Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

27 listopada 2015 12:11 | wersja 6 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Referat dróg i komunikacji miejskiej

Referat Dróg i Komunikacji Miejskiej

Kierownik Referatu
Piotr Gołębiewski

tel. 0-22 510 97 68

piotr.golebiewski@zabki.pl


Do zadań referatu ds. Dróg i Komunikacji Miejskiej należy w szczególności:

1. zarządzanie drogami gminnymi oraz prowadzenie ewidencji tych dróg, w tym lokalizacja wjazdów i zjazdów z posesji;

2. nadzór nad organizacją ruchu na terenie Miasta;

3. przygotowywanie projektów zezwoleń na zajęcie pasa drogowego oraz naliczanie opłat z tego tytułu;

4. prowadzenie spraw związanych z umieszczaniem urządzeń nie związanych z infrastrukturą drogową oraz z udzielaniem zgody na lokalizację urządzeń w pasie drogowym;

5. bieżące utrzymanie dróg, chodników i placów;

6. zapewnienie właściwego oświetlenia ulic i placów na terenie miasta;

7. nadzór nad realizacją umów z zakresu usług miejskiego transportu publicznego.

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Miasta Ząbki

Logowanie