Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

2 stycznia 2017 15:39 | wersja 15 | Ten dokument ma 59 załączników 59

Najnowsza wersja

Referat Podatków i Opłat Lokalnych

WZORY DRUKÓW I FORMULARZY

obowiązujące od 2017 roku


PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

Załącznik do uchwały Nr XVIII/151/2015 Rady Miasta Ząbki z dnia 11 grudnia 2015

FORMULARZ (PDF) (DOC) - Załącznik 1 IN - zmieniony Uchwałą Nr XXIII/183/2016 Rady Miasta Ząbki z dnia 17 marca 2016r. zmieniającą uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy dotyczących podatku od nieruchomości oraz Uchwałą Nr XXXV/304/2016 Rady Miasta Ząbki z dnia 14 grudnia 2016r. zmieniającą uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy dotyczących podatku od nieruchomości

FORMULARZ (PDF) (DOC) - Załącznik 2 Z/IN

FORMULARZ (PDF) (DOC) - Załącznik 3 DN - zmieniony Uchwałą Nr XXXV/304/2016 Rady Miasta Ząbki z dnia 14 grudnia 2016r. zmieniającą uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy dotyczących podatku od nieruchomości

PODATEK LEŚNY

Załącznik do uchwały Nr XVIII/152/2015 Rady Miasta Ząbki z dnia 11 grudnia 2015

FORMULARZ (PDF) (DOC) - Załącznik 1 IL

FORMULARZ (PDF) (DOC) - Załącznik 1 DL

PODATEK ROLNY

Załącznik do uchwały Nr XVIII/153/2015 Rady Miasta Ząbki z dnia 11 grudnia 2015

FORMULARZ (PDF) (DOC) - Załącznik 1 IR

FORMULARZ (PDF) (DOC) - Załącznik 1 DR


DRUKI ARCHIWALNE

Załączniki do uchwały Nr XXII/167/2012 Rady Miasta Ząbki z dnia 25 stycznia 2012r

FORMULARZ (PDF) (DOC) - Załącznik 1 IN - zmieniony
FORMULARZ (PDF)(DOC) - Załącznik 2 DN - zmieniony


Załączniki do uchwały XIX/144/2011 RM Ząbki z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie określenia wzorów formularzy dotyczących podatku od nieruchomości
FORMULARZ (PDF)(DOC) - Załącznik 3 IN.DN

Załączniki do uchwały XX/152/2011 RM Ząbki z dnia z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie określenia wzorów formularzy dotyczących podatku rolnego
FORMULARZ (PDF)(DOC) - Załącznik 1 IR podatek rolny
FORMULARZ (PDF)(DOC) - Załącznik 2 DR podatek rolny
FORMULARZ (PDF)(DOC) - Załącznik 3 Z-1.IR.DR podatek rolny
FORMULARZ (PDF)(DOC) - Załącznik 4 Z-2.IR.DR podatek rolny

Załączniki do uchwały XX/153/2011 RM Ząbki z dnia z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie określenia wzorów formularzy dotyczących podatku leśnego
FORMULARZ (PDF)(DOC) - Załącznik 1 IL podatek leśny
FORMULARZ (PDF)(DOC) - Załącznik 2 DL podatek leśny
FORMULARZ (PDF)(DOC) - Załącznik 3 Z-1.IL.DL podatek leśny
FORMULARZ (PDF)(DOC) - Załącznik 4 Z - 2 .IL.DL podatek leśny


DEKLARACJA Deklaracja na podatek od środków transportowych DT-1

Załącznik DT-1/A do deklaracji ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI


ZOBACZ Wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości podatkowych


(WZÓR odt)(WZÓR pdf) Oświadczenie o stanie majątkowym podatnika wnoszącego o umorzenie zaległości podatkowej


ZOBACZ Wniosek o umorzenie podatku lub rozłożenia zapłaty podatku na raty

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Miasta Ząbki

Logowanie