Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

4 października 2017 14:44 | wersja 8 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Uchwały - 2007

UCHWAŁY PODJĘTE W CZASIE SESJI RADY MIASTA ZĄBKI

SESJA XIX

ZOBACZ Uchwała Nr XIX/129/2007 Rady Miasta Ząbki z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Ząbki na rok 2008.

ZOBACZUchwała Nr XIX/128/2007 Rady Miasta Ząbki z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie przekazania środków finansowych Komendantowi Stołecznemu Policji na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na sfinansowanie nagród za osiągnięcia w służbie dla policjantów Komisariatu Policji w Ząbkach.

ZOBACZUchwała Nr XIX/127/2007 Rady Miasta Ząbki z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na 2007 rok.

ZOBACZUchwała Nr XIX/126/2007 Rady Miasta Ząbki z dnia 20 grudnia 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia źródeł dochodów gromadzonych na rachunku dochodów własnych i przeznaczenia tych dochodów oraz wskazania jednostek budżetowych, które utworzą rachunek dochodów własnych.

ZOBACZUchwała Nr XIX/125/2007 Rady Miasta Ząbki z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Miasta Ząbki na lata 2007-2015.- uchylona uchwałą Nr LXIII/592/2014 z 13.11.2014 r.

ZOBACZUchwała Nr XIX/124/2007 Rady Miasta Ząbki z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie powołania Komisji Statutowej.

ZOBACZUchwała Nr XIX/123/2007 Rady Miasta Ząbki z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej.

SESJA XVIII

ZOBACZ Uchwała Nr XVIII/122/2007 z dnia 10 grudnia 2007 r. w sprawie ogłoszenia zamówienia publicznego na obsługę bankową budżetu Miasta Ząbki.

ZOBACZ Uchwała Nr XVIII/121/2007 z dnia 10 grudnia 2007 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na 2007 rok.

SESJA XVII

ZOBACZ Uchwała Nr XVII/120/2007 z dnia 29 listopada 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowych.

ZOBACZ Uchwała Nr XVII/119/2007 z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie wyrażenia zgody na kontynuację współdziałania z Miastem Stołecznym Warszawa w wykonywaniu lokalnego transportu zbiorowego

ZOBACZ Uchwała Nr XVII/118/2007 z dnia 29 listopada 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości podatku od nieruchomości

ZOBACZ Uchwała Nr XVII/117/2007 z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z 13 listopada 2007 r. Komisji Rewizyjnej z analizy umów zawartych pomiędzy Miejskim Zakładem Komunalnym a firmą Perspektywa s.j. w latach 1999-2002.

ZOBACZ Uchwała Nr XVII/116/2007 z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na 2007 rok.

SESJA XV

ZOBACZ Uchwała Nr XV /115/ 2007 Rady Miasta Ząbki z dnia 12 października 2007 r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości gruntowych.

ZOBACZ Uchwała Nr XV / 114 / 2007 Rady Miasta Ząbki z dnia 12 października 2007 r. w sprawie wyboru ławników do sądów powszechnych.

ZOBACZ Uchwała Nr XV / 113 / 2007 Rady Miasta Ząbki z dnia 12 października 2007 r. w sprawie ogłoszenia przetargu na obsługę bankową budżetu Miasta Ząbki.

ZOBACZ Uchwała Nr XV / 112 / 2007 Rady Miasta Ząbki z dnia 12 października 2007 r. w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Ząbkach.

ZOBACZ Uchwała Nr XV / 111 / 2007 Rady Miasta Ząbki z dnia 12 października 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Ząbki.

ZOBACZ Uchwała Nr XV / 110 / 2007 Rady Miasta Ząbki z dnia 12 października 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą „Miejski Ośrodek Sportu”.

ZOBACZ Uchwała Nr XV / 109 / 2007 Rady Miasta Ząbki z dnia 12 października 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od środków transportowych.

ZOBACZ Uchwała Nr XV / 108 / 2007 Rady Miasta Ząbki z dnia 12 października 2007 r. w sprawie określenia wysokości podatku od nieruchomości.

