Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

12 grudnia 2018 16:48 | wersja 10 | Ten dokument ma 16 załączników 16

Referat geodezji i gospodarki nieruchomościami


WZORY DRUKÓW I FORMULARZY

DOC / PDF Wniosek o dzierżawę gruntu _ kontynuację dzierżawy gruntu

DOC / PDF Wniosek o nadanie numeru porządkowego

DOC / PDF Wniosek o podział nieruchomości art 93 (zgodnie z ustaleniami planu miejscowego)

DOC / PDF Wniosek o podział nieruchomości art. 95 (niezależnie od ustaleń planu miejscowego)

DOC / PDF Wniosek o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

DOC / PDF Wniosek o wykup lokalu

DOC / PDF Wniosek o wykup gruntu

DOC / PDF Wniosek o rozgraniczenie nieruchomości

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Miasta Ząbki

Logowanie