Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

16 lutego 2017 11:25 | wersja 4 | Ten dokument ma 29 załączników 29

Najnowsza wersja

Uchwały 2017

Uchwała Nr XXXVIII/354/2017 Rady Miasta Ząbki z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na obszarze Miasta Ząbki.
Uchwała Nr XXXVIII/353/2017 Rady Miasta Ząbki z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.
Uchwała Nr XXXVIII/352/2017 Rady Miasta Ząbki z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy publicznej szkoły podstawowej.
Uchwała Nr XXXVIII/351/2017 Rady Miasta Ząbki z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach
podstawowych.
Uchwała Nr XXXVIII/350/2017 Rady Miasta Ząbki z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości zabudowanej.
Uchwała Nr XXXVIII/349/2017 Rady Miasta Ząbki z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu.
Uchwała Nr XXXVIII/348/2017 Rady Miasta Ząbki z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej
Uchwała Nr XXXVIII/347/2017 Rady Miasta Ząbki z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na kontynuację wydzierżawienia gruntu.
Uchwała Nr XXXVIII/346/2017 Rady Miasta Ząbki z dnia 15 lutego 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia Powiatowi Wołomińskiemu przez Miasto Ząbki pomocy finansowej na realizację zadania publicznego.
Uchwała Nr XXXVIII/345/2017 Rady Miasta Ząbki z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie udzielenia upoważnienia do złożenia wniosku o dofinansowanie oraz przyjęcia do realizacji przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa systemu kanalizacji deszczowej na terenie Miasta Ząbki”.
Uchwała Nr XXXVIII/344/2017 Rady Miasta Ząbki z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego planu pracy Komisji Budżetu i Inwestycji na 2017 r.
Uchwała Nr XXXVIII/343/2017 Rady Miasta Ząbki z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ząbki na lata 2017-2024.
Uchwała Nr XXXVIII/342/2017 Rady Miasta Ząbki z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na rok 2017.

Uchwała Nr XXXVII/341/2017 Rady Miasta Ząbki z dnia 20 stycznia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej.

Uchwała Nr XXXVII/340/2017 Rady Miasta Ząbki z dnia 20 stycznia 2017 r. w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej.

Uchwała Nr XXXVII/339/2017 Rady Miasta Ząbki z dnia 20 stycznia 2017 r.w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości.

Uchwała Nr XXXVII/338/2017 Rady Miasta Ząbki z dnia 20 stycznia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości.

Uchwała Nr XXXVII/337/2017 Rady Miasta Ząbki z dnia 20 stycznia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej.

Uchwała Nr XXXVII/336/2017 Rady Miasta Ząbki z dnia 20 stycznia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na kontynuację wydzierżawienia gruntu.

Uchwała Nr XXXVII/335/2017 Rady Miasta Ząbki z dnia 20 stycznia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na kontynuację wydzierżawienia gruntu.

Uchwała Nr XXXVII/334/2017 Rady Miasta Ząbki z dnia 20 stycznia 2017 r w sprawie wyrażenia zgody na kontynuację wydzierżawienia gruntu.

Uchwała Nr XXXVII/333/2017 Rady Miasta Ząbki z dnia 20 stycznia 2017 r w sprawie udzielenia Powiatowi Wołomińskiemu przez Miasto Ząbki pomocy finansowej na realizację zadania publicznego.

Uchwała Nr XXXVII/332/2017 Rady Miasta Ząbki z dnia 20 stycznia 2017 r. w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ząbki na lata 2017-2024.

Uchwała Nr XXXVII/331/2017 Rady Miasta Ząbki z dnia 20 stycznia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na rok 2017.

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Miasta Ząbki

Logowanie