Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

19 grudnia 2006 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Protokoły z sesji rady miasta

PROTOKOŁY Z SESJI

RADY MIASTA ZĄBKI

25 października 2006 r. - LVI sesja Rady Miasta Ząbki

Porządek obrad:

1. Otwarcie Sesji.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Uchwały geodezyjne.

4. Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na 2006 r.

5. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.

6. Interpelacje, zapytania, sprawy różne.

7. Zamknięcie Sesji. ZOBACZ ZATWIERDZONY PROTOKÓŁ

29 września 2006 r. - LV sesja Rady Miasta Ząbki

Porządek obrad:

1. Otwarcie Sesji.

2. Przyjęcie protokołu z LIV Sesji Rady Miasta.

3. Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na 2006 r.

4. Uchwała w sprawie przekazania środków finansowych Komendantowi Stołecznemu Policji na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na sfinansowanie nagród za osiągnięcia w służbie dla policjantów Komisariatu Policji w Ząbkach oraz z przeznaczeniem na rekompensatę pieniężną za czas służby prewencyjnej.

5. Uchwała w sprawie ustalenia źródeł dochodów gromadzonych na rachunku dochodów własnych przeznaczenia tych dochodów oraz wskazania jednostek budżetowych, które utworzą rachunek dochodów własnych.

6. Uchwały geodezyjne.

7. Uchwała w sprawie odwołania i powołania nieetatowego zastępcy kierownika Urzędu Stanu Cywilnego.

8. Informacja Przewodniczącego z analizy oświadczeń majątkowych radnych.

9. Interpelacje, zapytania, sprawy różne.

10. Zamknięcie Sesji. ZOBACZ ZATWIERDZONY PROTOKÓŁ

31 sierpnia 2006 r. - LIV sesja Rady Miasta Ząbki

Porządek obrad:

1. Otwarcie Sesji.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na 2006 r.

4. Uchwała w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych: przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów.

5. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa).

6. Stanowisko Rady Miasta w sprawie przyczyn gromadzenia obok granicy miasta Ząbki (w sąsiedztwie Elektrociepłowni Kawęczyn) hałd popiołów.

7. Uchwały geodezyjne:

a) uchwała w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej (położonej przy ul. Targowej).

b) uchwała w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej (położonej przy ul. Wojska Polskiego).

c) uchwała w sprawie sprzedaży lokali mieszkaniowych w budynku położonym przy ul. Batorego 6.

8. Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Miejskiej Przychodni Zdrowia w Ząbkach za rok 2005.

9. Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowych.

10. Uchwała w sprawie zamiany nieruchomości położonej przy ul. Poniatowskiego na lokal usytuowany przy ul. Orlej .

11. Uchwała w sprawie zamiany nieruchomości przy ul. Ułańskiej na zabudowaną nieruchomość przy ul. Kołłątaja.

12. Uchwała w sprawie Planu Gospodarki Odpadami dla Miasta Ząbki na lata 2006 – 2011.

13. Uchwała w sprawie zatwierdzenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Ząbki.

14. Stanowisko Rady Miasta w sprawie ul. Nowo Ziemowita.

15. Interpelacje, zapytania, sprawy różne.

16. Zamknięcie Sesji. ZOBACZ ZATWIERDZONY PROTOKÓŁ

29 czerwca 2006 r. - LIII sesja Rady Miasta Ząbki

Porządek obrad:

1. Otwarcie Sesji.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na 2006 r.

4. Uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczek i kredytów:

a) zaciągnięcie kredytu długoterminowego w roku budżetowym 2006 z przeznaczeniem na budowę kanalizacji sanitarnej w ul. bez nazwy (projektowanej) dz. Nr 83/13, 84/5 i 84/6 przy ul. Powstańców w Ząbkach;

b) zaciągnięcie pożyczki długoterminowej w roku budżetowym 2006 z przeznaczeniem na budowę sieci wodociągowej w ul. Popiełuszki w Ząbkach;

