Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

11 marca 2019 17:40 | wersja 8 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Skład i zakres działalności

Skład Komisji Budżetu i Inwestycji

Artur Wałachowski - Przewodniczący Komisji,

Adam Niewiadomski - Zastępca Przewodniczącego,

Anna Miazga,

Edyta Kalata,

Jarosław Pisarczyk,

Piotr Pieńkowski.


Przedmiotem działania Komisji są w szczególności sprawy z zakresu:

1) funduszy Unii Europejskiej;

2) finansów gminnych (dochody i wydatki);

3) podatków i opłat lokalnych;

4) realizacji budżetu Miasta Ząbki, w tym zmian do budżetu;

5) prowadzenia bieżącej analizy dochodów i wydatków działalności Burmistrza Miasta Ząbki oraz gminnych jednostek organizacyjnych;

6) oceny zgodności projektów uchwał Rady Miasta z budżetem Miasta;

7) inwestycji miejskich;

8) koordynacji inwestycji powiatowych, wojewódzkich i rządowych;

9) rozwoju infrastruktury miasta;

10) ładu przestrzennego.

Uchwała Nr II / 13 / 2018 Rady Miasta Ząbki z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Budżetu i Inwestycji.

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Miasta Ząbki

Logowanie