Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

28 kwietnia 2015 15:37 | wersja 16 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

Uchwały - 2009

UCHWAŁY PODJĘTE W CZASIE SESJI

RADY MIASTA ZĄBKI

ZOBACZ Uchwała Nr XLVIII/385/2009 Rady Miasta Ząbki z dnia 28 grudnia 2009r. w sprawie zamiaru przekształcenia Filii Szkoły Podstawowej Nr 1 w Ząbkach w Szkołę Podstawową Nr 3 w Ząbkach

ZOBACZ Uchwała Nr XLVIII/384/2009 Rady Miasta Ząbki z dnia 28 grudnia 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Ząbki na lata 2007-2013

ZOBACZ Uchwała Nr XLVIII/383/2009 Rady Miasta Ząbki z dnia 28 grudnia 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie wydatków niewygasających z upływem 2009 roku. - ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z 2013 r. poz.4345 z dnia 10.04.2013 r.

ZOBACZ Uchwała Nr XLVIII/382/2009 Rady Miasta Ząbki z dnia 28 grudnia 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na rok 2009 - ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z 2013 r. poz.4344 z dnia 10.04.2013 r.,

ZOBACZ Uchwała Nr XLVIII/381/2009 Rady Miasta Ząbki z dnia 28 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Ząbki na 2010 rok - ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z 2010 r. nr 83 poz.1368 z dnia 26.04.2010 r.,

ZOBACZ Uchwała Nr XLVII / 380 / 2009 Rady Miasta Ząbki z dnia 14 grudnia 2009 r. w sprawie udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny - ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z 2010 r. nr 67 poz.1016 z dnia 31.03.2010 r.

ZOBACZ Uchwała Nr XLVII / 379 / 2009 Rady Miasta Ząbki z dnia 14 grudnia 2009 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2009 - ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z 2012 r. poz.7626 z dnia 14.11.2012 r.

ZOBACZ Uchwała Nr XLVII / 378 / 2009 Rady Miasta Ząbki z dnia 14 grudnia 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie emisji obligacji

ZOBACZ Uchwała Nr XLVII / 377 / 2009 Rady Miasta Ząbki z dnia 14 grudnia 2009 r. uchwałę w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na rok 2009 - ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z 2012 r. poz.7625 z dnia 14.11.2012 r.

ZOBACZ Uchwała Nr XLVI / 376 / 2009 Rady Miasta Ząbki z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie modernizacji dróg wojewódzkich 634 i 631

ZOBACZ Uchwała Nr XLVI / 375 / 2009 Rady Miasta Ząbki z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Ośrodka Pomocy Społecznej

ZOBACZ Uchwała Nr XLVI / 374 / 2009 Rady Miasta Ząbki z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej

ZOBACZ Uchwała Nr XLVI / 373 / 2009 Rady Miasta Ząbki z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej

ZOBACZ Uchwała Nr XLVI / 372 / 2009 Rady Miasta Ząbki z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej

ZOBACZ Uchwała Nr XLVI / 371 / 2009 Rady Miasta Ząbki z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie przekazania Miastu Ząbki mienia Skarbu Państwa

ZOBACZ Uchwała Nr XLVI / 370/ 2009 Rady Miasta Ząbki z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części oraz na ochronę przed bezdomnymi zwierzętami - ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z 2010 r. nr 67 poz.1015 z dnia 31.03.2010 r.

ZOBACZ Uchwała Nr XLVI / 369 / 2009 Rady Miasta Ząbki z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie zasad zbycia oraz oddawania w dzierżawę lub najem aktywów trwałych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Miejskiej Przychodni Zdrowia w Ząbkach - ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z 2010 r. nr 33 poz.464 z dnia 15.02.2010 r.

ZOBACZ Uchwała Nr XLVI / 368 / 2009 Rady Miasta Ząbki z dnia 26 listopada 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie emisji obligacji

ZOBACZ Uchwała Nr XLV / 367 / 2009 Rady Miasta Ząbki z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na 2009 rok - ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z 2012 r. poz.7624 z dnia 14.11.2012 r.