c) zaciągnięcie pożyczki długoterminowej w roku budżetowym 2006 z przeznaczeniem na budowę sieci wodociągowej w ul. Piotra Skargi w Ząbkach;

d) zaciągnięcie pożyczki długoterminowej w roku budżetowym 2006 z przeznaczeniem na budowę magistralnej sieci kanalizacyjnej w Ząbkach;

e) zaciągnięcie pożyczki długoterminowej w roku budżetowym 2006 z przeznaczeniem na budowę sieci wodociągowej – osiedle za Agromą w Ząbkach;

f) zaciągnięcie pożyczki długoterminowej w roku budżetowym 2006 z przeznaczeniem na budowę sieci wodociągowej – osiedle Wojska Polskiego w Ząbkach;

g) zaciągnięcie pożyczki długoterminowej w roku budżetowym 2006 z przeznaczeniem na budowę sieci wodociągowej w ul. Kopernika w Ząbkach;

h) zaciągnięcie pożyczki długoterminowej w roku budżetowym 2006 z przeznaczeniem na budowę sieci wodociągowej w ul. Powstańców od wysokości bloków Dozbud do granic Miasta Ząbki;

i) zaciągnięcie kredytu długoterminowego w roku budżetowym 2006 z przeznaczeniem na budowę Szkoły Podstawowej Ząbki Południowe;

j) zaciągnięcie kredytu długoterminowego w roku budżetowym 2006 z przeznaczeniem na przebudowę kanalizacji sanitarnej w ul. Kolejowej (odc. Rychlińskiego – Sienkiewicza) w Ząbkach;

k) zaciągnięcie kredytu długoterminowego w roku budżetowym 2006 z przeznaczeniem na budowę spięcia wodociągu ul. Mokrej z ul. Bema wzdłuż torów w Ząbkach;

l) zaciągnięcie kredytu długoterminowego w roku budżetowym 2006 z przeznaczeniem na budowę spięcia wodociągu Makro z Os. przy ul. Drewnickiej w Ząbkach;

m) zaciągnięcie kredytu długoterminowego w roku budżetowym 2006 z przeznaczeniem na budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Poniatowskiego w Ząbkach.

n) zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w roku budżetowym 2006 z przeznaczeniem na termomodernizację Szkoły Podstawowej Nr 1 w Ząbkach.

5. Informacja Starosty Powiatu Wołomińskiego Konrada Rytla:

a) uchwała w sprawie współdziałania z Powiatem Wołomińskim w zakresie ochrony zdrowia;

b) uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wołomińskiemu na zakup sprzętu medycznego dla Szpitala Powiatowego w Wołominie;

c) uchwała w sprawie zawarcia porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Wołominie o modernizacji dróg powiatowych w Ząbkach ul. Wojska Polskiego, Szpitalna, rondo Piłsudskiego – Powstańców, skrzyżowanie Szwoleżerów – Piłsudskiego;

d) uchwała w sprawie przekazania środków finansowych Komendzie Powiatowej Policji w Wołominie na sfinansowanie nagród za osiągnięcia w służbie dla policjantów Komisariatu Policji w Ząbkach.

6. Uchwała w sprawie określenia wysokości oraz szczegółowych warunków przyznania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia.

7. Uchwała w sprawie zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka.

8. Uchwała w sprawie podziału na okręgi wyborcze.

9. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania.

10. Uchwała w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych: przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów.

11. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa).

12. Stanowisko Rady Miasta w sprawie przyczyn gromadzenia obok granicy miasta Ząbki (w sąsiedztwie Elektrociepłowni Kawęczyn ) hałd popiołów.

13. Uchwały geodezyjne:

a) uchwała w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej (położonej przy ul. Targowej).

b) uchwała w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej (położonej przy ul. Wojska Polskiego).

c) uchwała w sprawie sprzedaży lokali mieszkaniowych w budynku położonym przy ul. Batorego 6.

14. Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Miejskiej Przychodni Zdrowia w Ząbkach za rok 2005.

