Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

26 września 2006 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Projekty uchwał rady miasta

PROJEKTY UCHWAŁ PRZEDŁOŻONE

RADZIE MIASTA - SESJA LV

PROJEKTY UCHWAŁ

ZOBACZ Projekty uchwał w sprawie przekazania środków finansowych Komendantowi Stołecznemu Policji na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na sfinansowanie nagród za osiągnięcia w służbie dla policjantów Komisariatu Policji w Ząbkach oraz z przeznaczeniem na rekompensatę pieniężną za czas służby prewencyjnej ZOBACZ Projekt uchwały w sprawie ustalenia źródeł dochodów gromadzonych na rachunku dochodów własnych przeznaczenia tych dochodów oraz wskazania jednostek budżetowych, które utworzą rachunek dochodów własnych ZOBACZ Projekty uchwał geodezyjnych. ZOBACZ Projekty uchwał w sprawie odwołania i powołania nieetatowego zastępcy kierownika Urzędu Stanu Cywilnego. ZOBACZ Projekt 1 uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na 2006 rok. ZOBACZ Projekt 2 uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na 2006 rok.

PROJEKTY UCHWAŁ PRZEDŁOŻONE

RADZIE MIASTA - SESJA LIV

PROJEKTY UCHWAŁ

ZOBACZ Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na 2006 rok. ZOBACZ Projekt uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych: przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów ZOBACZ Projekt uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) ZOBACZ Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) ZOBACZ Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej ZOBACZ Projekt uchwały w sprawie sprzedaży lokali mieszkaniowych w budynku położonym przy ulicy Batorego 6 ZOBACZ Projekt uchwały . w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samorządowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Miejskiej Przychodni Zdrowia w Ząbkach za rok 2005. ZOBACZ Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej ZOBACZ Projekt uchwały w sprawie zamiany nieruchomości ZOBACZ Projekt uchwały w sprawie zamiany nieruchomości ZOBACZ Projekt uchwały w sprawie planu gospodarki odpadami do Miasta Ząbki na lata 2006 - 2011 PROJEKTY STANOWISK

ZOBACZ Projekt stanowiska Rady Miasta Ząbki w sprawie podjęcie pilnych działań mających na celu:

1. ustalenie przyczyn gromadzenia obok granicy miasta Ząbki (w sąsiedztwie Elektrociepłowni Kawęczyn ) hałd popiołów,

2. usunięcie możliwego zagrożenia (zatrucie wód gruntowych oraz opary wydobywające się z hałd) dla mieszkańców Ząbek poprzez ustalanie legalności oraz celu gromadzenia hałd popiołów.

ZOBACZ Projekt stanowiska Rady Miasta Ząbki w sprawie apelu do Burmistrza Miasta o podjęcie działań zmierzających do budowy drogi ,,Nowo-Ziemowita”.

PROJEKTY UCHWAŁ PRZEDŁOŻONE

RADZIE MIASTA - SESJA LII

PROJEKTY UCHWAŁ

ZOBACZ PROJEKT - Uchwała Nr LII /…../2006 Rady Miasta Ząbki z dnia ……………… 2006 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Ząbki.

ZOBACZ PROJEKT - Uchwała Nr LII /…../2006 Rady Miasta Ząbki z dnia ……………… 2006 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania

ZOBACZ PROJEKT - Uchwała Nr LII /…../2006 Rady Miasta Ząbki z dnia ……………… 2006 r. w sprawie podziału na okręgi wyborcze

ZOBACZ PROJEKT - Uchwała Nr LII/…/2006 Rady Miasta Ząbki z dnia ……………… 2006 r. w sprawie zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka ZOBACZ PROJEKT - Uchwała Nr LII /…../2006 Rady Miasta Ząbki z dnia ……………… 2006 r. w sprawie określenia wysokości oraz szczegółowych warunków przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia.

ZOBACZ PROJEKT - Uchwała Nr LII /…../2006 Rady Miasta Ząbki z dnia ……………… 2006 r. wsprawie przekazania środków finansowych Komendzie Powiatowej Policji w Wołominie na sfinansowanie nagród za osiągnięcia w służbie dla policjantów Komisariatu Policji w Ząbkach.

ZOBACZ PROJEKT - Uchwała Nr LII /…../2006 Rady Miasta Ząbki z dnia ……………… 2006 r. wsprawie przekazania Powiatowi Wołomińskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu gminy na dofinansowanie zadań i zakupów inwestycyjnych Powiatu Wołomińskiego polegających na modernizacji dróg powiatowych na podstawie umowy.