ZOBACZ Uchwała Nr XV / 107 / 2007 Rady Miasta Ząbki z dnia 12 października 2007 r. uchylająca uchwałę Nr VIII/48/2007 z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w roku budżetowym 2007 z przeznaczeniem na przebudowę kanalizacji sanitarnej w ul. Sikorskiego.

ZOBACZ Uchwała Nr XV / 106 / 2007 Rady Miasta Ząbki z dnia 12 października 2007 r. uchylająca uchwałę Nr VIII/44/2007 Rady Miasta Ząbki z dnia 26 kwietnia 2007r.w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w roku budżetowym 2007 z przeznaczeniem na budowę magistralnej sieci wodociągowej.

ZOBACZ Uchwała Nr XV / 105 / 2007 Rady Miasta Ząbki z dnia 12 października 2007 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w roku budżetowym 2007 z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. ”Szkoła Podstawowa Nr 2 – opracowanie projektu i audytu, remont kapitalny i termomodernizacja oraz wykonanie Studium wykonalności”.

ZOBACZ Uchwała Nr XV / 104 / 2007 Rady Miasta Ząbki z dnia 12 października 2007 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w roku budżetowym 2007 z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. ”Szkoła Podstawowa Nr 1 – remont kapitalny sali gimnastycznej i II etap termomodernizacji (w tym wykonanie projektu, audytu oraz studium wykonalności)”.

ZOBACZ Uchwała Nr XV / 103 / 2007 Rady Miasta Ząbki z dnia 12 października 2007 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w roku budżetowym 2007 z przeznaczeniem na budowę drogi ul. Popiełuszki.

ZOBACZ Uchwała Nr XV / 102 / 2007 Rady Miasta Ząbki z dnia 12 października 2007 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na 2007 rok.

SESJA XIV

ZOBACZ Uchwała Nr XIV/101/2007 Rady Miasta Ząbki z dnia 13 września 2007 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości

ZOBACZ Uchwała Nr XIV/100/2007 Rady Miasta Ząbki z dnia 13 września 2007 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Ząbki

ZOBACZ Uchwała Nr XIV/99/2007 Rady Miasta Ząbki z dnia 13 września 2007 r. w sprawie wystąpienia Miasta Ząbki ze stowarzyszenia pod nazwą "Stowarzyszenie Gmin Podwarszawskich Ile de France dla promocji i wymiany"

ZOBACZ Uchwała Nr XIV/98/2007 Rady Miasta Ząbki z dnia 13 września 2007 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych: przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów

ZOBACZ Uchwała Nr XIV/97/2007 Rady Miasta Ząbki z dnia 13 września 2007 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Ząbki, uchylona uchwałą Nr III/22/2010 z dnia 28.12.2010r.

ZOBACZ Uchwała Nr XIV/96/2007 Rady Miasta Ząbki z dnia 13 września 2007 r. w sprawie powołania Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej - Miejskiej Przychodni Zdrowia w Ząbkach i określenia liczby jej członków wybranych przez Radę Miasta Ząbki

ZOBACZ Uchwała Nr XIV/95/2007 Rady Miasta Ząbki z dnia 13 września 2007 r. w sprawie nadania statutu Straży Miejskiej w Ząbkach

ZOBACZ Uchwała Nr XIV/94/2007 Rady Miasta Ząbki z dnia 13 września 2007 r. w sprawie Regulaminu Straży Miejskiej w Ząbkach

ZOBACZ Uchwała Nr XIV/93/2007 Rady Miasta Ząbki z dnia 13 września 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Ząbki

ZOBACZ Uchwała Nr XIV/92/2007 Rady Miasta Ząbki z dnia 13 września 2007 r. w sprawie utworzenia Straży Miejskiej w Ząbkach

ZOBACZ Uchwała Nr XIV/91/2007 Rady Miasta Ząbki z dnia 13 września 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia Powiatowi Wołomińskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu miasta, na dofinansowanie zadania i zakupu inwestycyjnego Powiatu Wołomińskiego polegającego na opracowaniu projektu modernizacji ul. Batorego oraz modernizacji części ulic Kolejowa i Wojska Polskiego w Ząbkach

ZOBACZ Uchwała Nr XIV/90/2007 Rady Miasta Ząbki z dnia 13 września 2007 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych uchylona uchwałą XXIX/229/2012 z 10.07.2012 r.

