Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

13 kwietnia 2018 15:24 | wersja 1 | Ten dokument ma 12 załączników 12

PROJEKTY UCHWAŁ PRZEDŁOŻONE RADZIE MIASTA - LVI SESJA

Sesja zwołana na dzień 20.04.2018 r.

Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na rok 2018.

Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ząbki na lata 2018-2026.

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie kredytu długoterminowego w roku budżetowym 2018 z przeznaczeniem na sfinansowanie spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań finansowych z tytułu emisji papierów wartościowych.

Projekt uchwały w sprawie planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami.

Projekt uchwały w sprawie w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych.

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej.

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na kontynuację wydzierżawienia gruntu.

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na kontynuację wydzierżawienia gruntu.

Projekt uchwały w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na obszarze Miasta Ząbki.

Projekt uchwały w sprawie powołania Komisji do zniszczenia dokumentów złożonych przy zgłaszaniu kandydatów na ławników.

Informacja Burmistrza z działalności od ostatniej sesji Rady Miasta.

Treść dokumentów w załącznikach.

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Miasta Ząbki

Logowanie