Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

17 kwietnia 2014 10:54 | wersja 7 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Uchwały - 2008

UCHWAŁY PODJĘTE W CZASIE SESJI RADY MIASTA ZĄBKI

SESJA XXXIV

ZOBACZ Uchwała Nr XXXIV/249/2008 z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie do Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Ząbkach, jako wkładu niepieniężnego (aportu) Miasta Ząbki w celu pokrycia udziałów - prawa własności składników mienia komunalnego

ZOBACZ Uchwała Nr XXXIV/248/2008 z dnia 18 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Ząbki na rok 2009

ZOBACZ Uchwała Nr XXXIV/247/2008 z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie odwołania Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Ząbki

ZOBACZ Uchwała Nr XXXIV/246/2008 z dnia 18 grudnia 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytów długoterminowych w roku budżetowym 2008 z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych

ZOBACZ Uchwała Nr XXXIV/245/2008 z dnia 18 grudnia 2008 r. uchylająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytów długoterminowych w roku budżetowym 2008 z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych

ZOBACZ Uchwała Nr XXXIV/244/2008 z dnia 18 grudnia 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytów długoterminowych w roku budżetowym 2008 z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych

ZOBACZ Uchwała Nr XXXIV/243/2008 z dnia 18 grudnia 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Ząbki na lata 2007-2013

ZOBACZ Uchwała Nr XXXIV/242/2008 z dnia 18 grudnia 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty targowej

ZOBACZ Uchwała Nr XXXIV/241/2008 z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na 2008 rok

ZOBACZ Uchwała Nr XXXIII/240/2008 z dnia 1 grudnia 2008 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na 2008 rok.

ZOBACZ Uchwała Nr XXXIII/239/2008 z dnia 1 grudnia 2008 r. w sprawie procedury uchwalania budżetu Miasta, rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu Miasta oraz zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania za pierwsze półrocze roku budżetowego budżetu Miasta i planu finansowego miejskich jednostek organizacyjnych: Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej-Miejska Przychodnia Zdrowia, Miejskiego Ośrodka Kultury i Miejskiej Biblioteki Publicznej.

ZOBACZ Uchwała Nr XXXIII/238/2008 z dnia 1 grudnia 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty targowej.

ZOBACZ Uchwała Nr XXXIII/237/2008 z dnia 1 grudnia 2008 r. w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta Ząbki do zaciągnięcia zobowiązania wekslowego.

ZOBACZ Uchwała Nr XXXIII / 236 / 2008 z dnia 1 grudnia 2008 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na 2008 rok.

ZOBACZ Uchwała Nr XXXIII / 235 / 2008 z dnia 1 grudnia 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Gospodarczej.

ZOBACZ Uchwała Nr XXXIII / 234 / 2008 z dnia 1 grudnia 2008 r. w sprawie wstąpienia kandydata z tej samej listy wyborczej na miejsce radnego w związku z wygaśnięciem mandatu .

ZOBACZ Stanowisko Rady Miasta Ząbki z dnia 1 grudnia 2008 r. w sprawie modernizacji drogi Powiatowej ul.Batorego w Ząbkach

ZOBACZ Uchwała Nr XXXII / 233 / 2008 Rady Miasta Ząbki z dnia 31 października 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na kontynuację współdziałania z Miastem Stołecznym Warszawa w wykonywaniu lokalnego transportu zbiorowego

ZOBACZ Uchwała Nr XXXII / 232 / 2008 Rady Miasta Ząbki z dnia 31 października 2008 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia przedszkoli publicznych prowadzonych przez Miasto Ząbki

ZOBACZ Uchwała Nr XXXII / 231 / 2008 Rady Miasta Ząbki z dnia 31 października 2008 r. w sprawie Programu Współpracy Miasta Ząbki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2009

ZOBACZ Uchwała Nr XXXII / 230 / 2008 Rady Miasta Ząbki z dnia 31 października 2008r. w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta Ząbki do zaciągnięcia zobowiązania wekslowego

ZOBACZ Uchwała Nr XXXII / 229 / 2008 Rady Miasta Ząbki z dnia 31 października 2008 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

ZOBACZ Uchwała Nr XXXII / 228 / 2008 Rady Miasta Ząbki z dnia 31 października 2008 r. w sprawie określenia wysokości podatku od nieruchomości, - uchylona uchwałą

