Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

17 lipca 2008 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Prawo miejscowe

Prawo miejscowe (lokalne)
uchwały drukowane w Dzienniku Urzędowym

Województwa Mazowieckiego

ZOBACZ Uchwała Nr LVII/364/2006 Rady Miasta Ząbki z dnia 25 października 2006 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na 2006 rok - opublikowana w Dzienniku Urzędowym Woj. Mazowieckiego z dnia .............r. Nr ......, poz. ...........

ZOBACZ Uchwała Nr LVII/363/2006 Rady Miasta Ząbki z dnia 25 października 2006 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy - opublikowana w Dzienniku Urzędowym Woj. Mazowieckiego z dnia .............r. Nr ......, poz. ...........

ZOBACZ Uchwała Nr LVII/364/2006 Rady Miasta Ząbki z dnia 25 października 2006 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na 2006 rok - opublikowana w Dzienniku Urzędowym Woj. Mazowieckiego z dnia .............r. Nr ......, poz. ...........

Uchwała Nr LVII/363/2006 Rady Miasta Ząbki z dnia 25 października 2006 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy - opublikowana w Dzienniku Urzędowym Woj. Mazowieckiego z dnia .............r. Nr ......, poz. ...........

ZOBACZ Uchwała Nr LVI/351/2006 Rady Miasta Ząbki z dnia 18 października 2006 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na 2006 rok - opublikowana w Dzienniku Urzędowym Woj. Mazowieckiego z dnia ...........r. Nr ......, poz. .........

ZOBACZ Uchwała Nr LVI/350/2006 Rady Miasta Ząbki z dnia 18 października 2006 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków - opublikowana w Dzienniku Urzędowym Woj. Mazowieckiego z dnia .............r. Nr ......, poz. ...........

ZOBACZ Uchwała Nr LV/341/2006 Rady Miasta Ząbki z dnia 29 września 2006 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na 2006 rok. - opublikowana w Dzienniku Urzędowym Woj. Mazowieckiego z dnia .............r. Nr ......, poz. ...........

ZOBACZ Uchwała Nr LV/340/2006 Rady Miasta Ząbki z dnia 29 września 2006 r. w sprawie nadania imienia Jana Pawła II Publicznemu Gimnazjum nr 1 - opublikowana w Dzienniku Urzędowym Woj. Mazowieckiego z dnia .............r. Nr ......, poz. ...........

ZOBACZ Uchwała Nr LIV/338/2006 Rady Miasta Ząbki z dnia 31 sierpnia 2006 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na 2006 rok - opublikowana w Dzienniku Urzędowym Woj. Mazowieckiego z dnia .............r. Nr ......, poz. ...........
ZOBACZ Uchwała Nr LIV/333/2006 Rady Miasta Ząbki z dnia 31 sierpnia 2006 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) - opublikowana w Dzienniku Urzędowym Woj. Mazowieckiego z dnia .............r. Nr ......, poz. ........... ZOBACZ Uchwała Nr LIV/332/2006 Rady Miasta Ząbki z dnia 31 sierpnia 2006 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych: przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów - opublikowana w Dzienniku Urzędowym Woj. Mazowieckiego z dnia .............r. Nr ......, poz. ...........

ZOBACZ Uchwała Nr LIII/330/2006 Rady Miasta Ząbki z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie podziału na okręgi wyborcze - opublikowana w Dzienniku Urzędowym Woj. Mazowieckiego z dnia 16 sierpnia 2006r. Nr 160, poz. 6273

ZOBACZ Uchwała Nr LIII/329/2006 Rady Miasta Ząbki z dnia 29 czerwca 2006 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania

- opublikowana w Dzienniku Urzędowym Woj. Mazowieckiego z dnia 16 sierpnia 2006r. Nr 160, poz. 6272 ZOBACZ Uchwała Nr LIII/328/ 2006 Rady Miasta Ząbki z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie określenia wysokości oraz szczegółowych warunków przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia - opublikowana w Dzienniku Urzędowym Woj. Mazowieckiego z dnia 16 sierpnia 2006r. Nr 160, poz. 6271 ZOBACZ Uchwała Nr LIII/313/2006 Rady Miasta Ząbki z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na 2006 rok - opublikowana w Dzienniku Urzędowym Woj. Mazowieckiego z dnia 16 sierpnia 2006r. Nr 160, poz. 6270 ZOBACZ Uchwała Nr LI/306/2006 Rady Miasta w Ząbkach z dnia 26 kwietnia 2006r. zmieniającą uchwałę w sprawie wprowadzenia zakazu sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych - opublikowana w Dzienniku Urzędowym Woj. Mazowieckiego z dnia 16 czerwca 2006r. Nr 113, poz. 3713 ZOBACZ Uchwała Nr LI/304/2006 Rady Miasta Ząbki z dnia 26 kwietnia 2006 r. w sprawie nadania nazwy ulicy - opublikowana w Dzienniku Urzędowym Woj. Mazowieckiego z dnia 16 czerwca 2006r. Nr 113, poz. 3712 ZOBACZ Uchwała Nr LI/303/2006 Rady Miasta Ząbki z dnia 26 kwietnia 2006 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na 2006 rok - opublikowana w Dzienniku Urzędowym Woj. Mazowieckiego z dnia 16 czerwca 2006r. Nr 113, poz. 3711 ZOBACZ Uchwała L/294/2006 Rady Miasta Ząbki z dnia 29 marca 2006 r. w sprawie prowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na 2006 rok - opublikowana w Dzienniku Urzędowym Woj. Mazowieckiego z dnia 23 maja 2006r. Nr 95, poz. 3142 ZOBACZ Uchwała Nr XLIX/279/2006 Rady Miasta Ząbki z dnia 14 lutego 2006 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na 2006 rok - opublikowana w Dzienniku Urzędowym Woj. Mazowieckiego z dnia 24 marca 2006r. Nr 58, poz. 1840

ZOBACZ Uchwała XLIX/278/2006 Rady Miasta Ząbki z dnia 14 lutego 2006 r. w sprawie Programu Współpracy Miasta Ząbki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2006 - opublikowana w Dzienniku Urzędowym Woj. Mazowieckiego z dnia .............r. Nr ......, poz. ...........

ZOBACZ Uchwała Nr XLIX/277/2006 Rady Miasta Ząbki z dnia 14 lutego 2006 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych: przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów - opublikowana w Dzienniku Urzędowym Woj. Mazowieckiego z dnia 24 marca 2006r. Nr 58, poz. 1839

ZOBACZ Uchwała Nr XLVIII/273/2005 Rady Miasta Ząbki z dnia 29 grudnia 2005 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Ząbki na 2006 rok - opublikowana w Dzienniku Urzędowym Woj. Mazowieckiego z dnia 26 stycznia 2006r. Nr 16, poz. 573

ZOBACZ Uchwała Nr XLVIII/272/2005 Rady Miasta Ząbki z dnia 29 grudnia 2005 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na 2005 rok - opublikowana w Dzienniku Urzędowym Woj. Mazowieckiego z dnia 26 stycznia 2006r. Nr 16, poz. 572

ZOBACZ Uchwała Nr XLVII/268/2005 Rady Miasta Ząbki z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych - opublikowana w Dzienniku Urzędowym Woj. Mazowieckiego z dnia 30 grudnia 2005r. Nr 288, poz. 10900

ZOBACZ Uchwała Nr XLVII/266/2005 Rady Miasta Ząbki z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na 2005 rok - opublikowana w Dzienniku Urzędowym Woj. Mazowieckiego z dnia 30 grudnia 2005r. Nr 288, poz. 10899