ZOBACZ PROJEKT - Uchwała Nr LII/…./2006 Rady Miasta Ząbki z dnia ……………… 2006 r. w sprawie zaciągnięcie kredytu długoterminowego w roku budżetowym 2006 z przeznaczeniem na budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Poniatowskiego w Ząbkach

ZOBACZ PROJEKT - Uchwała Nr LII/…./2006 Rady Miasta Ząbki z dnia ……………… 2006 r. w sprawie zaciągnięcie kredytu długoterminowego w roku budżetowym 2006 z przeznaczeniem na budowę spięcia wodociągu Makro z Os. przy ul. Drewnickiej w Ząbkach

ZOBACZ PROJEKT - Uchwała Nr LII/…./2006 Rady Miasta Ząbki z dnia ……………… 2006 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w roku budżetowym 2006 z przeznaczeniem na budowę spięcia wodociągu ul. Mokrej z ul. Bema wzdłuż torów w Ząbkach

ZOBACZ PROJEKT - Uchwała Nr LII/…./2006 Rady Miasta Ząbki z dnia ……………… 2006 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w roku budżetowym 2006 z przeznaczeniem na przebudowę kanalizacji sanitarnej w ul. Kolejowej (odc. Rychlińskiego – Sienkiewicza) w Ząbkach

ZOBACZ PROJEKT - Uchwała Nr LII/…./2006 Rady Miasta Ząbki z dnia ……………… 2006 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w roku budżetowym 2006 z przeznaczeniem na budowę Szkoły Podstawowej Ząbki Południowe

ZOBACZ PROJEKT - Uchwała Nr LII/…./2006 Rady Miasta Ząbki z dnia ……………… 2006 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w roku budżetowym 2006 z przeznaczeniem na budowę sieci wodociągowej w ul. Powstańców od wysokości bloków Dozbud do granic Miasta Ząbki.

ZOBACZ PROJEKT - Uchwała Nr LII/…./2006 Rady Miasta Ząbki z dnia ……………… 2006 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w roku budżetowym 2006 z przeznaczeniem na budowę sieci wodociągowej w ul. Kopernika w Ząbkach

ZOBACZ PROJEKT - Uchwała Nr LII/…./2006 Rady Miasta Ząbki z dnia ……………… 2006 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w roku budżetowym 2006 z przeznaczeniem na budowę sieci wodociągowej - osiedle Wojska Polskiego w Ząbkach.

ZOBACZ PROJEKT - Uchwała Nr LII/…./2006 Rady Miasta Ząbki z dnia ……………… 2006 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w roku budżetowym 2006 z przeznaczeniem na budowę sieci wodociągowej - osiedle za Agromą w Ząbkach.

ZOBACZ PROJEKT - Uchwała Nr LII /…../2006 Rady Miasta Ząbki z dnia ……………… 2006 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w roku budżetowym 2006 z przeznaczeniem na budowę magistralnej sieci kanalizacyjnej w Ząbkach.

ZOBACZ PROJEKT - Uchwała Nr LII /…../2006 Rady Miasta Ząbki z dnia ……………… 2006 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w roku budżetowym 2006 z przeznaczeniem na budowę sieci wodociągowej w ul. Piotra Skargi w Ząbkach

ZOBACZ PROJEKT - Uchwała Nr LII /…../2006 Rady Miasta Ząbki z dnia ……………… 2006 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w roku budżetowym 2006 z przeznaczeniem na budowę sieci wodociągowej w ul. Popiełuszki w Ząbkach

ZOBACZ PROJEKT - Uchwała Nr LII /…../2006 Rady Miasta Ząbki z dnia ……………… 2006 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w roku budżetowym 2006 z przeznaczeniem na budowę kanalizacji sanitarnej w ul. bez nazwy (projektowanej) dz. Nr 83/13, 84/5 i 84/6 przy ul. Powstańców w Ząbkach

ZOBACZ PROJEKT - Uchwała Nr LII /…../2006 Rady Miasta Ząbki z dnia ……………… 2006 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na 2006 rok.

PROJEKTY UCHWAŁ PRZEDŁOŻONE

RADZIE MIASTA - SESJA L

PROJEKTY UCHWAŁ

ZOBACZ Projekt uchwały Rady Miasta Ząbki w sprawie ustalenia wynagrodzenia za pracę dla Burmistrza Miasta Ząbki.