Nr XLVI/428/2013 Rady Miasta Ząbki z dnia 13 listopada 2013 r., zmieniona uchwałą Nr XLIII / 391 / 2013 Rady Miasta Ząbki z dnia 2 sierpnia 2013 r., uchwałą Nr XXXII/259/2012 Rady Miasta Ząbki z dnia 31 października 2012 r., uchwałą Nr XVIII / 133 / 2011 Rady Miasta Ząbki z dnia 27 października 2011 r. , uchwałą Nr XLV / 348 / 2009 Rady Miasta Ząbki z dnia 3 listopada 2009 r. uchwałą Nr XLIII / 326 / 2009 Rady Miasta Ząbki z dnia 31 sierpnia 2009 r., uchwałą Nr XLI / 306 / 2009 Rady Miasta Ząbki z dnia 29 czerwca 2009 r.

ZOBACZ Uchwała Nr XXXII / 227 / 2008 Rady Miasta Ząbki z dnia 31 października 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytów długoterminowych w roku budżetowym 2008 z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych

ZOBACZ Uchwała Nr XXXII / 226 / 2008 Rady Miasta Ząbki z dnia 31 października 2008 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na 2008 rok

ZOBACZ Uchwała Nr XXXII / 225 / 2008 Rady Miasta Ząbki z dnia 31 października 2008 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Ząbki

ZOBACZ Uchwała nr XXXII / 224 / 2008 Rady Miasta Ząbki z dnia 31 października 2008 r. w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego

ZOBACZ Uchwała Nr XXXII / 223 / 2008 Rady Miasta Ząbki z dnia 31 października 2008 r. zmieniająca uchwałę Nr VIII/50/2007 Rady Miasta Ząbki z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie przyjęcia Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Ząbki na lata 2007-2013

ZOBACZ U chwała Nr XXXI / 222 / 2008 Rady Miasta Ząbki z dnia 30 września 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres do 2 lat w drodze bezprzetargowej, gruntu stanowiącego części działki ewid. nr 17 położonej w obrębie 1-01, przy ul. Wolności w Ząbkach.

ZOBACZ Uchwała Nr XXXI / 221 / 2008 Rady Miasta Ząbki z dnia 30 września 2008 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Społecznej na 2008 r.

ZOBACZ Uchwała Nr XXXI / 220 / 2008 Rady Miasta Ząbki z dnia 30 września 2008 r. w sprawie likwidacji i przekształcenia Miejskiego Zakładu Komunalnego w celu zawiązania jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

ZOBACZ Uchwała Nr XXXI / 219 / 2008 Rady Miasta Ząbki z dnia 30 września 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w roku budżetowym 2008 z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Szkoła Podstawowa Nr 2 - opracowanie projektu i audytu, remont kapitalny i termomodernizacja oraz wykonanie studium wykonalności (elewacja) etap II".

ZOBACZ Uchwała Nr XXXI / 218 / 2008 Rady Miasta Ząbki z dnia 30 września 2008 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na 2008 rok .

ZOBACZ Uchwała Nr XXX / 217 / 2008 Rady Miasta Ząbki z dnia 1 września 2008 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

ZOBACZ Uchwała Nr XXX / 216 / 2008 Rady Miasta Ząbki z dnia 1 września 2008r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia źródeł dochodów gromadzonych na rachunku dochodów własnych i przeznaczenia tych dochodów oraz wskazania jednostek budżetowych, które utworzą rachunek dochodów własnych.

ZOBACZ Uchwała Nr XXX / 215 / 2008 Rady Miasta Ząbki z dnia 1 września 2008r. zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytów długoterminowych w roku budżetowym 2008 z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych.

ZOBACZ Uchwała Nr XXX / 214 / 2008 Rady Miasta Ząbki z dnia 1 września 2008r. zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytów długoterminowych w roku budżetowym 2008 z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych.

ZOBACZ Uchwała Nr XXX / 213 / 2008 Rady Miasta Ząbki z dnia 1 września 2008r. zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytów długoterminowych w roku budżetowym 2008 z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych.

ZOBACZ Uchwała Nr XXX / 212 / 2008 Rady Miasta Ząbki z dnia 1 września 2008 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na 2008 rok.

ZOBACZ Uchwała Nr XXX / 211 / 2008 Rady Miasta Ząbki z dnia 1 września 2008 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Gospodarczej na 2008 r.

ZOBACZ Nr XXX / 210 / 2008 Rady Miasta Ząbki z dnia 1 września 2008 r. w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na drugie półrocze 2008 roku.