ZOBACZ Uchwała Nr XLVII/264//2005 Rady Miasta Ząbki z dnia 20 grudnia 2005r. w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości kredytów krótkoterminowych zaciąganych na pokrycie występującego w ciągu roku niedoboru budżetu Miasta Ząbki - opublikowana w Dzienniku Urzędowym Woj. Mazowieckiego z dnia 30 grudnia 2005r. Nr 288, poz. 10898

ZOBACZ Uchwała Nr XLVI/262/2005 Rady Miasta Ząbki z dnia 28 listopada 2005 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy - opublikowana w Dzienniku Urzędowym Woj. Mazowieckiego z dnia 28 grudnia 2005r. Nr 286, poz. 10821

ZOBACZ Uchwała Nr XLVI/261/2005 Rady Miasta Ząbki z dnia 28 listopada 2005 roku zmieniająca uchwałę w sprawie w sprawie opłaty targowej - opublikowana w Dzienniku Urzędowym Woj. Mazowieckiego z dnia 15 grudnia 2005r. Nr 275, poz. 10021

ZOBACZ Uchwała Nr XLVI/260/2005 Rady Miasta Ząbki z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na 2005 rok - opublikowana w Dzienniku Urzędowym Woj. Mazowieckiego z dnia 28 grudnia 2005r. Nr 286, poz. 10820

ZOBACZ Uchwała Nr XLV/254/2005 Rady Miasta w Ząbkach z dnia 15 listopada 2005 roku w sprawie sposobu sprawiania pogrzebu - opublikowana w Dzienniku Urzędowym Woj. Mazowieckiego z dnia 28 grudnia 2005r. Nr 286, poz. 10819

ZOBACZ Uchwała Nr XLV/253/2005 Rady Miasta w Ząbkach z dnia 15 listopada 2005 roku w sprawie szczegółowych warunków: przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i niektóre specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat za te usługi, jak również trybu pobierania tych opłat - opublikowana w Dzienniku Urzędowym Woj. Mazowieckiego z dnia 28 grudnia 2005r. Nr 286, poz. 10818 ZOBACZ Uchwała Nr XLV/252/2005 Rady Miasta w Ząbkach z dnia 15 listopada 2005 roku w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej będące w zakresie zadań własnych gminy - opublikowana w Dzienniku Urzędowym Woj. Mazowieckiego z dnia 28 grudnia 2005r. Nr 286, poz. 10817 ZOBACZ Uchwała Nr XLV/248/2005 Rady Miasta Ząbki z dnia 15 listopada 2005 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na 2005 rok - opublikowana w Dzienniku Urzędowym Woj. Mazowieckiego z dnia 28 grudnia 2005r. Nr 286, poz. 10816

ZOBACZ Uchwała Nr XLV/247/2005 Rady Miasta Ząbki z dnia 15 listopada 2005 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na 2005 rok - opublikowana w Dzienniku Urzędowym Woj. Mazowieckiego z dnia 28 grudnia 2005r. Nr 286, poz. 10815

ZOBACZ Uchwała Nr XLV/246 /2005 Rady Miasta Ząbki z dnia 15 listopada 2005 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na 2005 rok - opublikowana w Dzienniku Urzędowym Woj. Mazowieckiego z dnia 28 grudnia 2005r. Nr 286, poz. 10814

ZOBACZ Uchwała Nr XLIV/244/2005 Rady Miejskiej w Ząbkach z dnia 3 listopada 2005 r. w sprawie zmiany Statutu Miasta Ząbki - opublikowana w Dzienniku Urzędowym Woj. Mazowieckiego z dnia 22 listopada 2005r. Nr 256, poz. 8354

ZOBACZ Uchwała Nr XLIV/241/2005 Rady Miasta Ząbki z dnia 3 listopada 2005 roku w sprawie opłaty targowej - opublikowana w Dzienniku Urzędowym Woj. Mazowieckiego z dnia 22 listopada 2005r. Nr 256, poz. 8353