ZOBACZ Projekt uchwały Rady Miasta Ząbki w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia w I kategorii zaszeregowania oraz wartości jednego punktu w złotych dla pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach budżetowych i zakładach budżetowych Miasta Ząbki.

ZOBACZ Projekt uchwały Rady Miasta Ząbki zmieniającej uchwałę w sprawie Programu Współpracy Miasta Ząbki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2006.

ZOBACZ Projekt uchwały Rady Miasta Ząbki w sprawie przyjęcia sprawozdania z pracy Komisji Rewizyjnej za 2005 r.

ZOBACZ Projekt uchwały Rady Miasta Ząbki w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej.

ZOBACZ Projekt uchwały Rady Miasta Ząbki w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej

ZOBACZ Sprawozdanie z realizacji budżetu Miasta Ząbki za rok 2005

ZOBACZ Sprawozdanie z realizacji zadań inwestycyjnych za rok 2005

PROJEKTY UCHWAŁ PRZEDŁOŻONE

RADZIE MIASTA - SESJA XLVII

PROJEKTY UCHWAŁ

ZOBACZ Projekt uchwały Rady Miasta Ząbki w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na 2005 rok

ZOBACZ Projekt uchwały Rady Miasta Ząbki w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości kredytów krótkoterminowych zaciąganych na pokrycie występującego w ciągu roku niedoboru budżetu Miasta Ząbki.

ZOBACZ Projekt uchwały Rady Miasta Ząbki w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w drodze darowizny

ZOBACZ Projekt uchwały Rady Miasta Ząbki w sprawie sprzedaży gminnej nieruchomości gruntowej

ZOBACZ Projekt uchwały Rady Miasta Ząbki w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych

ZOBACZ Projekt uchwały Rady Miasta Ząbki w sprawie wyrażenia zgody na kontynuację współdziałania z Miastem Stołecznym Warszawa w wykonywaniu lokalnego transportu zbiorowego

PROJEKTY UCHWAŁ PRZEDŁOŻONE

RADZIE MIASTA - SESJA XLVI

PROJEKTY UCHWAŁ

ZOBACZ Projekt uchwały Rady Miasta Ząbki w sprawie odwołania Przewodniczącego Rady Miasta Ząbki

ZOBACZ Projekt uchwały Rady Miasta Ząbki w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miasta w Ząbkach

ZOBACZ Projekt uchwały Rady Miasta Ząbki w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.

PROJEKTY UCHWAŁ PRZEDŁOŻONE

RADZIE MIASTA - SESJA XLV

PROJEKTY UCHWAŁ

ZOBACZ WERSJA A - Projektu uchwały w sprawie Wieloletniego Programu Inwestycyjnego dla Miasta Ząbki na lata 2005 - 2009

ZOBACZ WERSJA B - Projektu uchwały w sprawie Wieloletniego Programu Inwestycyjnego dla Miasta Ząbki na lata 2005 - 2009

ZOBACZ WERSJA C - Projektu uchwały w sprawie Wieloletniego Programu Inwestycyjnego dla Miasta Ząbki na lata 2005 - 2009

ZOBACZ WARIANT 1 - Projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na 2005 r.

ZOBACZ WARIANT 2 - Projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na 2005 r.

ZOBACZ WARIANT 3 - Projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na 2005 r.

ZOBACZ Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w roku budżetowym 2005 z przeznaczeniem na budowę sieci wodociągowej w ul. Sikorskiego - Szkolnej - Piłsudskiego do ul. Kossaka w Ząbkach

ZOBACZ Projekt uchwały w sprawie ustaklenia najniższego wynagrodzenia w pierwszej kategorii zaszeregowania, oraz wartość jednego punktu w złotych dla pracowników samorządowych zatrudnionych w Miejskim Zakładzie Komunalnym w Ząbkach

ZOBACZ Projekt uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych: przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów

ZOBACZ Projekt uchwały w sprawie ustalenia zasad wydawania gazety "Co słychać?"

ZOBACZ Projekt uchwały w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej będące w zakresie działań własnych gminy

ZOBACZ Projekt uchwały w sprawie szczegółowych warunków: przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i niektóre specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat za te usługi, jak również trybu pobierania tych opłat

ZOBACZ Projekt uchwały w sprawie sposobu sprawiania pogrzebu

ZOBACZ Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości oraz warunków i trybu przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie

ZOBACZ Projekt uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mkieszkaniowego zasobu gminy

PROJEKTY UCHWAŁ PRZEDŁOŻONE

RADZIE MIASTA - SESJA XLIV

PROJEKTY UCHWAŁ

ZOBACZ Projekt uchwały w sprawie Wieloletniego Programu Inwestycyjnego dla Miasta Ząbki na lata 2005 - 2009

ZOBACZ Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na 2005 r.