ZOBACZ Uchwała Nr XXIX/209/2008 Rady Miasta Ząbki z dnia 7 sierpnia 2008 r. w sprawie aktualizacji na lata 2008 - 2011 planu gospodarki odpadami dla Miasta Ząbki ZOBACZ ZAŁĄCZNIK

ZOBACZ Uchwała Nr XXIX/208/2008 Rady Miasta Ząbki z dnia 7 sierpnia 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 3 lat w drodze bezprzetargowej, gruntu stanowiącego części działek nr 165 i 166 położonych w obrębie 3-14, przy ul. Jodłowej i ul. Broniewskiego w Ząbkach

ZOBACZ Uchwała Nr XXIX/207/2008 Rady Miasta Ząbki z dnia 7 sierpnia 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 3 lat w drodze bezprzetargowej, gruntu stanowiącego część działki nr 18 położonej w obrębie 3-35 przy ul. Powstańców w Ząbkach

ZOBACZ Uchwała Nr XXIX/206/2008 Rady Miasta Ząbki z dnia 7 sierpnia 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej

ZOBACZ Uchwała Nr XXIX/205/2008 Rady Miasta Ząbki z dnia 7 sierpnia 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 3 lat w trybie bezprzetargowym, gruntu części działki nr 261 położonej w obrębie 1-18, o powierzchni 318 m² przy ul. Nowej w Ząbkach

ZOBACZ Uchwała Nr XXIX/204/2008 Rady Miasta Ząbki z dnia 7 sierpnia 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 2 lat w trybie bezprzetargowym, gruntu części działki nr 17 położonej w obrębie 1-01, o powierzchni 264 m² przy ul. Wolności w Ząbkach

ZOBACZ Uchwała Nr XXIX/203/2008 Rady Miasta Ząbki z dnia 7 sierpnia 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 3 lat w trybie bezprzetargowym, gruntu części działki nr 200/1 położonej w obrębie 1-13, o powierzchni 242 m² przy ul. Starzyńskiego w Ząbkach

ZOBACZ Uchwała Nr XXIX/202/2008 Rady Miasta Ząbki z dnia 7 sierpnia 2008 r. w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjne, uchylona uchwałą Nr XXV/201/2012 Rady Miasta Ząbki z dnia 12.03.2012 r.

ZOBACZ Uchwała Nr XXIX/201/2008 Rady Miasta Ząbki z dnia 7 sierpnia 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytów długoterminowych w roku budżetowym 2008 z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych

ZOBACZ Uchwała Nr XXIX/200/2008 Rady Miasta Ząbki z dnia 7 sierpnia 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytów długoterminowych w roku budżetowym 2008 z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych

ZOBACZ Uchwała Nr XXIX/199/2008 Rady Miasta Ząbki z dnia 7 sierpnia 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia źródeł dochodów gromadzonych na rachunku dochodów własnych i przeznaczenia tych dochodów oraz wskazania jednostek budżetowych, które utworzą rachunek dochodów własnych

ZOBACZ Uchwała Nr XXIX/198/2008 Rady Miasta Ząbki z dnia 7 sierpnia 2008 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLIX/283/2006 z dnia 14 lutego 2006 r. dotyczącej wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej

ZOBACZ Uchwała Nr XXIX/197/2008 Rady Miasta Ząbki z dnia 7 sierpnia 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych

ZOBACZ Uchwała Nr XXIX/196/2008 Rady Miasta Ząbki z dnia 7 sierpnia 2008 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na 2008 rok

ZOBACZ Uchwała Nr XXVIII/195/2008 Rady Miasta Ząbki z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie współdziałania Miasta Ząbki z Powiatem Wołomińskim w zakresie sprzątania dróg powiatowych na terenie Ząbek

ZOBACZ Uchwała Nr XXVIII/194/2008 Rady Miasta Ząbki z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Ząbki oraz Miejskiego Zakładu Komunalnego

ZOBACZ Uchwała Nr XXVIII/193/2008 Rady Miasta Ząbki z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu konkursowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

ZOBACZ Uchwała Nr XXVIII/192/2008 Rady Miasta Ząbki z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu konkursowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

ZOBACZ Uchwała Nr XXVIII/191/2008 Rady Miasta Ząbki z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu konkursowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

ZOBACZ Uchwała Nr XXVIII/190/2008 Rady Miasta Ząbki z dnia 26 czerwca 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zmiany siedziby Przedszkola Publicznego Nr 3 „Skrzat” w Ząbkach

ZOBACZ Uchwała Nr XXVIII/189/2008 Rady Miasta Ząbki z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowych

ZOBACZ Uchwała Nr XXVIII/188/2008 Rady Miasta Ząbki z dnia 26 czerwca 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka

ZOBACZ Uchwała Nr XXVIII/187/2008 Rady Miasta Ząbki z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 3 lat w trybie bezprzetargowym, gruntu części działki nr 23 położonej w obrębie 3-20, o powierzchni 213 m² przy ul. Sokolej w Ząbkach.