ZOBACZ Uchwała Nr XLVI / 366 / 2009 Rady Miasta Ząbki z dnia 26 listopada 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie do Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Ząbkach, jako wkładu niepieniężnego (aportu) Miasta Ząbki - prawa własności nieruchomości gminnej przy ul. Batorego w Ząbkach, w zamian za udziały.

ZOBACZ Uchwała Nr XLV / 365 / 2009 Rady Miasta Ząbki z dnia 3 listopada 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad i trybu korzystania z ogólnodostępnych miejskich obiektów sportowych - ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z 2009 r. nr 209 poz.6435 z dnia 16.12.2009 r.

ZOBACZ Uchwała Nr XLV / 364 / 2009 Rady Miasta Ząbki z dnia 3 listopada 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad i trybu korzystania z ogólnodostępnych miejskich obiektów sportowych - ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z 2009 r. nr 209 poz.6434 z dnia 16.12.2009 r.

ZOBACZ Uchwała Nr XLV / 363 / 2009 Rady Miasta Ząbki z dnia 3 listopada 2009r. w sprawie przyjęcia stanowiska Rady w sprawie uwzględnienia inwestycji w projekcie budżetu Powiatu Wołomińskiego na 2010 rok

ZOBACZ Uchwała Nr XLV / 362 / 2009 Rady Miasta Ząbki z dnia 3 listopada 2009r. w sprawie przyjęcia przez Miasto Ząbki zadania Powiatu Wołomińskiego w zakresie utrzymania zieleni na terenie pasa drogowego dróg powiatowych w granicach administracyjnych Miasta Ząbki

ZOBACZ Uchwała Nr XLV / 361 / 2009 Rady Miasta Ząbki z dnia 3 listopada 2009r. w sprawie przyjęcia przez Miasto Ząbki zadania Powiatu Wołomińskiego w zakresie bieżącego utrzymania dróg powiatowych w granicach administracyjnych Miasta Ząbki

ZOBACZ Uchwała Nr XLV / 360 / 2009 Rady Miasta Ząbki z dnia 3 listopada 2009r. w sprawie wyrażenia zgody na kontynuację współdziałania z Miastem Stołecznym Warszawa w wykonywaniu lokalnego transportu zbiorowego

ZOBACZ Uchwała Nr XLV / 359 / 2009 Rady Miasta Ząbki z dnia 3 listopada 2009r. w sprawie Programu Współpracy Miasta Ząbki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2010.

ZOBACZ Uchwała Nr XLV / 358 / 2009 Rady Miasta Ząbki z dnia 3 listopada 2009r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów oraz osób prowadzących inne formy wychowania przedszkolnego, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania tych dotacji - ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z 2009 r. nr 209 poz.6433 z dnia 16.12.2009 r.; uchylona uchwałą XXXIII/274/2012 z 29.11.2012r.

ZOBACZ Uchwała Nr XLV / 357 / 2009 Rady Miasta Ząbki z dnia 3 listopada 2009r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych: przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez osoby fizyczne lub osoby prawne nie będące jednostką samorządu terytorialnego oraz dla osób prowadzących inne formy wychowania przedszkolnego, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania tych dotacji. - ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z 2009 r. nr 209 poz.6432 z dnia 16.12.2009 r.; uchylona uchwałą XXXIII/273/2012 z 29.11.2012r.

ZOBACZ Uchwała Nr XLV / 356/2009 Rady Miasta Ząbki z dnia 3 listopada 2009r. w sprawie regulaminu placów zabaw stanowiących własność Miasta Ząbki - ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z 2009 r. nr 209 poz.6431 z dnia 16.12.2009 r. - zmieniona uchwałą Nr V/51/2015.

ZOBACZ Uchwała Nr XLV / 355/2009 Rady Miasta Ząbki z dnia 3 listopada 2009r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie nieodpłatnie służebności przesyłu na rzecz PGE Dystrybucja Warszawa – Teren Sp. z o.o.

ZOBACZ Uchwała Nr XLV / 354 / 2009 Rady Miasta Ząbki z dnia 3 listopada 2009r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntów znajdujących się w gminnym zasobie nieruchomości

ZOBACZ Uchwała Nr XLV / 353 / 2009 Rady Miasta Ząbki z dnia 3 listopada 2009r. w sprawie wyrażenia zgody na kontynuację wydzierżawienia gruntu, uchylona uchwałą Nr X/61/2011 z 12 maja 2011 r.

