Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

8 sierpnia 2019 13:39 | wersja 21 | Ten dokument ma 69 załączników 69

Referat Podatków i Opłat Lokalnych

WZORY DRUKÓW I FORMULARZY

obowiązujące od 1 lipca 2019 roku.

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

Osoby fizyczne:

IN-1 INFORMACJA O NIERUCHOMOŚCIACH I OBIEKTACH BUDOWLANYCH

ZIN-1 ZAŁĄCZNIK DO INFORMACJI O NIERUCHOMOŚCIACH I OBIEKTACH BUDOWLANYCH - DANE O PRZEDMIOTACH OPODATKOWANIA PODLEGAJĄCYCH OPODATKOWANIU

ZIN-2 ZAŁĄCZNIK DO INFORMACJI O NIERUCHOMOŚCIACH I OBIEKTACH BUDOWLANYCH - DANE O PRZEDMIOTACH OPODATKOWANIA ZWOLNIONYCH Z OPODATKOWANIA

ZIN-3 ZAŁĄCZNIK DO INFORMACJI O NIERUCHOMOŚCIACH I OBIEKTACH BUDOWLANYCH - DANE POZOSTAŁYCH PODATNIKÓW


Osoby prawne:

DN-1 DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

ZDN-1 ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI- DANE O PRZEDMIOTACH OPODATKOWANIA PODLEGAJĄCYCH OPODATKOWANIU

ZDN-2 ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI- DANE O PRZEDMIOTACH OPODATKOWANIA ZWOLNIONYCH Z OPODATKOWANIA


WZORY DRUKÓW I FORMULARZY

obowiązujące w 2017 i 2018 roku


PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

Załącznik do uchwały Nr XVIII/151/2015 Rady Miasta Ząbki z dnia 11 grudnia 2015

FORMULARZ (PDF) (DOC) - Załącznik 1 IN - zmieniony Uchwałą Nr XXIII/183/2016 Rady Miasta Ząbki z dnia 17 marca 2016r. zmieniającą uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy dotyczących podatku od nieruchomości oraz Uchwałą Nr XXXV/304/2016 Rady Miasta Ząbki z dnia 14 grudnia 2016r. zmieniającą uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy dotyczących podatku od nieruchomości

FORMULARZ (PDF) (DOC) - Załącznik 2 Z/IN

FORMULARZ (PDF) (DOC) - Załącznik 3 DN - zmieniony Uchwałą Nr XXXV/304/2016 Rady Miasta Ząbki z dnia 14 grudnia 2016r. zmieniającą uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy dotyczących podatku od nieruchomości

PODATEK LEŚNY

Załącznik do uchwały Nr XVIII/152/2015 Rady Miasta Ząbki z dnia 11 grudnia 2015

FORMULARZ (PDF) (DOC) - Załącznik 1 IL

FORMULARZ (PDF) (DOC) - Załącznik 1 DL

PODATEK ROLNY

Załącznik do uchwały Nr XVIII/153/2015 Rady Miasta Ząbki z dnia 11 grudnia 2015

FORMULARZ (PDF) (DOC) - Załącznik 1 IR

FORMULARZ (PDF) (DOC) - Załącznik 1 DR


PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

POBIERZ Deklaracja DT-1

POBIERZ Załącznik DT-1/A

DRUKI ARCHIWALNE

Załączniki do uchwały Nr XXII/167/2012 Rady Miasta Ząbki z dnia 25 stycznia 2012r

FORMULARZ (PDF) (DOC) - Załącznik 1 IN - zmieniony
FORMULARZ (PDF)(DOC) - Załącznik 2 DN - zmieniony


Załączniki do uchwały XIX/144/2011 RM Ząbki z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie określenia wzorów formularzy dotyczących podatku od nieruchomości
FORMULARZ (PDF) (DOC) - Załącznik 3 IN.DN

Załączniki do uchwały XX/152/2011 RM Ząbki z dnia z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie określenia wzorów formularzy dotyczących podatku rolnego
FORMULARZ (PDF)(DOC) - Załącznik 1 IR podatek rolny
FORMULARZ (PDF)(DOC) - Załącznik 2 DR podatek rolny
FORMULARZ (PDF)(DOC) - Załącznik 3 Z-1.IR.DR podatek rolny
FORMULARZ (PDF)(DOC) - Załącznik 4 Z-2.IR.DR podatek rolny

Załączniki do uchwały XX/153/2011 RM Ząbki z dnia z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie określenia wzorów formularzy dotyczących podatku leśnego
FORMULARZ (PDF)(DOC) - Załącznik 1 IL podatek leśny
FORMULARZ (PDF)(DOC) - Załącznik 2 DL podatek leśny
FORMULARZ (PDF)(DOC) - Załącznik 3 Z-1.IL.DL podatek leśny
FORMULARZ (PDF)(DOC) - Załącznik 4 Z - 2 .IL.DL podatek leśny


DEKLARACJA Deklaracja na podatek od środków transportowych DT-1

Załącznik DT-1/A do deklaracji ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI


ZOBACZ Wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości podatkowych


(WZÓR odt)(WZÓR pdf) Oświadczenie o stanie majątkowym podatnika wnoszącego o umorzenie zaległości podatkowej


ZOBACZ Wniosek o umorzenie podatku lub rozłożenia zapłaty podatku na raty

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Miasta Ząbki

Logowanie