Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

26 lipca 2017 10:13 | wersja 13 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Rada Miasta Ząbki

Wojciech Gut - Przewodniczący Rady Miasta

Dyżur radnego: czwartek w godz. 17.00 - 18.00.

e-mail:radny.gut@zabki.pl

Marek Połomski - Wiceprzewodniczący Rady Miasta

Dużur: poniedziałek godz. 17.00 - 18.00

e-mail:radny.polomski@zabki.pl

Paweł Uściński - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Spotkania z radnym umawia Biuro Rady Miasta Ząbki tel. 22 510-97-12 lub 22 510-97-13.

e-mail:radny.uscinski@zabki.pl

Agnieszka Ignaczak - Przewodnicząca Komisji Gospodarczej

Spotkania z radną umawia Biuro Rady Miasta Ząbki tel. 22 510-97-12 lub 22 510-97-13.

e-mail:radna.ignaczak@zabki.pl

Grzegorz Siwek - Przewodniczący Komisji Społecznej

Spotkania uzgodnione telefonicznie tel: 507 249 786

e-mail:radny.siwek@zabki.pl

Robert Świątkiewicz - Przewodniczący Komisji Budżetu i Inwestycji

Spotkania z radnym umawia Biuro Rady Miasta Ząbki tel. 22 510-97-12 lub 22 510-97-13

e-mail:radny.swiatkiewicz@zabki.pl

Joanna Dąbrowska

Spotkania uzgodnione telefonicznie tel: 608 315 015

e-mail:radna.joannadabrowska@zabki.pl

Zofia Dąbrowska

Spotkania z radną umawia Biuro Rady Miasta Ząbki tel. 22 510-97-12 lub 22 510-97-13.

e-mail:radna.dabrowska@zabki.pl

Janusz Dąbrowski

Spotkania z radnym umawia Biuro Rady Miasta Ząbki. tel. 22 510-97-12 lub 22 510-97-13.

e-mail:radny.dabrowski@zabki.pl

Maria Guzowska

Spotkania z radną umawia Biuro Rady Miasta Ząbki tel. 22 510-97-12 lub 22 510-97-13.

e-mail:radna.guzowska@zabki.pl

Edyta Kalata

Dyżur: pierwszy wtorek miesiąca godz. 18.00 - 19.00 w Szkole Podstawowej nr 3 ul.Kościelna 2.

e-mail:radna.kalata@zabki.pl

Olga Kisiel

Spotkania z radną umawia Biuro Rady Miasta Ząbki tel. 22 510-97-12 lub 22 510-97-13.

e-mail:radna.kisiel@zabki.pl

Janusz Krajewski

Spotkania z radnym umawia Biuro Rady Miasta Ząbki tel. 22 510-97-12 lub 22 510-97-13.

e-mail:radny.krajewski@zabki.pl

Jan Kurowicki

Spotkania z radnym umawia Biuro Rady Miasta Ząbki tel. 22 510-97-12 lub 22 510-97-13.

e-mail:radny.kurowicki@zabki.pl

Sławomir Nowak

Spotkania z radnym umawia Biuro Rady Miasta Ząbki tel. 22 510-97-12 lub 22 510-97-13.

e-mail:radny.nowak@zabki.pl

Olgierd Radoń

Spotkania z radnym umawia Biuro Rady Miasta Ząbki tel. 22 510-97-12 lub 22 510-97-13.

e-mail:radny.radon@zabki.pl

Adam Remiarz

Spotkania z radnym umawia Biuro Rady Miasta Ząbki tel. 22 510-97-12 lub 22 510-97-13.

e-mail:radny.remiarz@zabki.pl

Waldemar Stachera

Dyżur: uzgodnienie telefoniczne: 605 532 781, dyżur przy ul.Kościuszki 3 m 5

e-mail:radny.stachera@zabki.pl

Tomasz Szymczak

Spotkania z radnym umawia Biuro Rady Miasta Ząbki tel. 22 510-97-12 lub 22 510-97-13.

e-mail:radny.szymczak@zabki.pl

Artur Wałachowski

Dyżur: każdego 20 dnia miesiąca godz. 20.00 - 21.00 w Szkole Podstawowej nr 3 ul.Kościelna 2.

e-mail:radny.walachowski@zabki.pl

Wiktoria Żurobska

Spotkania z radną umawia Biuro Rady Miasta Ząbki tel. 22 510-97-12 lub 22 510-97-13.

e-mail:radna.zurobska@zabki.pl

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Miasta Ząbki

Logowanie