ZOBACZ Uchwała Nr XLV / 352 / 2009 Rady Miasta Ząbki z dnia 3 listopada 2009r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej

ZOBACZ Uchwała Nr XLV /351/2009 Rady Miasta Ząbki z dnia 3 listopada 2009r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej

ZOBACZ Uchwała Nr XLV / 350 / 2009 Rady Miasta Ząbki z dnia 3 listopada 2009r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej

ZOBACZ Uchwała Nr XLV / 349 / 2009 Rady Miasta Ząbki z dnia 3 listopada 2009r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym w drodze darowizny

ZOBACZ Uchwała Nr XLV / 348 / 2009 Rady Miasta Ząbki z dnia 3 listopada 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości podatku od nieruchomości - ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z 2009 r. nr 209 poz.6430 z dnia 16.12.2009 r.

ZOBACZ Uchwała Nr XLV / 347 / 2009 Rady Miasta Ząbki z dnia 3 listopada 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie emisji obligacji

ZOBACZ Uchwała Nr XLV / 346 / 2009 Rady Miasta Ząbki z dnia 3 listopada 2009 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na 2009 rok - ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z 2012 r. poz.1897 z dnia 27.02.2012 r.

ZOBACZ Uchwała Nr XLIV / 345 / 2009 Rady Miasta Ząbki z dnia 28 września 2009 r. w sprawie przyjęcia stanowiska Rady w sprawie wpisania budowy obwodnicy Marek na drodze S8 oraz drogi S17 na odcinku od projektowanej drogi S8 do miejscowości Wiązowna do Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2008-2012 Ministerstwa Infrastruktury

ZOBACZ Uchwała Nr XLIV / 344 / 2009 Rady Miasta Ząbki z dnia 28 września 2009 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Ząbki

ZOBZCZ Uchwała Nr XLIV / 343 / 2009 Rady Miasta Ząbki z dnia 28 września 2009 r. w sprawie nadania nazwy ulicy - ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z 2009 r. nr 170 poz.4939 z dnia 31.10.2009 r.

ZOBACZ Uchwała Nr XLIV / 342 / 2009 Rady Miasta Ząbki z dnia 28 września 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej

ZOBACZ Uchwała Nr XLIV / 341 / 2009 Rady Miasta Ząbki z dnia 28 września 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie dopłat do 1m 3 ścieków bytowych, 1m 3 wody oraz opłaty abonamentowej za rozliczenie należności dostarczanej wody lub ilości odprowadzanych ścieków dla gospodarstw domowych w Mieście Ząbki

ZOBACZ Uchwała Nr XLIV / 340 / 2009 Rady Miasta Ząbki z dnia 28 września 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie emisji obligacji

ZOBACZ Uchwała Nr XLIV / 339 / 2009 Rady Miasta Ząbki z dnia 28 września 2009 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na 2009 rok - ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z 2011 r. nr 216 poz.6548 z dnia 25.11.2011 r.

ZOBACZ Uchwała Nr XLIII / 338 / 2009 Rady Miasta Ząbki z dnia 31 sierpnia 2009 r. w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie likwidacji samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pod nazwą Wojewódzkie Centrum Stomatologii w Warszawie

ZOBACZ Uchwała Nr XLIII / 337 / 2009 Rady Miasta Ząbki z dnia 31 sierpnia 2009 r. w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie likwidacji samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pod nazwą Wojewódzki Szpital Bródnowski w Warszawie

ZOBACZ Uchwała Nr XLIII / 336 / 2009 Rady Miasta Ząbki z dnia 31 sierpnia 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntów znajdujących się w gminnym zasobie nieruchomości

ZOBACZ Uchwała Nr XLIII / 335 / 2009 Rady Miasta Ząbki z dnia 31 sierpnia 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntów znajdujących się w gminnym zasobie nieruchomości

ZOBACZ Uchwała Nr XLIII / 334 / 2009 Rady Miasta Ząbki z dnia 31 sierpnia 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości gruntowych

