Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

25 listopada 2015 09:08 | wersja 3 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Referat kadrowo - płacowy

REFERAT KADROWO - PŁACOWY

Ewa Jędrzejewska
tel. 0-22 51 09 716

kadry@zabki.pl

Do zadań Referatu Kadrowo - Płacowego należy w szczególności:

1) prowadzenie spraw osobowych i akt pracowników Urzędu, oraz kierowników jednostek organizacyjnych;

2) prowadzenie ewidencji czasu pracy oraz spraw związanych z dyscypliną pracy w Urzędzie;

3) prowadzenie spraw socjalnych pracowników Urzędu;

4) prowadzenie rejestru pieczęci urzędowych dla potrzeb Urzędu;

5) prowadzenie spraw związanych z naborem pracowników na wolne stanowiska urzędnicze, w tym na kierownicze stanowiska urzędnicze;

6) przygotowywanie propozycji upoważnień pracowników Urzędu do załatwiania spraw w imieniu Burmistrza, w tym wydawania decyzji administracyjnych, oraz prowadzenie ewidencji upoważnień;

7) kierowanie na wstępne i okresowe badania lekarskie potwierdzające brak przeciwwskazań

do pracy na określonym stanowisku;

8) przygotowywanie oraz przekazywanie do ZUS dokumentacji związanej z przechodzeniem pracowników na emeryturę bądź rentę;

9) wydawanie i prowadzenie rejestru legitymacji ubezpieczeniowych dla pracowników i członków ich rodzin;

10) prowadzenie spraw z zakresu odbywanych w Urzędzie staży oraz prac interwencyjnych;

11) sporządzanie list płac, kart wynagrodzeń, ewidencji wydatków osobowych i podróży służbowych;

12) prowadzenie ewidencji delegacji służbowych oraz książki wyjść pracowników poza Urząd w czasie przewidzianym na pracę;

13) prowadzenie spraw związanych z planowaniem i realizacją polityki szkoleniowej
pracowników Urzędu;

14) przeprowadzanie konkursów na stanowiska kierowników gminnych jednostek
organizacyjnych.

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Miasta Ząbki

Logowanie