15. Interpelacje, zapytania, sprawy różne.

16. Zamknięcie Sesji. ZOBACZ ZATWIERDZONY PROTOKÓŁ

21 czerwca 2006 r. - LII sesja Rady Miasta Ząbki

Porządek obrad:

1. Otwarcie Sesji.

2. Przyjęcie protokołu z LI.

3. Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na 2006 r.

4. Uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczek i kredytów:

a) zaciągnięcie kredytu długoterminowego w roku budżetowym 2006 z przeznaczeniem na budowę kanalizacji sanitarnej w ul. bez nazwy (projektowanej) dz. Nr 83/13, 84/5 i 84/6 przy ul. Powstańców w Ząbkach;

b) zaciągnięcie pożyczki długoterminowej w roku budżetowym 2006 z przeznaczeniem na budowę sieci wodociągowej w ul. Popiełuszki w Ząbkach;

c) zaciągnięcie pożyczki długoterminowej w roku budżetowym 2006 z przeznaczeniem na budowę sieci wodociągowej w ul. Piotra Skargi w Ząbkach;

d) zaciągnięcie pożyczki długoterminowej w roku budżetowym 2006 z przeznaczeniem na budowę magistralnej sieci kanalizacyjnej w Ząbkach;

e) zaciągnięcie pożyczki długoterminowej w roku budżetowym 2006 z przeznaczeniem na budowę sieci wodociągowej – osiedle za Agromą w Ząbkach;

f) zaciągnięcie pożyczki długoterminowej w roku budżetowym 2006 z przeznaczeniem na budowę sieci wodociągowej – osiedle Wojska Polskiego w Ząbkach;

g) zaciągnięcie pożyczki długoterminowej w roku budżetowym 2006 z przeznaczeniem na budowę sieci wodociągowej w ul. Kopernika w Ząbkach;

h) zaciągnięcie pożyczki długoterminowej w roku budżetowym 2006 z przeznaczeniem na budowę sieci wodociągowej w ul. Powstańców od wysokości bloków Dozbud do granic Miasta Ząbki;

i) zaciągnięcie kredytu długoterminowego w roku budżetowym 2006 z przeznaczeniem na budowę Szkoły Podstawowej Ząbki Południowe;

j) zaciągnięcie kredytu długoterminowego w roku budżetowym 2006 z przeznaczeniem na przebudowę kanalizacji sanitarnej w ul. Kolejowej (odc. Rychlińskiego – Sienkiewicza) w Ząbkach;

k) zaciągnięcie kredytu długoterminowego w roku budżetowym 2006 z przeznaczeniem na budowę spięcia wodociągu ul. Mokrej z ul. Bema wzdłuż torów w Ząbkach;

l) zaciągnięcie kredytu długoterminowego w roku budżetowym 2006 z przeznaczeniem na budowę spięcia wodociągu Makro z Os. przy ul. Drewnickiej w Ząbkach;

m) zaciągnięcie kredytu długoterminowego w roku budżetowym 2006 z przeznaczeniem na budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Poniatowskiego w Ząbkach.

5. Informacja Starosty Powiatu Wołomińskiego Konrada Rytla:

a) uchwała w sprawie współdziałania z Powiatem Wołomińskim w zakresie ochrony zdrowia;

b) uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wołomińskiemu na zakup sprzętu medycznego dla Szpitala Powiatowego w Wołominie;

c) uchwała w sprawie zawarcia porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Wołominie o modernizacji dróg powiatowych w Ząbkach ul. Wojska Polskiego, Szpitalna, rondo Piłsudskiego – Powstańców, skrzyżowanie Szwoleżerów – Piłsudskiego;

d) uchwała w sprawie przekazania środków finansowych Komendzie Powiatowej Policji w Wołominie na sfinansowanie nagród za osiągnięcia w służbie dla policjantów Komisariatu Policji w Ząbkach.

6. Uchwała w sprawie określenia wysokości oraz szczegółowych warunków przyznania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia.

7. Uchwała w sprawie zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka.

8. Uchwała w sprawie podziału na okręgi wyborcze.

9. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania.