ZOBACZ Uchwała Nr XLIII / 333 / 2009 Rady Miasta Ząbki z dnia 31 sierpnia 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie prawa użytkowania do części nieruchomości gruntowej na rzecz Miasta Ząbki

ZOBACZ Uchwała Nr XLIII / 332 / 2009 Rady Miasta Ząbki z dnia 31 sierpnia 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Ząbki na lata 2008 – 2015

ZOBACZ Uchwała Nr XLIII / 331 / 2009 Rady Miasta Ząbki z dnia 31 sierpnia 2009 r. w sprawie nabycia w drodze darowizny nieruchomości gruntowej zabudowanej

ZOBACZ Uchwała Nr XLIII / 330 / 2009 Rady Miasta Ząbki z dnia 31 sierpnia 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej

ZOBACZ Uchwała Nr XLIII/ 329 /2009 Rady Miasta Ząbki z dnia 31 sierpnia 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie emisji obligacji

ZOBACZ Uchwała Nr XLIII / 328 / 2009 Rady Miasta Ząbki z dnia 31 sierpnia 2009 r. zmieniająca uchwałę Nr XLII/318/09 Rady Miasta Ząbki z dnia 3 sierpnia 2009r. w sprawie dopłat do 1m3 ścieków bytowych, 1m3 wody oraz opłaty abonamentowej za rozliczenie należności dostarczanej wody lub ilości odprowadzanych ścieków dla gospodarstw domowych w Mieście Ząbki

ZOBACZ Uchwała Nr XLIII / 327 / 2009 Rady Miasta Ząbki z dnia 31 sierpnia 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy w zakresie bieżącej konserwacji oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Ząbki.

ZOBACZ Uchwała Nr XLIII / 326 / 2009 Rady Miasta Ząbki z dnia 31 sierpnia 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości podatku od nieruchomości - ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z 2009 r. nr 170 poz.4942 z dnia 31.10.2009 r.

ZOBACZ Uchwała Nr XLIII/325/2009 Rady Miasta Ząbki z dnia 31 sierpnia 2009 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na 2009 rok - ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z 2012 r. poz.3252 z dnia 10.04.2012 r.

SESJA XLII

ZOBACZ Uchwała Nr XLII / 324 / 2009 Rady Miasta Ząbki z dnia 3 sierpnia 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na 2009 rok - ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z 2012 r. poz.3284 z dnia 10.04.2012 r.

ZOBACZ Uchwała Nr XLII / 323 / 2009 Rady Miasta Ząbki z dnia 03 sierpnia 2009 r. w sprawie przystąpienia Miasta Ząbki do niektórych projektów kluczowych realizowanych przez Samorząd Województwa Mazowieckiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.

ZOBACZ Uchwała Nr XLII / 322 / 2009 Rady Miasta Ząbki z dnia 3 sierpnia 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie przez Miasto Ząbki do przedsięwzięcia dotyczącego projektu szkoleniowego dla kadr urzędów administracji publicznej „Transparentny i sprawny urząd administracji samorządowej”

Uchwała Nr XLII / 321 / 2009 Rady Miasta Ząbki z dnia 3 sierpnia 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej

ZOBACZ Uchwała Nr XLII / 320/ 2009 Rady Miasta Ząbki z dnia 3 sierpnia 2009r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie indywidualnej bonifikaty na sprzedaż wyodrębnionych lokali mieszkalnych

ZOBACZ Uchwała Nr XLII / 319 / 2009 Rady Miasta Ząbki z dnia 3 sierpnia 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie sprzedaży wyodrębnionych lokali mieszkalnych

ZOBACZ Uchwała Nr XLII / 318 / 2009 Rady Miasta Ząbki z dnia 3 sierpnia 2009 r. w sprawie dopłat do 1m3 ścieków bytowych, 1m3 wody oraz opłaty abonamentowej za rozliczenie należności dostarczanej wody lub ilości odprowadzanych ścieków dla gospodarstw domowych w Mieście Ząbki

ZOBACZ Uchwała Nr XLII / 317 / 2009 Rady Miasta Ząbki z dnia 3 sierpnia 2009 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

