Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

5 grudnia 2018 10:26 | wersja 5 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Skład i zakres działalności

Skład Komisji Gospodarczej

Olga Oleksyn - Przewodnicząca Komisji,

Tomasz Szymczak - Zastępca Przewodniczącego,

Łukasz Uściński,

Zofia Dąbrowska,

Waldemar Stachera.


Przedmiotem działania Komisji są sprawy z zakresu:

1)utrzymania gminnej infrastruktury drogowej oraz organizacji ruchu drogowego;

2)kanalizacji i zbiorowego zaopatrzenia w wodę;

3)utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych;

4)sprzątania miasta, wywozu śmieci, segregacji i unieszkodliwiania odpadów komunalnych;

5)targowisk i placów targowych;

6)utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej;

7)lokalnego transportu zbiorowego;

8)zieleni gminnej i zadrzewień;

9)cmentarzy gminnych;

10) geodezji i gospodarki nieruchomościami.

Uchwała Nr II / 11 / 2018 Rady Miasta Ząbki z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Gospodarczej.

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Miasta Ząbki

Logowanie