ZOBACZ Uchwała Nr XIV/89/2007 Rady Miasta Ząbki z dnia 13 września 2007 r. w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od środków transportowych

ZOBACZ Uchwała Nr XIV/88/2007 Rady Miasta Ząbki z dnia 13 września 2007 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w roku budżetowym 2007 z przeznaczeniem na remont kanału sanitarnego w ul. Jana Pawła II

Uchwała Nr XIV/87/2007 Rady Miasta Ząbki z dnia 13 września 2007 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu miasta Ząbki na 2007 rok

ZOBACZ Uchwała Nr XIV/86/2007 Rady Miasta Ząbki z dnia 13 września 2007 r. w sprawie utworzenia obwodu głosowania w Wojewódzkim Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych "Drewnica" w Ząbkach w związku z wyborami do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

ZOBACZ Uchwała Nr XIV/85/2007 Rady Miasta Ząbki z dnia 13 września 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania

SESJA XIII

ZOBACZ Uchwała Nr XIII/84/2007 Rady Miasta Ząbki z dnia 6 sierpnia 2007 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na 2007 rok.

SESJA XII

ZOBACZ Uchwała Nr XII/83/2007 Rady Miasta Ząbki z dnia 19 lipca 2007 r. w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na drugie półrocze 2007r.

ZOBACZ Uchwała Nr XII/82/2007 Rady Miasta Ząbki z dnia 19 lipca 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy

ZOBACZ Uchwała Nr XII/81/2007 Rady Miasta Ząbki z dnia 19 lipca 2007 r. w sprawie sprzedaży gminnej nieruchomości gruntowej

ZOBACZ Uchwała Nr XII/80/2007 Rady Miasta Ząbki z dnia 19 lipca 2007 r. w sprawie sprzedaży gminnej nieruchomości gruntowej

ZOBACZ Uchwała Nr XII/79/2007 Rady Miasta Ząbki z dnia 19 lipca 2007 r. w sprawie przekazania środków finansowych Komendantowi Stołecznemu Policji na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na sfinansowanie nagród za osiągnięcia w służbie dla policjantów Komisariatu Policji w Ząbkach

ZOBACZ Uchwała Nr XII/78/2007 Rady Miasta Ząbki z dnia 19 lipca 2007 r. w sprawie zmian uchwały dotyczącej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka

ZOBACZ Uchwała Nr XII/77/2007 Rady Miasta Ząbki z dnia 19 lipca 2007 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na 2007 rok

STANOWISKO RADY MIASTA

ZOBACZ Stanowisko Rady Miasta Ząbki z dnia 19 lipca 2007 roku w sprawie zwrotu opłat partycypacyjnych.

SESJA XI

ZOBACZ Uchwała Nr XI/76/2007 Rady Miasta Ząbki z dnia 22 czerwca 2007 r. w sprawie przyjęcia wystąpienia pokontrolnego z kontroli dokumentacji Urzędu Miasta Ząbki dotyczącej funkcjonowania wysypiska odpadów zlokalizowanego przy ul. Chełmżyńskiej 180 w Warszawie

ZOBACZ Uchwała Nr XI/75/2007 Rady Miasta Ząbki z dnia 22 czerwca 2007 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Ząbki

ZOBACZ Uchwała Nr XI/74/2007 Rady Miasta Ząbki z dnia 22 czerwca 2007 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Ząbki

ZOBACZ Uchwała Nr XI/73/2007 Rady Miasta Ząbki z dnia 22 czerwca 2007 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Ząbki

ZOBACZ Uchwała Nr XI/72/2007 Rady Miasta Ząbki z dnia 22 czerwca 2007r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia w I kategorii zaszeregowania oraz wartości jednego punktu w złotych dla pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach budżetowych i zakładach budżetowych Miasta Ząbki.