ZOBACZ Uchwała Nr XLII / 316 / 2009 Rady Miasta Ząbki z dnia 3 sierpnia 2009 r. w sprawie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych Miasta Ząbki na lata 2009-2012

ZOBACZ Uchwała Nr XLII / 315 / 2009 Rady Miasta Ząbki z dnia 3 sierpnia 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy na dostawę energii elektrycznej z sieci elektroenergetycznej na potrzeby Miasta Ząbki na okres przekraczający rok budżetowy

ZOBACZ Uchwała Nr XLII / 314 / 2009 Rady Miasta Ząbki z dnia 3 sierpnia 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy w zakresie ubezpieczeń majątkowych, odpowiedzialności cywilnej i ubezpieczeń na życie na potrzeby Miasta Ząbki oraz jego jednostek organizacyjnych na okres przekraczający rok budżetowy.

ZOBACZ Uchwała Nr XLII / 313 / 2009 Rady Miasta Ząbki z dnia 3 sierpnia 2009 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na 2009 rok - ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z 2012 r. poz.3251 z dnia 10.04.2012 r.

SESJA XLI

ZOBACZ Uchwała Nr XLI / 312 /2009 Rady Miasta Ząbki z dnia 29 czerwca 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej oraz ustanowienie prawa użytkowania do części nieruchomości gruntowej na rzecz Miasta Ząbki.

ZOBACZ Uchwała Nr XLI / 311 / 2009 Rady Miasta Ząbki z dnia 29 czerwca 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Ząbki. - ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z 2009 r. nr 124 poz.3663 z dnia 31.07.2009 r.

ZOBACZ Uchwała Nr XLI / 310 / 2009 Rady Miasta Ząbki z dnia 29 czerwca 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy. - ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z 2009 r. nr 124 poz.3662 z dnia 31.07.2009 r.

ZOBACZ Uchwała Nr XLI / 309 / 2009 Rady Miasta Ząbki z dnia 29 czerwca 2009 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu korzystania z ogólnodostępnych miejskich obiektów sportowych. - ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z 2009 r. nr 124 poz.3661 z dnia 31.07.2009 r., zmieniona uchwałą Nr XLVI/425/2013 z dnia 13.11.2013 r., uchwałą Nr LXI/571/2014z dnia 29.09.2014 r. - tekst jednolity - uchwała Nr IV/36/2015.

ZOBACZ Uchwała Nr XLI / 308 / 2009 Rady Miasta Ząbki z dnia 29 czerwca 2009r. w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej i udziału w nieruchomości gruntowej oraz nabycie udziału w nieruchomości gruntowej

ZOBACZ Uchwała Nr XLI / 307 / 2009 Rady Miasta Ząbki z dnia 29 czerwca 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia opłat za świadczenia przedszkoli publicznych prowadzonych przez Miasto Ząbki. - ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z 2009 r. nr 124 poz.3660 z dnia 31.07.2009 r.

ZOBACZ Uchwała Nr XLI / 306 / 2009 Rady Miasta Ząbki z dnia 29 czerwca 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości podatku od nieruchomości. - ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z 2009 r. nr 124 poz.3659 z dnia 31.07.2009 r.

ZOBACZ Uchwała Nr XLI / 305 / 2009 Rady Miasta Ząbki z dnia 29 czerwca 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na 2009 rok - ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z 2012 r. poz.1159 z dnia 09.02.2012 r.

SESJA XL

ZOBACZ Uchwała Nr XL / 304 / 2009 Rady Miasta Ząbki z dnia 28 maja 2009r. w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie do Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Ząbkach, jako wkładu niepieniężnego (aportu) aportu Miasta Ząbki - prawa własności nieruchomości gminnej przy ul. Batorego w Ząbkach, w zamian za udziały.