10. Uchwała w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych: przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów.

11. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa).

12. Stanowisko Rady Miasta w sprawie przyczyn gromadzenia obok granicy miasta Ząbki (w sąsiedztwie Elektrociepłowni Kawęczyn ) hałd popiołów.

13. Uchwały geodezyjne:

a) uchwała w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej (położonej przy ul. Targowej).

b) uchwała w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej (położonej przy ul. Wojska Polskiego).

c) uchwała w sprawie sprzedaży lokali mieszkaniowych w budynku położonym przy ul. Batorego 6.

14. Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Miejskiej Przychodni Zdrowia w Ząbkach za rok 2005.

15. Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Ząbki.

16. Uchwała w sprawie zobowiązania Przewodniczącego Rady Miasta do złożenia zawiadomienia o podejrzeniu przestępstwa.

17. Interpelacje, zapytania, sprawy różne. ZOBACZ ZATWIERDZONY PROTOKÓŁ

26 kwietnia 2006 r. - LI sesja Rady Miasta Ząbki

Porządek obrad:

1. Otwarcie Sesji.

2. Przyjęcie protokołu z L Sesji Rady Miasta.

3. Uchwała w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta Ząbki.

4. Sprawozdanie Burmistrza z działalności od ostatniej sesji Rady Miasta.

5. Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Rady Miasta.

6. Interpelacje, zapytania, sprawy różne. ZOBACZ ZATWIERDZONY PROTOKÓŁ

29 marca 2006 r. - L sesja Rady Miasta Ząbki

Porządek obrad:

1. Otwarcie Sesji.

2. Przyjęcie protokołu z XLIV. oraz XLIX. Sesji Rady Miasta.

3. Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na 2006 r.

4. Uchwała w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia w I kategorii zaszeregowania oraz wartości jednego punktu w złotych dla pracowników samorządowych zatrudnionych w niektórych jednostkach budżetowych i zakładach budżetowych Miasta Ząbki.

5. Uchwała w sprawie ustalenia wynagrodzenia za pracę dla Burmistrza Miasta Ząbki.

6. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie Programu Współpracy Miasta Ząbki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2006.

7. Uchwała w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej.

8. Uchwała w sprawie powołania składu Komisji Mieszkaniowej.

9. Uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za 2005 rok.

10. Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej za 2005 r.

11. Dyskusja w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta Ząbki.

12. Sprawozdanie Burmistrza z działalności od ostatniej sesji Rady Miasta.

13. Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Rady Miasta.

14. Interpelacje, zapytania, sprawy różne. ZOBACZ ZATWIERDZONY PROTOKÓŁ

14 lutego 2006 r. - XLIX sesja Rady Miasta Ząbki

Porządek obrad:

1. Otwarcie Sesji.

2. Przyjęcie protokołu z XLVI., XLVII. oraz XLVIII. Sesji Rady Miasta.

3. Uchwała w sprawie stanowiska Rady Miasta dotyczącego wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Mazowieckiego ( stwierdzające nieważność uchwały Nr XXXVII/1972005 Rady Miasta w Ząbkach).

4. Uchwała w sprawie stanowiska Rady Miasta dotyczącego wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Mazowieckiego ( stwierdzające nieważność uchwały Nr XXXVII/2042005 Rady Miasta w Ząbkach).

5. Uchwała w sprawie stanowiska Rady Miasta dotyczącego wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Mazowieckiego ( stwierdzające nieważność uchwały Nr XLV/251/2005 Rady Miasta w Ząbkach).

6. Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na 2006 r.

7. Uchwała w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych: przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów.

8. Uchwała w sprawie Programu współpracy Miasta Ząbki z organizacjami pozarządowymi.

9. Uchwały geodezyjne:

a) w sprawie sprzedaży gminnej nieruchomości gruntowej (dz. nr 1/40 obr. 2-01)

b) w sprawie sprzedaży gminnych nieruchomości gruntowych (dz. nr 42; 43; i 44/1 obr. 3-23)

c) w sprawie sprzedaży gminnej nieruchomości gruntowej (dz. nr 54 obr.1-03)

d) w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej (dz. nr 1/2 i 1/9 obr. 03-30).