ZOBACZ Uchwała Nr XI/71/2007 Rady Miasta Ząbki z dnia 22 czerwca 2007 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

ZOBACZ Uchwała Nr XI/70/2007 Rady Miasta Ząbki z dnia 22 czerwca 2007 r. w sprawie powołania zespołu do przedstawienia opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników

ZOBACZ Uchwała Nr XI/69/2007 Rady Miasta Ząbki z dnia 22 czerwca 2007 r. uchylająca uchwalę w sprawie ustalenia zasad wydawania Gazety „Co słychać?"

ZOBACZ Uchwała Nr XI/68/2007 Rady Miasta Ząbki z dnia 22 czerwca 2007 r. w sprawie udzielenia Powiatowi Wołomińskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu miasta, na dofinansowanie zadania i zakupu inwestycyjnego Powiatu Wołomińskiego polegającego na opracowaniu projektu modernizacji ul. Batorego oraz modernizacji części ulic Kolejowa i Wojska Polskiego w Ząbkach

ZOBACZ Uchwała Nr XI/67/2007 Rady Miasta Ząbki z dnia 22 czerwca 2007 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ząbkach za rok 2006.

ZOBACZ Uchwała Nr XI/66/2007 Rady Miasta Ząbki z dnia 22 czerwca 2007 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejskiego Ośrodka Kultury w Ząbkach za rok 2006.

ZOBACZ Uchwała Nr XI/65/2007 Rady Miasta Ząbki z dnia 22 czerwca 2007 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w roku budżetowym 2007 z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. ”Szkoła Podstawowa Nr 2 – opracowanie projektu i audytu, remont kapitalny i termomodernizacja oraz wykonanie Studium wykonalności”.

ZOBACZ Uchwała Nr XI/64/2007 Rady Miasta Ząbki z dnia 22 czerwca 2007 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w roku budżetowym 2007 z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. ”Szkoła Podstawowa Nr 1 – remont kapitalny sali gimnastycznej i II etap termomodernizacji (w tym projekt i audyt)”.

ZOBACZ Uchwała Nr XI/63/2007 Rady Miasta Ząbki z dnia 22 czerwca 2007 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na 2007 rok

SESJA X

Uroczysta sesja Rady Miasta Ząbki z okazji 40-lecia nadania praw miastu Ząbki.

SESJA IX

ZOBACZ Uchwała Nr IX/62/2007 Rady Miasta Ząbki z dnia 29 maja 2007 r. w sprawie określenia wysokości oraz szczegółowych warunków przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia.

ZOBACZ Uchwała Nr IX/61/2007 Rady Miasta Ząbki z dnia 29 maja 2007 r. w sprawie rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunków i sposobu przyznawania tych świadczeń.

ZOBACZ Uchwała Nr IX/60/2007 Rady Miasta Ząbki z dnia 29 maja 2007 r. w sprawie ustanowienia prawa użytkowania na rzecz Zakładu Energetycznego Warszawa-Teren S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul.Marsa 95

ZOBACZ Uchwała Nr IX/59/2007 Rady Miasta Ząbki z dnia 29 maja 2007 r. w sprawie ustanowienia prawa użytkowania na rzecz Zakładu Energetycznego Warszawa-Teren S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Marsa 95

ZOBACZ Uchwała Nr IX/58/2007 Rady Miasta Ząbki z dnia 29 maja 2007 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowych

ZOBACZ Uchwała Nr IX/57/2007 Rady Miasta Ząbki z dnia 29 maja 2007 r. w sprawie sprzedaży zabudowanej nieruchomości gminnej

ZOBACZ Uchwała Nr IX/56/2007 Rady Miasta Ząbki z dnia 29 maja 2007 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na 2007 rok.

ZOBACZ Uchwała Nr IX/55/2007 Rady Miasta Ząbki z dnia 29 maja 2007 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Miejskiej Przychodni Zdrowia w Ząbkach za rok 2006.

