Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

27 czerwca 2003 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Prowadzone rejestry, ewidencje i archiwa oraz sposoby udostępniania danych

REJESTRY

Nazwa

Uchwał Rady Miejskiej

Sposób udostępnienia

ogólnodostępny

Status informacji

Informacja wprowadzana

Nazwa

Zarządzeń Burmistrza

Sposób udostępnienia

ogólnodostępny

Status informacji

Informacja wprowadzana

Nazwa

Wniosków i Opinii Komisji Rady Miejskiej

Sposób udostępnienia

ogólnodostępny

Status informacji

Informacja wprowadzana

Nazwa

Planów Przestrzennych

Sposób udostępnienia

ogólnodostępny

Status informacji

Informacja wprowadzana

Nazwa

Wydawanych Upoważnień i Pełnomocnictw

Sposób udostępnienia

ogólnodostępny

Status informacji

Informacja wprowadzana

Nazwa

Wydawanych Decyzji o Warunkach Zabudowy

Sposób udostępnienia

na wniosek strony, która ma interes prawny

Status informacji

Informacja wprowadzana

EWIDENCJE

Nazwa

Gruntów i Budynków

Sposób udostępnienia

na wniosek strony, która ma interes prawny

Status informacji

Informacja wprowadzana

Nazwa

Działalności Gospodarczej

Sposób udostępnienia

ogólnodostępny

Status informacji

Informacja wprowadzana

ARCHIWABiuletyn Informacji Publicznej — Urząd Miasta Ząbki

Logowanie