ZOBACZ Uchwała Nr XL / 303 / 2009 Rady Miasta Ząbki z dnia 28 maja 2009r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej

ZOBACZ Uchwała Nr XL / 302 / 2009 Rady Miasta Ząbki z dnia 28 maja 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Ząbki na lata 2008 – 2015

ZOBACZ Uchwała Nr XL / 301 / 2009 Rady Miasta Ząbki z dnia 28 maja 2009r. w sprawie udzielenia przez Miasto Ząbki pomocy finansowej w formie dotacji celowej Województwu Mazowieckiemu na cel realizacji projektu: „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”

ZOBACZ Uchwała Nr XL / 300 / 2009 Rady Miasta Ząbki z dnia 28 maja 2009r. w sprawie udzielenia przez Miasto Ząbki pomocy finansowej w formie dotacji celowej Województwu Mazowieckiemu na cel realizacji projektu: „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa”

ZOBACZ Uchwała Nr XL / 299 / 2009 Rady Miasta Ząbki z dnia 28 maja 2009r. w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu konkursowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

ZOBACZ Uchwała Nr XL / 298 / 2009 Rady Miasta Ząbki z dnia 28 maja 2009r. w sprawie udzielenia Powiatowi Wołomińskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu miasta, na dofinansowanie zadania i zakupu inwestycyjnego Powiatu Wołomińskiego polegającego na dofinansowanie budowy drogi powiatowej Batorego w Ząbkach

ZOBACZ Uchwała Nr XL / 297 / 2009 Rady Miasta Ząbki z dnia 28 maja 2009r. w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Ząbkach - ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z 2012 r. poz.1158 z dnia 09.02.2012 r.

ZOBACZ Uchwała Nr XL / 296 / 2009 Rady Miasta Ząbki z dnia 28 maja 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie emisji obligacji

ZOBACZ Uchwała Nr XL/295/2009 Rady Miasta Ząbki z dnia 28 maja 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na 2009 rok - ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z 2009 r. nr 124 poz.3659 z dnia 31.07.2009 r.

SESJA XXXIX

ZOBACZ Uchwała Nr XXXIX / 294 / 2009 Rady Miasta Ząbki z dnia 30 kwietnia 2009r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych

ZOBACZ Uchwała Nr XXXIX / 293 / 2009 Rady Miasta Ząbki z dnia 30 kwietnia 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie emisji obligacji

ZOBACZ Uchwała Nr XXXIX/292/2009 Rady Miasta Ząbki z dnia 30 kwietnia 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na 2009 rok - ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z 2011 r. nr 144 poz.4591 z dnia 11.08.2011 r.

ZOBACZ Uchwała Nr XXXIX / 291/ 2009 Rady Miasta Ząbki z dnia 30 kwietnia 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż wyodrębnionego lokalu mieszkalnego

SESJA XXXVIII

ZOBACZ Uchwała Nr XXXVIII / 290 / 2009 Rady Miasta Ząbki z dnia 16 kwietnia 2009 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli za osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz realizacji innych zadań statutowych szkoły - ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z 2009 r. nr 100 poz.2836 z dnia 28.06.2009 r.

ZOBACZ Uchwała Nr XXXVIII / 289 / 2009 Rady Miasta Ząbki z dnia 16 kwietnia 2009 r. w sprawie określenia wysokości oraz szczegółowych warunków przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia. - ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z 2009 r. nr 100 poz.2835 z dnia 28.06.2009 r.

ZOBACZ Uchwała Nr XXXVIII / 288 / 2009 Rady Miasta Ząbki z dnia 16 kwietnia 2009 r. w sprawie przyjęcia Programu Aktywności Lokalnej dla Miasta Ząbki na lata 2009-2013

ZOBACZ Uchwała Nr XXXVIII / 287 / 2009 Rady Miasta Ząbki z dnia 16 kwietnia 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na realizację przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Ząbkach projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Poddziałanie „Praca nad sobą – szansą na przyszłość”

ZOBACZ Uchwała Nr XXXVIII / 286 / 2009 Rady Miasta Ząbki z dnia 16 kwietnia 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę części nieruchomości gruntowej

ZOBACZ Uchwała Nr XXXVIII / 285 / 2009 Rady Miasta Ząbki z dnia 16 kwietnia 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntów znajdujących się w gminnym zasobie nieruchomości .

ZOBACZ Uchwała Nr XXXVIII / 284 / 2009 Rady Miasta Ząbki z dnia 16 kwietnia 2009 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na 2009 rok. - ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z 2011 r. nr 144 poz.4590 z dnia 11.08.2011 r.

