Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

20 stycznia 2017 08:44 | wersja 5 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Referat podatków i opłat lokalnych

REFERAT PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

Kierownik Referatu

Agnieszka Iwanicka

tel. 22 5109 773

e-mail: agnieszka.iwanicka@zabki.pl


Do zadań Referatu Podatków i Opłat Lokalnych należy prowadzenie spraw w zakresie wymiaru, poboru, ewidencji i egzekucji podatków i opłat lokalnych oraz innych należności Miasta, w szczególności:

1. wymiar i pobór podatków i opłat lokalnych;

2. naliczanie i pobór innych należności, w szczególności z tytułu najmu, dzierżawy, we współpracy z właściwymi komórkami organizacyjnymi; opłaty za gospodarowanie odpadami

3. rejestrowanie i załatwianie podań i odwołań w sprawach wymiaru, umorzenia, ulg oraz
rozkładania na raty podatków, opłat lokalnych i innych należności;

4. terminowe dochodzenie należności oraz przekazywanie do egzekucji zaległości;

5. prowadzenie kontroli podatkowej w zakresie podatków i opłat lokalnych;

6. nadzór nad inkasentami podatków i opłat lokalnych;

7. prowadzenie ewidencji podatkowej nieruchomości dla potrzeb wymiaru i poboru podatku.Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Miasta Ząbki

Logowanie