10. Przyjęcie sprawozdania z pracy Komisji Rewizyjnej.

11. Przyjęcie sprawozdania z pracy Komisji Gospodarczej.

12. Przyjęcie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2006 r.

13. Przyjęcie planu pracy Komisji Społecznej na 2006 r.

14. Przyjęcie planu pracy Komisji Gospodarczej na 2006 r.

15. Uchwała w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na pierwsze półrocze 2006 r.

16. Uchwała w sprawie stanowiska w kwestii komunikacji autobusowej.

17. Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Józefa Romanowskiego na działalność Burmistrza Miasta Ząbki.

18. Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi Pani Anny Rudnickiej na działalność Burmistrza Miasta Ząbki.

19. Sprawozdanie Burmistrza z działalności od ostatniej sesji Rady Miasta.

20. Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Rady Miasta.

21. Interpelacje, zapytania, sprawy różne. ZOBACZ ZATWIERDZONY PROTOKÓŁ

29 grudnia 2005 r. - XLVIII sesja Rady Miasta Ząbki

Porządek obrad:

1. 1. Otwarcie Sesji

2. Przyjęcie protokołu z XLV. Sesji Rady Miasta.

3. Uchwała w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Ząbki na 2006 r.

4. Sprawozdanie Burmistrza z działalności od ostatniej sesji Rady Miasta

5. Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Rady Miasta

6. Interpelacje, zapytania, sprawy różne ZOBACZ ZATWIEDZONY PROTOKÓŁ

ZAPIS AUDIO SESJI

ZAPIS AUDIO_część 1 , ZAPIS AUDIO_część 2 , ZAPIS AUDIO_część 3 ,

ZAPIS AUDIO_część 4 , ZAPIS AUDIO_część 5 , ZAPIS AUDIO_część 6 ,

ZAPIS AUDIO_część 7 , ZAPIS AUDIO_część 8 , ZAPIS AUDIO_część 9 ,

ZAPIS AUDIO_część 10 , ZAPIS AUDIO_część 11 , ZAPIS AUDIO_część 12 ,

ZAPIS AUDIO_część 13 , ZAPIS AUDIO_część 14 , ZAPISAUDIO_część 15 ,

2 0 grudnia 2005 r. - XLVII sesja Rady Miasta Ząbki

Porządek obrad:

1. ZAPIS AUDIO DYSKUSJI Otwarcie Sesji

2. Przyjęcie protokołu z XLII. I XLIII Sesji Rady Miasta

3. Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na 2005 r.

4. ZAPIS AUDIO DYSKUSJI Uchwała w sprawie maksymalnej wysokości kredytów krótkoterminowych zaciąganych na pokrycie występującego w ciągu roku niedoboru budżetu Miasta Ząbki

5. Uchwały geodezyjne

a) w sprawie nabycia w drodze darowizny działki nr 60 obręb 1-16 przy ul. Batorego ;

b) ZAPIS AUDIO DYSKUSJI sprzedaż działki nr 60/5 obręb 3-26 w rej, ul. Szwoleżerów

c) zaliczenia dróg publicznych do kategorii dróg gminnych

6. ZAPIS AUDIO DYSKUSJI Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na kontynuację współdziałania z Miastem Stołecznym Warszawa w wykonywaniu lokalnego transportu zbiorowego

7. ZAPIS AUDIO DYSKUSJI Uchwała w sprawie zawarcia porozumienia z gminami Powiatu Wołomińskiego w sprawie świadczenia usług publicznych drogą internetową

8. ZAPIS AUDIO DYSKUSJI Sprawozdanie Burmistrza z działalności od ostatniej sesji Rady Miasta

9. ZAPIS AUDIO DYSKUSJI Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Rady Miasta

10. ZAPIS AUDIO DYSKUSJI Interpelacje, zapytania, sprawy różne

ZOBACZ ZATWIERDZONY PROTOKÓŁ

24 listopada 2005 r. - XLVI sesja Rady Miasta Ząbki

Porządek obrad:

1. Otwarcie Sesji

2. Odwołanie Przewodniczącego Rady Miasta

3. Powołanie Przewodniczącego Rady Miasta

4. Stanowisko Rady Miasta w sprawie zaprzestania wydawania gazety samorządowej „Co słychać?”

5. Interpelacje, zapytania, sprawy różne ZOBACZ ZATWIEDZONY PROTOKÓŁ

15 listopada 2005 r. - XLV sesja Rady Miasta Ząbki

Porządek obrad:

1. Otwarcie Sesji

2. Przyjęcie protokołu z XLI. sesji Rady Miasta

3. Uchwała w sprawie Wieloletniego Programu Inwestycyjnego dla Miasta Ząbki na lata 2005 - 2009

4. Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na 2005 r.

5. Uchwała w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia w pierwszej kategorii zaszeregowania, oraz wartości jednego punktu w złotych dla pracowników samorządowych zatrudnionych w Miejskim Zakładzie Komunalnym w Ząbkach.

6. Uchwała w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych: przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów

7. Uchwała w sprawie ustalenia zasad wydawania gazety „Co słychać?”

8. Uchwała w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej będące w zakresie zadań własnych gminy

9. Uchwała w sprawie szczegółowych warunków: przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i niektóre specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat za te usługi, jak również trybu pobierania tych opłat

10. Uchwała w sprawie sposobu sprawiania pogrzebu.

11. Uchwała w sprawie określenie wysokości oraz warunków i trybu przyznawania
i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie

12. Uchwała w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.

13. Sprawozdanie Burmistrza z działalności od ostatniej sesji Rady Miasta

14. Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Rady Miasta

15. Interpelacje, zapytania, sprawy różne ZOBACZ ZATWIEDZONY PROTOKÓŁ

3 listopada 2005 r. - XLIV sesja Rady Miasta Ząbki

Porządek obrad:

1. Otwarcie Sesji

2. Przyjęcie protokołów z XL. i XLI. sesji Rady Miasta

3. Uchwała w sprawie Wieloletniego Programu Inwestycyjnego dla Miasta Ząbki na lata 2005 - 2009

4. Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na 2005 r.

5. Uchwała w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa dróg gminnych

6. Uchwała w sprawie opłaty targowej

7. Uchwała w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych: przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów

8. Uchwała w sprawie zmiany Planu Rozwoju Lokalnego Miasta Ząbki na lata 2005-2013

9. Uchwała w sprawie zmiany Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Ząbki na lata 2005-2013

10. Uchwała w sprawie zmiany Statutu Miasta Ząbki

11. Uchwała w sprawie ustalenia zasad wydawania gazety „Co słychać?”

12. Uchwała w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej będące w zakresie zadań własnych gminy

13. Uchwała w sprawie szczegółowych warunków: przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i niektóre specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat za te usługi, jak również trybu pobierania tych opłat

14. Uchwała w sprawie sposobu sprawiania pogrzebu.

15. Uchwała w sprawie określenie wysokości oraz warunków i trybu przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie

16. Uchwała w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.

17. Sprawozdanie Burmistrza z działalności od ostatniej sesji Rady Miasta

18. Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Rady Miasta

19. Interpelacje, zapytania, sprawy różne

29 września 2005 r. - XLIII sesja Rady Miasta Ząbki

Porządek obrad:

1. Otwarcie Sesji

2. Przyjęcie protokołu z XXXVII i XXXIX sesji Rady Miasta

3. Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na 2005 r.

4. Uchwała w sprawie Wieloletniego Programu Inwestycyjnego dla Miasta Ząbki na lata 2005 - 2009

5. Sprawozdanie Burmistrza z działalności od ostatniej sesji Rady Miasta

6. Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Rady Miasta

7. Interpelacje, zapytania, sprawy różne ZOBACZ ZATWIERDZONY PROTOKÓŁ

28 września 2005 r. - XLII sesja Rady Miasta Ząbki

Porządek obrad:

1. Otwarcie Sesji

2. Przyjęcie protokołu z XXXVI i XXXVIII sesji Rady Miasta

3. Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na 2005 r.