SESJA VIII

ZOBACZ Uchwała Nr VIII/54/2007 Rady Miasta Ząbki z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie ustalenia diet dla radnych, przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Rady Miasta

ZOBACZ Uchwała Nr VIII/53/2007 Rady Miasta Ząbki z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie nadania nazw ulicom

ZOBACZ Uchwała Nr VIII/52/2007 Rady Miasta Ząbki z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ząbki, zmieniona uchwałą nr XVII/139/2011 z 7.11.2011 r., uchwałą nr XIX/145/2011 z 29.11.2011r., uchwała XXII/173/2012 z 25.01.2012 , uchwałą nr XXXIII/271/2012 z 29.11.2012 r., uchwałą nr XXXV/282/2012 z 17.12.2012 r., uchwałą Nr LIV/489/2014 z 3.04.2014 r., uchwałą nr XIII/115/2015 z 27.08.2015 r., uchwałą nr XXI/171/2016 z 18.01.2016 r., uchwałą nr XLVII/452/2017 z 21.09.2017 r.

ZOBACZ Uchwała Nr VIII/51/2007 Rady Miasta Ząbki z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania przestrzennego Miasta Ząbki.

ZOBACZ Uchwała Nr VIII/50/2007 Rady Miasta Ząbki z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Ząbki na lata 2007-2013zmieniona uchwałą, zmieniona uchwałą Nr XX/132/2008 Rady Miasta Ząbki z dnia 4 stycznia 2008 r., uchwałą Nr XXXII/223/2008 Rady Miasta Ząbki z dnia 31 października 2008 r., uchwałą Nr XXXIV/243/2008 Rady Miasta Ząbki z dnia 18 grudnia 2008 r., uchwałą Nr XLVIII/384/2009 Rady Miasta Ząbki z dnia 28 grudnia 2009 r. i uchwałą Nr LXI/469/2010 Rady Miasta Ząbki z dnia 3 listopada 2010 r., uchwałą Nr XXI/162/2011 z dnia 29.12.2011r.

ZOBACZ Uchwała Nr VIII/49/2007 Rady Miasta Ząbki z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w roku budżetowym 2007 z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne kompleksowy remont i budowa głównych dróg w Ząbkach.

ZOBACZ Uchwała Nr VIII/48/2007 Rady Miasta Ząbki z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w roku budżetowym 2007 z przeznaczeniem na przebudowę kanalizacji sanitarnej w ul. Sikorskiego . ZOBACZ Uchwała Nr VIII/47/2007 Rady Miasta Ząbki z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w roku budżetowym 2007 z przeznaczeniem na budowę sieci wodociągowej w ul. Powstańców od wysokości bloków Dozbud do granic Miasta Ząbki .

ZOBACZ Uchwała Nr VIII/46/2007 Rady Miasta Ząbki z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w roku budżetowym 2007 z przeznaczeniem na budowę Szkoły Podstawowej Ząbki Południowe.

ZOBACZ Uchwała Nr VIII/45/2007 Rady Miasta Ząbki z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w roku budżetowym 2007 z przeznaczeniem na budowę drogi ul. Popiełuszki .

ZOBACZ Uchwała Nr VIII/44/2007 Rady Miasta Ząbki z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w roku budżetowym 2007 z przeznaczeniem na budowę magistralnej sieci wodociągowej.

ZOBACZ Uchwała Nr VIII/43/2007 Rady Miasta Ząbki z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w roku budżetowym 2007 z przeznaczeniem na przebudowę kanalizacji sanitarnej w ul. Jana Pawła II

ZOBACZ Uchwała Nr VIII/42/2007 Rady Miasta Ząbki z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta Ząbki za rok 2006

SESJA VII

ZOBACZ Uchwała Nr VII/40/2007 Rady Miasta Ząbki z dnia 23 marca 2007 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie przystąpienia do Związku Miast Polskich

ZOBACZ Uchwała Nr VII/39/2007 Rady Miasta Ząbki z dnia 23 marca 2007 r. w sprawie podjęcia prac nad opracowaniem Strategii Rozwoju Miasta Ząbki

ZOBACZ Uchwała Nr VII/38/2007 Rady Miasta Ząbki z dnia 23 marca 2007 r. w sprawie zmiany Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Ząbki na lata 2005 – 2013.

