Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

25 listopada 2015 08:54 | wersja 4 | Ten dokument ma 3 załączniki 3

Referat kadrowo - płacowy

WZORY DRUKÓW I FORMULARZY

ZOBACZ.pdf POBIERZ.doc KWESTIONARIUSZ OSOBOWY DLA OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O ZATRUDNIENIE

OŚWIADCZENIE WYNIKAJĄCE Z ART. 233 § 1 KODEKSU KARNEGO O POSIADANIU PEŁNEJ ZDOLNOŚĆ DO CZYNNOŚCI PRAWNYCH ORAZ KORZYSTANIA Z PEŁNI PRAW PUBLICZNYCH

OŚWIADCZENIE WYNIKAJĄCE Z ART. 233 § 1 KODEKSU KARNEGO O BRAKU PRAWOMOCNEGO SKAZANIA ZA PRZESTĘPSTWO UMYŚLNE I UMYŚLNE PRZESTĘPSTWO SKARBOWE

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Miasta Ząbki

Logowanie