Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

1 marca 2011 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Stanowisko ds. działalności gospodarczej

STANOWISKO

ds. DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Teresa Dorocka

tel. 0-22 51 09 788

teresa.dorocka@zabki.pl

Do zadań Stanowiska ds. Działalności Gospodarczej należy w szczególności:

1) prowadzenie ewidencji działalności gospodarczej,

2) wydawanie zaświadczeń o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej oraz dokonywanie zmian we wpisie do ewidencji,

3) udzielanie, odmowa udzielenia, cofnięcie, zmiana lub stwierdzenie wygaśnięcia zezwolenia na prowadzenie krajowego drogowego przewozu osób taksówką osobową,

4) udzielanie zezwoleń na prowadzenie działalności wywozu odpadów komunalnych,

5) opracowywanie postanowień o przyznaniu pozwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,

6) wydawanie i cofanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży i poza miejscem sprzedaży,

7) wydawanie decyzji o wykreśleniu z ewidencji działalności gospodarczej,

8) współpraca z innymi podmiotami (organy skarbowe, organy statystyki publicznej, Zakład Ubezpieczeń Społecznych) w zakresie zadań związanych z ewidencją działalności gospodarczej.Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Miasta Ząbki

Logowanie