Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

3 stycznia 2012 13:37 | wersja 2 | Ten dokument ma 22 załączniki 22

Najnowsza wersja

Referat podatków i opłat lokalnych


WZORY DRUKÓW I FORMULARZY

Załączniki do uchwały XIX/144/2011 RM Ząbki z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie określenia wzorów formularzy dotyczących podatku od nieruchomości
FORMULARZ   (PDF)   (DOC)   - Załącznik 1 IN - zmieniony
FORMULARZ   (PDF)   (DOC)   - Załącznik 2 DN - zmieniony
FORMULARZ   (PDF)   (DOC)   - Załącznik 3 IN.DN

Załączniki do uchwały XX/152/2011 RM Ząbki z dnia z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie określenia wzorów formularzy dotyczących podatku rolnego
FORMULARZ   (PDF)  (DOC) - Załącznik 1 IR podatek rolny
FORMULARZ   (PDF)  (DOC) - Załącznik 2 DR podatek rolny
FORMULARZ   (PDF)  (DOC) - Załącznik 3 Z-1.IR.DR podatek rolny
FORMULARZ   (PDF)  (DOC) - Załącznik 4 Z-2.IR.DR podatek rolny

Załączniki do uchwały XX/153/2011 RM Ząbki z dnia z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie określenia wzorów formularzy dotyczących podatku leśnego
FORMULARZ   (PDF)  (DOC) - Załącznik 1 IL podatek leśny
FORMULARZ   (PDF)  (DOC) - Załącznik 2 DL podatek leśny
FORMULARZ   (PDF)  (DOC) - Załącznik 3 Z-1.IL.DL podatek leśny
FORMULARZ   (PDF)  (DOC) - Załącznik 4 Z - 2 .IL.DL podatek leśny


ZOBACZ Wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości podatkowych

ZOBACZ Oświadczenie o stanie majątkowym podatnika wnoszącego o umorzenie zaległości podatkowej

ZOBACZ Wniosek o umorzenie podatku lub rozłożenia zapłaty podatku na raty

DEKLARACJA Deklaracja na podatek od środków transportowych DT-1

Załącznik DT-1/A do deklaracji ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI


FORMULARZ Informacja w sprawie podatku od nieruchomości (IPN)


FORMULARZ Deklaracja na podatek od nieruchomości (DPN)


FORMULARZ Informacja o gruntach dla celów podatku rolnego (IPR)

FORMULARZ Deklaracja na podatek rolny (DPR)

FORMULARZ Informacja o lasach dla celów podatku leśnego (IPL)

FORMULARZ Deklaracja na podatek leśny (DPL)


Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Miasta Ząbki

Logowanie