Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

26 października 2007 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Uchwały - 2002

13. Uchwała nr 13/II/2002 z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie przekazania nieruchomości w nieodpłatne użytkowanie SPZOZ - Miejskiej Przychodni Zdrowia w Ząbkach pokaż

12. Uchwała nr 12/II/2002 z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie powołania Komisji Spraw Społecznych pokaż

11. Uchwała nr 11/II/2002 z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie powołania Komisji Gospodarczej pokaż

10. Uchwała nr 10/II/2002 z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej pokaż

9. Uchwała nr 9/II/2002 z dnia 5 grudnia 2002 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Ząbki pokaż

8. Uchwała nr 8/II/2002 z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych pokaż

7. Uchwała nr 7/II/2002 z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie zasad ustalania i poboru oraz wysokości stawek opłaty targowej pokaż

6. Uchwała nr 6/II/2002 z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie określenia wysokości podatku od nieruchomości pokaż

5. Uchwała nr 5/II/2002 z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na 2002 r. pokaż

4. UCHYLONA Uchwała nr 4/I/2003 z dnia 21 listopada 2002 r. w sprawie ustalenia diet radnych, przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej pokaż

3. UCHYLONA Uchwała nr 3/I/2002 z dnia 21 listopada 2002 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowych pokaż

2. Uchwała nr 2/I/2002 z dnia 21 listopada 2002 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Ząbkach pokaż

1. Uchwała nr 1/I/2002 z dnia 21 listopada 2002 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Ząbkach pokażBiuletyn Informacji Publicznej — Urząd Miasta Ząbki

Logowanie