ZOBACZ Uchwała Nr VII/37/2007 Rady Miasta Ząbki z dnia 23 marca 2007 r. w sprawie realizacji Projektu „Program Zdrowotny dla dzieci z Miasta Ząbki wraz z budową otwartej strefy sportowo – rekreacyjnej

ZOBACZ Uchwała Nr VII/36/2007 Rady Miasta Ząbki z dnia 23 marca 2007 r. w sprawie zawarcia umowy o dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Budowa ogólnodostępnego boiska piłkarskiego wraz z niezbędną infrastrukturą na terenie Gimnazjum Publicznego nr 2 w Ząbkach”

ZOBACZ Uchwała Nr VII/35/2007 Rady Miasta Ząbki z dnia 23 marca 2007 r. w sprawie zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka, uchylona uchwałą nr V/32/2011 z dnia 7.02.2011r.

ZOBACZ Uchwała Nr VII/34/2007 Rady Miasta Ząbki z dnia 23 marca 2007 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na 2007 rok

SESJA VI

ZOBACZ Uchwała Nr VI/33/2007 Rady Miasta Ząbki z dnia 23 lutego 2007 r. w sprawie przyjęcia systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną Miasta Ząbki na lata 2007-2013

UNIEWAŻNIONA Uchwała Nr VI/32/2007 Rady Miasta Ząbki z dnia 23 lutego 2007 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Ząbki na lata 2007-2013 ZOBACZ

ZOBACZ Uchwała Nr VI/32/2007 Rady Miasta Ząbki z dnia 23 lutego 2007 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Ząbki na lata 2007-2013 ZOBACZ Uchwała Nr VI/31/2007 Rady Miasta Ząbki z dnia 23 lutego 2007 r. wsprawie przekazania środków finansowych Komendantowi Stołecznemu Policji na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na rekompensatę pieniężną za czas służby przekraczający normę określoną w art. 33 ust. 2 ustawy o Policji. ZOBACZ Uchwała Nr VI/30/2007 Rady Miasta Ząbki z dnia 23 lutego 2007 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na 2007 rok. ZOBACZ Uchwała Nr VI/29/2007 Rady Miasta Ząbki z dnia 23 lutego 2007 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Gospodarczej na 2007 r.

ZOBACZ Uchwała Nr VI/28/2007 Rady Miasta Ząbki z dnia 23 lutego 2007 r. w sprawie wyrażenia zgody na rozszerzenie zakresu współdziałania Miasta Ząbki z Miastem Stołecznym Warszawa w wykonywaniu lokalnego transportu zbiorowego

ZOBACZ Uchwała Nr VI/27/2007 Rady Miasta Ząbki z dnia 23 lutego 2007 r. w sprawie powołania Sekretarza Miasta Ząbki

ZOBACZ Uchwała Nr VI/26/2007 Rady Miasta Ząbki z dnia 23 lutego 2007 r. w sprawie odwołania Sekretarza Miasta Ząbki

ZOBACZ Stanowisko Rady Miasta Ząbki z dnia 23 lutego 2007 r. w spawie rekomendacji dróg powiatowych do kompleksowego remontu

SESJA V

ZOBACZ Uchwała Nr V/25/2006 Rady Miasta Ząbki z dnia 15 stycznia 2007 r. w sprawie Programu Współpracy Miasta Ząbki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2007.

ZOBACZ Uchwała Nr V/24/2006 Rady Miasta Ząbki z dnia 15 stycznia 2007 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbku na 2007 rok. SESJA IV

ZOBACZ Uchwała Nr IV/23/2006 Rady Miasta Ząbki z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na 2006 rok.