SESJA XXXVII

ZOBACZ Uchwała Nr XXXVII / 283 / 2009 Rady Miasta Ząbki z dnia 31 marca 2009 r. w sprawie utworzenia obwodu głosowania w Wojewódzkim Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych „Drewnica” w Ząbkach w wyborach do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009 r. - ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z 2009 r. nr 81 poz.2189 z dnia 31.05.2009 r.

ZOBACZ Uchwała Nr XXXVII / 282 / 2009 Rady Miasta Ząbki z dnia 31 marca 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału na okręgi wyborcze. - ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z 2009 r. nr 81 poz.2188 z dnia 31.05.2009 r.

ZOBACZ Uchwała Nr XXXVII / 281 / 2009 Rady Miasta Ząbki z dnia 31 marca 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania - ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z 2009 r. nr 81 poz.2187 z dnia 31.05.2009 r..

ZOBACZ Uchwała Nr XXXVII / 280 / 2009 Rady Miasta Ząbki z dnia 31 marca 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej.

ZOBACZ Uchwała Nr XXXVII / 279 / 2009 Rady Miasta Ząbki z dnia 31 marca 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy - ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z 2009 r. nr 100 poz.2834 z dnia 28.06.2009 r.

ZOBACZ Uchwała Nr XXXVII / 278 / 2009 Rady Miasta Ząbki z dnia 31 marca 2009 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu dla członków ochotniczej straży pożarnej za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym - ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z 2009 r. nr 100 poz.2833 z dnia 28.06.2009 r.

ZOBACZ Uchwała Nr XXXVII / 277 / 2009 Rady Miasta Ząbki z dnia 31 marca 2009 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych: przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez osoby fizyczne lub osoby prawne nie będące jednostką samorządu terytorialnego, a także dla osób prowadzących inne formy wychowania przedszkolnego. - ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z 2009 r. nr 100 poz.2832 z dnia 28.06.2009 r.

ZOBACZ Uchwała Nr XXXVII / 276 / 2009 Rady Miasta Ząbki z dnia 31 marca 2009 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych: przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów oraz osób prowadzących inne formy wychowania przedszkolnego - ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z 2009 r. nr 100 poz.2831 z dnia 28.06.2009 r.

ZOBACZ Uchwała Nr XXXVII / 275 / 2009 Rady Miasta Ząbki z dnia 31 marca 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków - ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z 2009 r. nr 100 poz.2830 z dnia 28.06.2009 r..

ZOBACZ Uchwała Nr XXXVII / 274 / 2009 Rady Miasta Ząbki z dnia 31 marca 2009 r. w sprawie górnych stawek opłat za usługi odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych - ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z 2009 r. nr 100 poz.2829 z dnia 28.06.2009 r.

ZOBACZ Uchwała Nr XXXVII / 273 / 2009 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowej położonej w Ząbkach

ZOBACZ Uchwała Nr XXXVII / 272 / 2009 Rady Miasta Ząbki z dnia 31 marca 2009r. w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej podziału - ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z 2009 r. nr 100 poz.2828 z dnia 28.06.2009 r.

ZOBACZ Uchwała Nr XXXVII / 271 / 2009 Rady Miasta Ząbki z dnia 31 marca 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie emisji obligacji

ZOBACZ Uchwała Nr XXXVII / 270 / 2009 Rady Miasta Ząbki z dnia 31 marca 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na 2009 rok - ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z 2011 r. nr 144 poz.4589 z dnia 11.08.2011 r.

SESJA XXXVI

ZOBACZ Uchwała Nr XXXVI/269/2009 Rady Miasta Ząbki z dnia 3 marca 2009 r. w sprawie emisji obligacji

ZOBACZ Uchwała Nr XXXVI / 268 / 2009 Rady Miasta Ząbki z dnia 24 lutego 2009 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2009 r.

ZOBACZ Uchwała Nr XXXVI / 267 / 2009 Rady Miasta Ząbki z dnia 24 lutego 2009 r. w sprawie podziału na okręgi wyborcze - ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z 2009 r. nr 72 poz.1877 z dnia 18.05.2009 r., uchylona uchwałą nr LVI/448/2010 z dnia 3.08.2010r.

