Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

9 września 2019 13:35 | wersja 4 | Ten dokument ma 3 załączniki 3

REFERAT KSIĘGOWOŚCI PODATKOWEJ I WINDYKACJI

WZORY DRUKÓW

ZOBACZ Zgoda na zastosowanie środków komunikacji elektronicznej, w tym w sprawach dotyczących regulowania należności pieniężnych, do których ustanawiania i określania uprawniony jest burmistrz Miasta Ząbki

ZOBACZ Wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości podatkowych


(WZÓR - odt.) (WZÓR - pdf) - Wniosek o zwrot nadpłaty

(WZÓR odt) (WZÓR pdf) Oświadczenie o stanie majątkowym podatnika wnoszącego o umorzenie zaległości podatkowej

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Miasta Ząbki

Logowanie