ZOBACZ Uchwała Nr IV/22/2006 Rady Miasta Ząbki z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Ząbku na 2007 rok

ZOBACZ Uchwała Nr IV/21/2006 Rady Miasta Ząbki z dnia 29 grudnia 2006 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków

ZOBACZ Uchwała Nr IV/20/2006 Rady Miasta Ząbki z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2007 rok

ZOBACZoc Uchwała Nr IV/19/2006 Rady Miasta Ząbki z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na pierwsze półrocze 2007 roku.

ZOBACZ Uchwała Nr IV/18/2006 Rady Miasta Ząbki z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia za pracę dla Burmistrza Miasta Ząbki.

ZOBACZ Uchwała Nr IV/17/2006 Rady Miasta Ząbki z dnia 29 grudnia 2006 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia źródeł dochodów gromadzonych na rachunku dochodów własnych i przeznaczenia tych dochodów oraz wskazania jednostek budżetowych, które utworzą rachunek dochodów własnych.

SESJA III
ZOBACZ Uchwała Nr III/16/2006 Rady Miasta Ząbki z dnia 21 grudnia 2006 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na 2006 rok.

ZOBACZ Uchwała Nr III/15/2006 Rady Miasta Ząbki z dnia 21 grudnia 2006 r. w sprawie powołania Skarbnika Miasta Ząbki

ZOBACZ Uchwała Nr III/14/2006 Rady Miasta Ząbki z dnia 21 grudnia 2006 r. w sprawie zmiany w składzie Komisji Rewizyjnej

ZOBACZ Uchwała Nr III/13/2006 Rady Miasta Ząbki z dnia 21 grudnia 2006 r. w sprawie zmiany w składzie Komisji Społecznej

ZOBACZ Uchwała Nr III/12/2006 Rady Miasta Ząbki z dnia 21 grudnia 2006 r. w sprawie zmiany w składzie Komisji Gospodarczej

ZOBACZ Uchwała Nr III/11/2006 Rady Miasta Ząbki z dnia 21 grudnia 2006 r. w sprawie wstąpienia kandydata z tej samej listy wyborczej na miejsce radnego w związku z wygaśnięciem mandatu

ZOBACZ Uchwała Nr III/10/2006 Rady Miasta Ząbki z dnia 21 grudnia 2006 r. w sprawie wstąpienia kandydata z tej samej listy wyborczej na miejsce radnego w związku z wygaśnięciem mandatu

SESJA II

ZOBACZ Uchwała Nr II/09/2006 Rady Miasta Ząbki z dnia 13 grudnia 2006 r. w

sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Masta Ząbki na 2006 rok

ZOBACZ Uchwała Nr II/08/2006 Rady Miasta Ząbki z dnia 13 grudnia 2006 r. w

sprawie powołania Komisji Rewizyjnej

ZOBACZ Uchwała Nr II/07/2006 Rady Miasta Ząbki z dnia 13 grudnia 2006 r. w

sprawie powołania Komisji Społecznej

ZOBACZ Uchwała Nr II/06/2006 Rady Miasta Ząbki z dnia 13 grudnia 2006 r. w

sprawie powołania Komisji Gospodarczej

ZOBACZ Uchwała Nr II/05/2006 Rady Miasta Ząbki z dnia 13 grudnia 2006 r. w

sprawie wyrażenia zgody na kontynuację współdziałania z miastem stołecznym

Warszawa w wykonywaniu transportu zbiorowego

ZOBACZ Uchwała Nr II/04/2006 Rady Miasta Ząbki z dnia 6 grudnia 2006 r. w

sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego

ZOBACZ Uchwała Nr II/03/2006 Rady Miasta Ząbki z dnia 6 grudnia 2006 r. w

sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego

SESJA I

ZOBACZ Uchwała Nr I/02/2006 Rady Miasta Ząbki z dnia 27 listopada 2006 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Ząbki

ZOBACZ Uchwała Nr I/01/2006 Rady Miasta Ząbki z dnia 27 listopada 2006 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miasta Ząbki

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Miasta Ząbki

Logowanie