ZOBACZ Uchwała Nr XXVIII/186/2008 Rady Miasta Ząbki z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 3 lat w trybie bezprzetargowym, gruntu działki nr 108/2 położonej w obrębie 3-10, o powierzchni 507 m² przy ul. Zimnej w Ząbkach.

ZOBACZ Uchwała Nr XXVIII/185/2008 Rady Miasta Ząbki z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 1 roku w trybie bezprzetargowym, gruntu części działki nr 2 położonej w obrębie 1-18, o powierzchni 1600 m² przy ul. Batorego w Ząbkach.

ZOBACZ Uchwała Nr XXVIII/184/2008 Rady Miasta Ząbki z dnia 26 czerwca 2008 roku w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 3 lat w trybie bezprzetargowym, gruntu działki nr 37 położonej w obrębie 3-25, o powierzchni 663 m² przy ul. Reymonta w Ząbkach.

ZOBACZ Uchwała Nr XXVIII/183/2008 Rady Miasta Ząbki z dnia 26 czerwca 2008 roku w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 3 lat w trybie bezprzetargowym, gruntu działki nr 129 położonej w obrębie 1-22, o powierzchni 581 m² przy ul. Łodygowej w Ząbkach.

ZOBACZ Uchwała Nr XXVIII/182/2008 Rady Miasta Ząbki z dnia 26 czerwca 2008 roku w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 3 lat w trybie bezprzetargowym, gruntu części działki nr 17 położonej w obrębie 1-01, o powierzchni 240 m² przy ul. Wolności w Ząbkach.

ZOBACZ Uchwała Nr XXVIII/181/2008 Rady Miasta Ząbki z dnia 26 czerwca 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia źródeł dochodów gromadzonych na rachunku dochodów własnych i przeznaczenia tych dochodów oraz wskazania jednostek budżetowych, które utworzą rachunek dochodów własnych

ZOBACZ Uchwała Nr XXVIII/180/2008 Rady Miasta Ząbki z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na 2008 rok

ZOBACZ Uchwała Nr XXVII / 179 / 2008 Rady Miasta Ząbki z dnia 30 maja 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 1roku w trybie bezprzetargowym gruntu części działki nr 2 położonej w obrębie 3-30, o powierzchni 2184 m 2przy ul. Piłsudskiego w Ząbkach.

ZOBACZ Uchwała Nr XXVII/ 178 /2008 Rady Miasta Ząbki z dnia 30 maja 2008 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia przy ul. Kościelnej w Ząbkach filii Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Franciszka Kleeberga

ZOBACZ Uchwała Nr XXVII / 177 / 2008 Rady Miasta Ząbki z dnia 30 maja 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ząbkach

ZOBACZ Uchwała Nr XXVII/ 176 /2008 Rady Miasta Ząbki z dnia 30 maja 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych.

ZOBACZ Uchwała Nr XXVII/ 175 /2008 Rady Miasta Ząbki z dnia 30 maja 2008 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia za pracę dla Burmistrza Miasta Ząbki.

ZOBACZ Uchwała Nr XXVII/174/2008 Rady Miasta Ząbki z dnia 30 maja 2008 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na 2008 rok

ZOBACZ Uchwała Nr XXVI / 173 / 2008 Rady Miasta Ząbki z dnia 12 maja 2008 w sprawie przekazania Komendantowi Stołecznemu Policji środków finansowych z budżetu Miasta na dofinansowanie zakupu oznakowanego samochodu typu furgon

ZOBACZ Uchwała Nr XXVI / 172 / 2008 Rady Miasta Ząbki z dnia 12 maja 2008 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowych

ZOBACZ Uchwała Nr XXVI / 171 / 2008 Rady Miasta Ząbki z dnia 12 maja 2008 w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli za osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze

ZOBACZ Uchwała Nr XXVI / 170 / 2008 Rady Miasta Ząbki z dnia 12 maja 2008 w sprawie określenia na rok 2008 wysokości oraz szczegółowych warunków przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia.

