Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

20 maja 2019 11:58 | wersja 19 | Ten dokument ma 36 załączników 36

Referat Oświaty i Polityki Społecznej

Aktualne wzory druków i wniosków

DOWÓZ DZIECKA NIEPEŁNOSPRAWNEGO DO SZKOŁY/PRZEDSZKOLA

WNIOSEK o dowóz dziecka niepełnosprawnego do przedszkola, szkoły, ośrodka (dowóz zbiorowy)

WNIOSEK o zwrot kosztów przejazdu jeżeli dowóz zapewniają rodzice


DOTOWANIE PLACÓWEK PUBLICZNYCH I NIEPUBLICZNYCH

Załącznik 1 - WNIOSEK O UDZIELENIE DOTACJI

Załącznik 2 - INFORMACJA O LICZBIE UCZNIÓW - wychowanie przedszkolne

Załącznik 3 - INFORMACJA O LICZBIE UCZNIÓW - szkoły

Załącznik 4 - ROZLICZENIE ROCZNE DOTACJI


WYDAWANIE ZEZWOLEŃ

WNIOSEK o wydanie zezwolenia na założenie szkoły lub placówki publicznej przez osoby prawne lub fizyczne - wzór

WNIOSEK o wydania zezwolenia na prowadzenie placówki wsparcia dziennego


KARTA DUŻEJ RODZINY

Od dnia 4 maja 2018 r. wnioski o Kartę Dużej Rodziny przyjmuje Ośrodek Pomocy Społecznej w Ząbkach. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie https://opszabki.pl/karta-duzej-rodzinyPOWIATOWA KARTA RODZINY

WNIOSEK o wydanie/przedłużenie ważności powiatowej karty rodziny


DOFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA MŁODOCIANEGO PRACOWNIKA

WNIOSEK o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika

FORMULARZ informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis


OBOWIĄZEK NAUKI

OŚWIADCZENIE o spełnianiu obowiązku nauki

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Miasta Ząbki

Logowanie