Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

19 czerwca 2018 15:49 | wersja 2 | Ten dokument ma 22 załączniki 22

PROJEKTY UCHWAŁ PRZEDŁOŻONE RADZIE MIASTA - LVIII SESJA

Sesja zwołana na dzień 21.06.2018 r.

Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Ząbki za rok 2017.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Ząbki za rok 2017.

Opinia RIO o sprawozdaniu Burmistrza z wykonania budżetu Miasta Ząbki za rok 2017.

Sprawozdanie Finansowe za 2017 r.

Projekt uchwały w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta Ząbki za rok 2017.

Wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta Ząbki.

Opinia RIO o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Ząbki w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Ząbki.

Projekt uchwały w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami miasta Ząbki dotyczących Ząbkowskiego Budżetu Obywatelskiego. - uzasadnienie

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu nieruchomości na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata.

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej.

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej.

Projekt uchwały w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na kontynuację wydzierżawienia gruntu.

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na kontynuację wydzierżawienia gruntu.

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na kontynuację wydzierżawienia gruntu.

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na kontynuację wydzierżawienia gruntu.

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej.

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie darowizny nieruchomości gruntowej.

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej.

Projekt uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.


Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Miasta Ząbki

Logowanie