ZOBACZ Projekt uchwały w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa dróg gminnych

ZOBACZ Projekt uchwały w sprawie opłaty targowej

ZOBACZ Projekt uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych: przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów

ZOBACZ Projekt uchwały w sprawie zmiany Planu Rozwoju Lokalnego Miasta Ząbki na lata 2005 - 2013

ZOBACZ Projekt uchwały w sprawie Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Ząbki na lata 2005 - 2013

ZOBACZ Projekt uchwały w sprawie zmiany Statutu Miasta Ząbki

ZOBACZ Projekt uchwały w sprawie ustalenia zasad wydawania gazety "Co słychać?"

ZOBACZ Projekt uchwały w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej będące w zakresie działań własnych gminy

ZOBACZ Projekt uchwały w sprawie szczegółowych warunków: przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i niektóre specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat za te usługi, jak również trybu pobierania tych opłat

ZOBACZ Projekt uchwały w sprawie sposobu sprawiania pogrzebu

ZOBACZ Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości oraz warunków i trybu przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie

ZOBACZ Projekt uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mkieszkaniowego zasobu gminy

PROJEKTY UCHWAŁ PRZEDŁOŻONE

RADZIE MIASTA - SESJA XLII

PROJEKTY UCHWAŁ

ZOBACZ Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na 2005 r.

ZOBACZ Projekt uchwały w sprawie Wieloletniego Programu Inwestycyjnego dla miasta Ząbki na lata 2005-2009

ZOBACZ Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej

ZOBACZ Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej

ZOBACZ Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej

ZOBACZ Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej

ZOBACZ Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej

ZOBACZ Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej

PROJEKTY UCHWAŁ PRZEDŁOŻONE

RADZIE MIASTA - SESJA XL

PROJEKTY UCHWAŁ

ZOBACZ Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na 2005 r.

ZOBACZ Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w roku budżetowym 2005 z przeznaczeniem na budowę sieci wodociągowej w ul. Sikorskiego - Szkolnej - Piłsudskiego do ul. Kossaka w Ząbkach

ZOBACZ Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w roku budżetowym 2005 z przeznaczeniem na budowę sieci wodociągowej w Os. za Agromą, ul. Ks. Skorupki, Spacerowej, Broniewskiego, Okrzei, Reja, Krętej, Sosnowej, Jodłowej, Bukowej, Rembertowskiej w Ząbkach

ZOBACZ Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w roku budżetowym 2005 z przeznaczeniem na budowę sieci wodociągowej do os. bloków przy ul. Batorego - Wojska Polskiego w Ząbkach

ZOBACZ Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego

ZOBACZ Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji

ZOBACZ Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego gminnych nieruchomości gruntowych

ZOBACZ Projekt uchwały w sprawie wyrażeni zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej

ZOBACZ Projekt uchwały w sprawie nieruchomości gminnych w rejonie ulicy Szwoleżerów (I wariant)

ZOBACZ Projekt uchwały w sprawie nieruchomości gminnych w rejonie ulicy Szwoleżerów (II wariant)

ZOBACZ Projekt uchwały w sprawie nieruchomości gminnych w rejonie ulicy Szwoleżerów (III wariant)

ZOBACZ Projekt uchwały w sprawie nieruchomości gminnych w rejonie ulicy Szwoleżerów (IV wariant)

ZOBACZ Projekt uchwały w sprawie powołania Skarbnika Miasta Ząbki

ZOBACZ Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad ustalania i poboru oraz wysokości stawek opłaty targowej

ZOBACZ Projekt uchwały w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych

ZOBACZ Projekt uchwały w sprawie wyrażeni zgody na nabycie nieruchomości gruntowej

ZOBACZ Projekt funkcjonowania Miejskiego Zakładu Komunalnego

PROJEKTY UCHWAŁ PRZEDŁOŻONE

RADZIE MIASTA - SESJA XXXVI

PROJEKTY UCHWAŁ

ZOBACZ Projekt uchwały w sprawie współdziałania ze Starostwem Powiatu Wołomińskiego w zakresie ochrony zdrowia

ZOBACZ Projekt uchwały w sprawie współdziałania ze Starostwem Powiatu Wołomińskiego w zakresie ochrony zdrowia

ZOBACZ Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w roku budżetowym 2005