ZOBACZ Uchwała Nr XXXVI / 266 / 2009 Rady Miasta Ząbki z dnia 24 lutego 2009 r. w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania - ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z 2009 r. nr 72 poz.1877 z dnia 18.05.2009 r., uchylona uchwałą XVI/108/2011 z dnia 18.08.2011r.

ZOBACZ Uchwała Nr XXXVI / 265 / 2009 Rady Miasta Ząbki z dnia 24 lutego 2009 r. w sprawie ustalenia sieci przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Ząbki, zmieniona uchwałą Nr VI/40/2011 z dnia 28.02.2011r.

ZOBACZ Uchwała Nr XXXVI / 264 / 2009 Rady Miasta Ząbki z dnia 24 lutego 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy - ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z 2009 r. nr 72 poz.1886 z dnia 18.05.2009 r.

ZOBACZ Uchwała Nr XXXVI / 263 / 2009 Rady Miasta Ząbki z dnia 24 lutego 2009 r. w sprawie wyrażenia zgodny na udzielenie indywidualnej bonifikaty na sprzedaż wyodrębnionych lokali mieszkalnych

ZOBACZ Uchwała Nr XXXVI / 262 /2009 Rady Miasta Ząbki z dnia 24 lutego 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków, stanowiących dochody budżetu gminy, kartą płatniczą - ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z 2009 r. nr 100 poz.2872 z dnia 28.06.2009 r.

ZOBACZ Uchwała Nr XXXVI/261/2009 Rady Miasta Ząbki z dnia 24 lutego 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na 2009 rok

ZOBACZ Uchwała Nr XXXVI / 260 /2009 Rady Miasta Ząbki z dnia 24 lutego 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Ząbki - ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z 2009 r. nr 72 poz.1885 z dnia 18.05.2009 r.

ZOBACZ Uchwała Nr XXXVI / 259 /2009 Rady Miasta Ząbki z dnia 24 lutego 2009 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/255/2009 Rady Miasta Ząbki z dnia 16 stycznia 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie prawa użytkowania lokalu użytkowego w budynku przy ul. 3-ego Maja nr 14 w Ząbkach

ZOBACZ Uchwała Nr XXXVI / 258 /2009 Rady Miasta Ząbki z dnia 24 lutego 2009 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Miejskiej Przychodni Zdrowia w Ząbkach za rok 2008.

SESJA XXXV

ZOBACZ Uchwała Nr XXXV / 257 /2009 Rady Miasta Ząbki z dnia 16 stycznia 2009 r. w sprawie zmiany w składzie Komisji Rewizyjnej

ZOBACZ Uchwała Nr XXXV / 256 / 2009 Rady Miasta Ząbki z dnia 16 stycznia 2009 r. w sprawie zmiany w składzie Komisji Społecznej

ZOBACZ Uchwała Nr XXXV / 255 / 2009 Rady Miasta Ząbki z dnia 16 stycznia 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie prawa użytkowania lokalu użytkowego w budynku przy ul. 3-ego Maja nr 14 w Ząbkach

ZOBACZ Uchwała Nr XXXV / 254 / 2009 Rady Miasta Ząbki z dnia 16 stycznia 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie przetargowym gruntów znajdujących się w gminnym zasobie nieruchomości

ZOBACZ Uchwała Nr XXXV / 253 /2009 Rady Miasta Ząbki z dnia 16 stycznia 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy na dostarczenie, instalację i dzierżawę terminala do obsługi kart płatniczych oraz rozliczanie operacji dokonywanych kartami płatniczymi w Urzędzie Miasta Ząbki na okres przekraczający rok budżetowy

ZOBACZ Uchwała Nr XXXV / 252 / 2009 Rady Miasta Ząbki z dnia 16 stycznia 2009 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków, stanowiących dochody budżetu gminy, kartą płatniczą

ZOBACZ Uchwała Nr XXXV / 251 / 2009 Rady Miasta Ząbki z dnia 16 stycznia 2009 r. w sprawie wyboru banku do bankowej obsługi budżetu Miasta Ząbki.

ZOBACZ Uchwała Nr XXXV/ 250 / 2009 Rady Miasta Ząbki z dnia 16 stycznia 2009 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na 2009 rok

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Miasta Ząbki

Logowanie