4. Uchwały w sprawach geodezyjnych:

a) zmieniająca uchwałę w sprawie sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego gminnych nieruchomości gruntowych

b) w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej

c) w sprawie nieruchomości gminnych w rejonie ulicy Szwoleżerów (4 projekty alternatywne)

d) w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w drodze darowizny

  1. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie zasad ustalania i poboru oraz wysokości stawek opłaty targowej

6. Uchwała w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych

7. Sprawozdanie Burmistrza z realizacji stanowisk Rady Miasta

8. Sprawozdanie Burmistrza z działalności od ostatniej sesji Rady Miasta

9. Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Rady Miasta

10. Interpelacje, zapytania, sprawy różne ZOBACZ ZATWIERDZONY PROTOKÓŁ

1 września 2005 r. - XLI sesja Rady Miasta Ząbki

Porządek obrad:

1. Otwarcie Sesji

2. Przyjęcie protokołu z XXXVI i XXXVIII sesji Rady Miasta

3. Przedstawienie koncepcji funkcjonowania MZK

4. Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na 2005 r.

5. Uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczek długoterminowych:

a) zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w roku budżetowym 2005 z przeznaczeniem na budowę sieci wodociągowej w ul. Sikorskiego – Szkolnej – Piłsudskiego do ul. Kossaka w Ząbkach

b) zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w roku budżetowym 2005 z przeznaczeniem na budowę sieci wodociągowej w Os. za Agromą, ul. Ks. Skorupki, Spacerowej, Broniewskiego, Okrzei, Reja, Krętej, Sosnowej, Jodłowej, Bukowej, Rembertowskiej w Ząbkach

c) w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w roku budżetowym 2005 z przeznaczeniem na budowę sieci wodociągowej do os. bloków przy ul. Batorego – Wojska Polskiego w Ząbkach

6. Uchwała w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego

7. Uchwała w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji

8. Uchwały w sprawach geodezyjnych:

a) zmieniająca uchwałę w sprawie sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego gminnych nieruchomości gruntowych

b) w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej

c) w sprawie nieruchomości gminnych w rejonie ulicy Szwoleżerów (4 projekty alternatywne)

9. Uchwała w sprawie powołania Skarbnika Miasta Ząbki

10. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie zasad ustalania i poboru oraz wysokości stawek opłaty targowej

11. Uchwała w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych

12. Sprawozdanie Burmistrza z realizacji inwestycji zapisanych w budżecie miasta na 2005 rok

13. Sprawozdanie Burmistrza z realizacji stanowisk Rady Miasta

14. Sprawozdanie Burmistrza z działalności od ostatniej sesji Rady Miasta

15. Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Rady Miasta

16. Interpelacje, zapytania, sprawy różne ZOBACZ ZATWIERDZONY PROTOKÓŁ

26 sierpnia 2005 r. - XL sesja Rady Miasta Ząbki

Porządek obrad:

1. Otwarcie Sesji

2. Przyjęcie protokołu z XXXVI i XXXVIII sesji Rady Miasta

3. Przedstawienie koncepcji funkcjonowania MZK

4. Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na 2005 r.

5. Uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczek długoterminowych:

a) zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w roku budżetowym 2005 z przeznaczeniem na budowę sieci wodociągowej w ul. Sikorskiego – Szkolnej – Piłsudskiego do ul. Kossaka w Ząbkach

b) zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w roku budżetowym 2005 z przeznaczeniem na budowę sieci wodociągowej w Os. za Agromą, ul. Ks. Skorupki, Spacerowej, Broniewskiego, Okrzei, Reja, Krętej, Sosnowej, Jodłowej, Bukowej, Rembertowskiej w Ząbkach

c) w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w roku budżetowym 2005 z przeznaczeniem na budowę sieci wodociągowej do os. bloków przy ul. Batorego – Wojska Polskiego w Ząbkach

