
tel. 0-22 51 09 796

SOC - Stanowisko ds. obrony cywilnej i informacji niejawnych
tel. 0-22 51 09 790

SB - Sekretariat Burmistrza
tel. 0-22 51 09 702

IOD - Inspektor Danych Osobowych

tel. 0-22 51 09 802

AW - Audytor wewnętrzny

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Miasta Ząbki

Logowanie