ZOBACZ Uchwała Nr XXVI / 169 / 2008 Rady Miasta Ząbki z dnia 12 maja 2008 w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia w l kategorii zaszeregowania oraz wartości jednego punktu w złotych dla pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach budżetowych i zakładach budżetowych Miasta Ząbki

ZOBACZ Uchwała Nr XXVI / 168 / 2008 Rady Miasta Ząbki z dnia 12 maja 2008 r. w sprawie przystąpienia Miasta Ząbki do realizacji projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

zobacz Uchwała Nr XXVI / 167 / 2008 Rady Miasta Ząbki z dnia 29 kwietnia 2008 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na 2008 rok

ZOBACZ Uchwała Nr XXV/166/2008 Rady Miasta Ząbki z dnia 29 kwietnia 2008 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na 2008 rok

ZOBACZ Uchwała Nr XXV/165/2008 Rady Miasta Ząbki z dnia 29 kwietnia 2008r. w sprawie udzielenia Samorządowi Województwa Mazowieckiego pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu miasta, na dofinansowanie zadania i zakupu inwestycyjnego Samorządu Województwa Mazowieckiego, polegającego na opracowaniu projektu czasowej organizacji ruchu, aktualizacji kosztorysów oraz podziału na etapy projektu modernizacji ul. Ks. Skorupki w Ząbkach

ZOBACZ Uchwała Nr XXV/164/2008 Rady Miasta Ząbki z dnia 29 kwietnia 2008r. w sprawie wyrażenia zgody na podpisanie porozumienia dotyczącego budowy tunelu drogowego pod torami kolejowymi w ciągu ulic Wojska Polskiego - Orla w Ząbkach

ZOBACZ Uchwała Nr XXV/163/2008 Rady Miasta Ząbki z dnia 29 kwietnia 2008r. w sprawie zmiany siedziby Przedszkola Publicznego Nr 3 „Skrzat” w Ząbkach

ZOBACZ Uchwała Nr XXV/162/2008 Rady Miasta Ząbki z dnia 29 kwietnia 2008r. w sprawie utworzenia przy ul. Kościelnej w Ząbkach fili Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Franciszka Kleeberga

ZOBACZ Uchwała Nr XXV/161/2008 Rady Miasta Ząbki z dnia 29 kwietnia 2008r. zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytów długoterminowych w roku budżetowym 2008 z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych

ZOBACZ Uchwała Nr XXV/160/ 2008 Rady Miasta Ząbki z dnia 29 kwietnia 2008 r. w sprawie zaciągnięcia kredytów długoterminowych w roku budżetowym 2008 z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych

ZOBACZ Uchwała Nr XXV/159/2008 Rady Miasta Ząbki z dnia 29 kwietnia 2008 r. w sprawie zaciągnięcia kredytów długoterminowych w roku budżetowym 2008 z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych

ZOBACZ Uchwała Nr XXV/158/2008 Rady Miasta Ząbki z dnia 29 kwietnia 2008 r. w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta Ząbki za rok 2007

ZOBACZ Uchwała Nr XXIV / 157 / 2008 Rady Miasta Ząbki z dnia 11 kwietnia 2008 r. w sprawie Programu ochrony środowiska dla gminy miejskiej Ząbki na lata 2008 – 2011 z uwzględnieniem lat 2012 – 2015. ZOBACZ ZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY

ZOBACZ Uchwała Nr XXIV / 156 / 2008 Rady Miasta Ząbki z dnia 11 kwietnia 2008 r. w sprawie przekazania środków finansowych Komendantowi Powiatowemu Policji na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na rekompensatę pieniężną za czas służby przekraczający normę określoną w art. 33 ust. 2 ustawy o Policji.

ZOBACZ Uchwała Nr XXIV / 155 / 2008 Rady Miasta Ząbki z dnia 11 kwietnia 2008 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Ząbki

ZOBACZ Uchwała Nr XXIV / 154 / 2008 Rady Miasta Ząbki z dnia 11 kwietnia 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniego Programu Gospodarowania Zasobem Mieszkaniowym Miasta Ząbki na lata 2008-2012.

ZOBACZ Uchwała Nr XXIV / 153 / 2008 Rady Miasta Ząbki z dnia 11 kwietnia 2008 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowych

ZOBACZ Uchwała Nr XXIV / 152 / 2008 Rady Miasta Ząbki z dnia 11 kwietnia 2008 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Miejskiej Przychodni Zdrowia w Ząbkach za rok 2007.