6. Uchwała w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego

7. Uchwała w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji

8. Uchwały w sprawach geodezyjnych:

a) zmieniająca uchwałę w sprawie sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego gminnych nieruchomości gruntowych

b) w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej

c) w sprawie nieruchomości gminnych w rejonie ulicy Szwoleżerów (4 projekty alternatywne)

9. Uchwała w sprawie powołania Skarbnika Miasta Ząbki

10. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie zasad ustalania i poboru oraz wysokości stawek opłaty targowej

11. Uchwała w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych

12. Sprawozdanie Burmistrza z realizacji inwestycji zapisanych w budżecie miasta na 2005 rok

13. Sprawozdanie Burmistrza z realizacji stanowisk Rady Miasta

14. Sprawozdanie Burmistrza z działalności od ostatniej sesji Rady Miasta

15. Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Rady Miasta

16. Interpelacje, zapytania, sprawy różne ZOBACZ ZATWIERDZONY PROTOKÓŁ

22 lipca 2005 r. - XXXIX sesja Rady Miasta Ząbki

Porządek obrad:

1. Otwarcie Sesji.

2. Przyjęcie protokołu z XXXV. Sesji Rady Miasta.

3. Uchwały w sprawie obwodów głosowania.

4. Uchwały geodezyjne.

5. Uchwała w sprawie sprostowania błędu w Uchwale nr 90/XVIII/03 Rady Miejskiej w Ząbkach z dnia 19 grudnia 2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ząbki.

6. Sprawozdanie Burmistrza z działalności od ostatniej sesji Rady Miasta

7. Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Rady Miasta.

8. Interpelacje i zapytania. ZOBACZ ZATWIERDZONY PROTOKÓŁ

13 lipca 2005 r. - XXXVIII sesja Rady Miasta Ząbki

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Przyjęcie protokołów z XXXV. Rady Miasta.

3. Sprawozdanie burmistrza z realizacji inwestycji zapisanych w budżecie 2005 roku i harmonogram dalszej ich realizacji oraz z działalności od XXXV Sesji Rady Miasta

4. Stanowisko Rady Miasta w kwestii wykonania nawierzchni ul. Narutowicza

5. Stanowisko Rady Miasta w kwestii zawiązania wspólnot mieszkaniowych w gminnych budynkach komunalnych

6. Stanowisko Rady Miasta w kwestii tzw. budynku apteki przy ul. 3-go Maja

7. Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia diet dla radnych, przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej

8. Uchwała w sprawie planu kontroli Komisji Rewizyjnej na drugie półrocze 2005 r.

9. Stanowisko w sprawie gospodarki zasobami mieszkaniowymi gminy Ząbki

10. Zmiany do budżetu Miasta Ząbki na rok 2005

11. Uchwały geodezyjne

12. Uchwała w sprawie sprostowania błędu w Uchwale nr 90/XVIII/03 Rady Miejskiej w Ząbkach z dnia 19 grudnia 2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ząbki

13. Uchwała w sprawie ustalenia stałych obwodów głosowania

14. Porozumienie z Gminą Zielonka w ramach rozwoju e-administracji i infrastruktury teleinformatycznej w regionie Gminy Zielonka, Gminy Wołomin oraz na terenie sąsiednich gmin.

15. Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Rady Miasta

16. Interpelacje i zapytania ZOBACZ ZATWIERDZONY PROTOKÓŁ

27 czerwca 2005 r. - XXXVII sesja Rady Miasta Ząbki

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Miejska Przychodnia Zdrowia w Ząbkach za rok 2004.

3. Sprawozdania z prac Komisji Rady Miasta w 2004 roku.

4. Plany pracy Komisji Rady Miasta na rok 2005.

5. Sporządzenie nowych aktów założycielskich Przedszkoli Publicznych w Ząbkach.

<FONT color=#0000Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Miasta Ząbki

Logowanie