ZOBACZ Projekt uchwały w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych

ZOBACZ Projekt uchwały w sprawie zmian do budżetu Miasta Ząbki na 2005 rok

ZOBACZ Projekt uchwały w sprawie współdziałania Miasta Ząbki z Miastem Stołecznym Warszawą w sprawie komunikacji autobusowej

ZOBACZ Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania Planu Rozwoju Lokalnego Miasta Ząbki

ZOBACZ Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Miejska Przychodnia Zdrowia w Ząbkach za rok 2004

ZOBACZ Projekt uchwały w sprawie sporządzenia nowego aktu założycielskiego przedszkola nr 1 "Zielony Dinek" w Ząbkach

ZOBACZ Projekt uchwały w sprawie sporządzenia nowego aktu założycielskiego przedszkola nr 2 "Leśny zakątek" w Ząbkach

ZOBACZ Projekt uchwały w sprawie sporządzenia nowego aktu założycielskiego przedszkola nr 3 "Skrzat" w Ząbkach

ZOBACZ Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania zamknięcia zlewni nieczystości w Ząbkach

PROJEKTY STANOWISK

ZOBACZ P roponowana treść stanowiska w kwestii komunikacji samochodowej

ZOBACZ P roponowana treść stanowiska w kwestii wykonania nawierzchni ul. Narutowicza

ZOBACZ P roponowana treść stanowiska w kwestii zawiązania wspólnot mieszkaniowych w gminnych budynkach komunalnych

ZOBACZ P roponowana treść stanowiska w kwestii tzw. budynku apteki przy ul. 3-go Maja

ZOBACZ P roponowana treść stanowiska w kwestii wynajmu lokali na mieszkania komunalne

PROJEKTY UCHWAŁ PRZEDŁOŻONE

RADZIE MIASTA - SESJA XXXIV

PROJEKTY UCHWAŁ

ZOBACZ Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w roku budżetowym 2005 z przeznaczeniem na budowę sieci kanalizacyjnej sanitarnej w ul. Bocianiej, Rybnej, Słowiczej w Ząbkach

ZOBACZ Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w roku budżetowym 2005 z przeznaczeniem na budowę sieci kanalizacyjnej sanitarnej w ul. Ks. Skorupki, w drogach dojazdowych do ul. Ks. Skorupki oraz w ul. Szczęśliwej w Ząbkach

ZOBACZ Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w roku budżetowym 2005 z przeznaczeniem na budowę sieci kanalizacyjnej sanitarnej w ul. Kolejowej oraz w ul. Szpitalnej II etap w Ząbkach

ZOBACZ Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w roku budżetowym 2005 z przeznaczeniem na budowę sieci kanalizacyjnej sanitarnej w ul. Powstańców - Baczyńskiego oraz Kwiatowej w Ząbkach

ZOBACZ Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w roku budżetowym 2005 z przeznaczeniem na budowę sieci wodociągowej w ul. Sikorskiego - Szkolnej - Piłsudskiego do ul. Kossaka w Ząbkach

ZOBACZ Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w roku budżetowym 2005 z przeznaczeniem na budowę sieci wodociągowej w Os. za Agromą, ul. Ks. Skorupki, Spacerowej, Broniewskiego, Okrzei, Reja, Krętej, Sosnowej, Jodłowej, Bukowej, Rembertowskiej w Ząbkach

ZOBACZ Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w roku budżetowym 2005 z przeznaczeniem na budowę sieci wodociągowej w ul. 11-Listopada i w ul. Zakopiańskiej w Ząbkach

ZOBACZ Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w roku budżetowym 2005 z przeznaczeniem na termomodernizację - Szkoły Podstawowej nr 1 w Ząbkach

ZOBACZ Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie ustalenia źródeł dochodów gromadzonych na rachunku dochodów własnych i przeznaczenia tych dochodów oraz wskazania jednostek budżetowych, które utworzą rachunek dochodów własnych

ZOBACZ Projekt uchwały w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego Warszawa - Praga w Warszawie

ZOBACZ Projekt uchwały w sprawie Programu współpracy w 2005 r. Miasta Ząbki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

ZOBACZ Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Ząbkach

ZOBACZ Projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia za pracę dla Burmistrza MIasta Ząbki

ZOBACZ Projekt uchwały w sprawie ustalenia diet dla radnych, przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Rady Miasta

ZOBACZ Uchwała w sprawie przyjęcia wystąpienia pokontrolnego po kontroli ulicy SzwoleżerówBiuletyn Informacji Publicznej — Urząd Miasta Ząbki

Logowanie