ZOBACZ Uchwała Nr XXIV / 151 / 2008 Rady Miasta Ząbki z dnia 11 kwietnia 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytów długoterminowych w roku budżetowym 2008 z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych

zobacz Uchwała Nr XXIV / 150 / 2008 Rady Miasta Ząbki z dnia 11 kwietnia 2008 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na 2008 rok

ZOBACZ Uchwała nr XXIV / 149 / 2008 Rady Miasta Ząbki z dnia 11 kwietnia 2008 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Ząbki na lata 2008 ‑ 2015. ZOBACZ ZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY

ZOBACZ Uchwała Nr XXIV / 148 / 2008 Rady Miasta Ząbki z dnia 11 kwietnia 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Ząbki

ZOBACZ Uchwała Nr XXII / 147 / 2008 Rady Miasta Ząbki z dnia 29 lutego 2008 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży i w miejscu sprzedaży

ZOBACZ Uchwała Nr XXII/146/2008 Rady Miasta Ząbki z dnia 29 lutego 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia zakazu sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych.

ZOBACZ Uchwała Nr XXII/145/2008 Rady Miasta Ząbki Z dnia 29 lutego 2008 r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia w l kategorii zaszeregowania oraz wartości jednego punktu w złotych dla pracowników samorządowych zatrudnionych w Straży Miejskiej w Ząbkach

ZOBACZ Uchwała Nr XXII/144/2008 Rady Miasta Ząbki z dnia 29 lutego 2008 r. w sprawie opłaty targowej, zmieniona uchwała Nr XVII/120/2011 z dnia 21.09.2011r.

ZOBACZ Uchwała Nr XXII/143/2008 Rady Miasta Ząbki z dnia 29 lutego 2008 r. w sprawie sprzedaży wyodrębnionych lokali mieszkalnych, uchylona uchwałą Nr XXV/198/2012 Rady Miasta Ząbki z dnia 12.03.2012 r.

ZOBACZ Uchwała Nr XXII/142/2008 Rady Miasta Ząbki z dnia 29 lutego 2008 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w roku budżetowym 2008 z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. ”Szkoła Podstawowa Nr 2 – opracowanie projektu i audytu, remont kapitalny i termomodernizacja oraz wykonanie studium wykonalności (elewacja) etap II”.

ZOBACZ Uchwała Nr XXII/141/2008 Rady Miasta Ząbki z dnia 29 lutego 2008r. w sprawie zaciągnięcia kredytów długoterminowych w roku budżetowym 2008 z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych

ZOBACZ Uchwała Nr XXII/140/2008 Rady Miasta Ząbki z dnia 29 lutego 2008 r. w sprawie zaciągnięcia kredytów długoterminowych w roku budżetowym 2008 z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych

ZOBACZ Uchwała Nr XXII/139/2008 Rady Miasta Ząbki z dnia 29 lutego 2008 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na 2008 rok

ZOBACZ Uchwała Nr XXI / 138 / 2008 Rady Miasta Ząbki z dnia 21 stycznia 2008 r. w sprawie wydzierżawiania lub wynajmowania nieruchomości stanowiących własność Miasta Ząbki

ZOBACZ Uchwała Nr XXI / 137 / 2008 Rady Miasta Ząbki z dnia 21 stycznia 2008 r. w sprawie powołania nieetatowego zastępcy kierownika Urzędu Stanu Cywilnego

ZOBACZ Uchwała Nr XXI / 136 / 2008 Rady Miasta Ząbki z dnia 21 stycznia 2008 r. w sprawie wyboru banku do bankowej obsługi budżetu Miasta Ząbki.

ZOBACZ Uchwała Nr XXI / 135 / 2008 Rady Miasta Ząbki z dnia 21 stycznia 2008 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na 2008 rok.

ZOBACZ Uchwała Nr XX/134/2008 Rady Miasta Ząbki z dnia 4 stycznia 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy,

ZOBACZ Uchwała Nr XX/133/2008 Rady Miasta Ząbki z dnia 4 stycznia 2008 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Ząbki,

ZOBACZ Uchwała Nr XX/132/2008 Rady Miasta Ząbki z dnia 4 stycznia 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Ząbki na lata 2007-2013,

ZOBACZ Uchwała XX/131/2008 Rady Miasta Ząbki z dnia 4 stycznia 2008 r. w sprawie Programu Współpracy Miasta Ząbki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2008

ZOBACZ Uchwała Nr XX/130/2008 Rady Miasta Ząbki z dnia 4 stycznia 2008 r. w sprawie Wieloletniego Programu Gospodarowania Zasobem Mieszkaniowym Miasta Ząbki na lata 2008-2012

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Miasta Ząbki

Logowanie