Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

10 września 2014 08:20 | wersja 2 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

Referaty urzędu miasta

ORGANIZACJA URZĘDU

  1. Urzędem kieruje Burmistrz przy pomocy Zastępcy Burmistrza, Sekretarza i Skarbnika.
  2. W skład struktury organizacyjnej Urzędu wchodzą referaty, Urząd Stanu Cywilnego - obejmujący swoają właściwością miejscową Miasto Ząbki , B iura, samodzielne stanowiska i inne komórki organizacyjne Urzędu Miasta.
  3. Referatami kierują kierownicy.

Strukturę Urzędu określa schemat organizacyjny uwzględniający podporządkowanie służbowe, stanowiący załącznik do Regulaminu

ZOBACZ REGULAMIN ORGANIZACYJNY

W skład Urzędu wchodzą następujące referaty, biura i samodzielne stanowiska oznaczone odpowiednimi symbolami:

1) Urząd Stanu Cywilnego (USC);

2) Biuro Rady Miasta (BRM);

3) Biuro Obsługi Interesanta (BOI);

4) Biuro Prawne (BP);

5) Referat Budżetowo – Finansowy (BF);

6) Referat Podatków i Opłat Lokalnych (PiOL)

7) Referat Kadrowo-Płacowy (KP);

8) Referat Organizacyjno-Administracyjny (OA);

9) Referat Spraw Obywatelskich (SO);

10) Referat Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami (GiGN);

11) Referat Zagospodarowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska (ZPiOS);

12) Referat Rozwoju Gospodarczego (RG);

13) Referat Programowania Funduszy Europejskich (PFE);

14) Referat Oświaty i Pomocy Społecznej (OSiPS);

15) Stanowisko ds. Promocji, Kultury, Sportu i Zdrowia (PKSiZ);

16) Stanowisko ds. Działalności Gospodarczej (DG);

17) Stanowisko ds. Zamówień Publicznych (ZPU);

18) Stanowisko ds. Obrony Cywilnej i Informacji Niejawnych (SOC);

19) Sekretariat Burmistrza (SB);

20) Audytor wewnętrzny (AW).

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Miasta Ząbki

Logowanie