ZOBACZ Uchwała Nr XLIV/240/2005 Rady Miasta Ząbki z dnia 3 listopada 2005 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych - opublikowana w Dzienniku Urzędowym Woj. Mazowieckiego z dnia 22 listopada 2005r. Nr 256, poz. 8355

ZOBACZ Uchwała Nr XLI/232/2005 Rady Miasta Ząbki z dnia 1 września 2005 roku w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych - opublikowana w Dzienniku Urzędowym Woj. Mazowieckiego z dnia 20 września 2005r. Nr 213, poz. 6463

ZOBACZ Uchwała Nr XLI/231/2005 Rady Miasta Ząbki z dnia 1 września 2005 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad ustalania i poboru oraz wysokości stawek opłaty targowej - opublikowana w Dzienniku Urzędowym Woj. Mazowieckiego z dnia 20 września 2005r. Nr 213, poz. 6462

ZOBACZ Uchwała Nr XLI/229/2005 Rady Miasta Ząbki z dnia 1 września 2005 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na 2005 rok - opublikowana w Dzienniku Urzędowym Woj. Mazowieckiego z dnia 20 września 2005r. Nr 213, poz. 6461

ZOBACZ Uchwała Nr XL/228/2005 Rady Miasta Ząbki z dnia 26 sierpnia 2005 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na 2005 rok - opublikowana w Dzienniku Urzędowym Woj. Mazowieckiego z dnia 20 września 2005r. Nr 213, poz. 6460

ZOBACZ Uchwała XXXIX/222/2005 z dnia 22 lipca 2005 w sprawie sprostowania błędu w uchwale Nr 90/XVIII/03 Rady Miejskiej w Ząbkach z dnia 19 grudnia 2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Ząbki - opublikowana w Dzienniku Urzędowym Woj. Mazowieckiego z dnia 26 sierpnia 2005r. Nr 196, poz. 6427

ZOBACZ Uchwała XXXIX/216/2005 z dnia 22 lipca 2005 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na 2005 rok - opublikowana w Dzienniku Urzędowym Woj. Mazowieckiego z dnia 26 sierpnia 2005r. Nr 196, poz. 6426

ZOBACZ Uchwała XXXIX/215/2005 z dnia 22 lipca 2005 w sprawie utworzenia obwodu głosowania w Wojewódzkim Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych "Drewnica" w Ząbkach w swiązku z wyborami do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz w związku z wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - opublikowana w Dzienniku Urzędowym Woj. Mazowieckiego z dnia 26 sierpnia 2005r. Nr 196, poz. 6425

ZOBACZ Uchwała XXXIX/214/2005 z dnia 22 lipca 2005 zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia stałych odwodów głosowania - opublikowana w Dzienniku Urzędowym Woj. Mazowieckiego z dnia 26 sierpnia 2005r. Nr 196, poz. 6424

ZOBACZ Uchwała XXXVIII/205/2005 z dnia 13 lipca 2005 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na 2005 rok - opublikowana w Dzienniku Urzędowym Woj. Mazowieckiego z dnia 17 sierpnia 2005r. Nr 189, poz. 6150

ZOBACZ Uchwała XXXVI/192/2005 z dnia 21 czerwca 2005 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na 2005 rok - opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z dnia 15 lipca 2005 r. Nr 166, poz. 5317

ZOBACZ Uchwała XXXV/186/2005 z dnia 28 kwietnia 2005 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na 2005 rok - opublikowana w Dzienniku Urzędowym Woj. Mazowieckiego z dnia 12 czerwca 2005 r. Nr 137, poz. 4237

ZOBACZ Uchwała XXXIV/182/2005 z dnia 15 kwietnia 2005 w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Ząbkach - opublikowana w Dzienniku Urzędowym Woj. Mazowieckiego z dnia 6 czerwca 2005 r. Nr 131, poz. 4 019

ZOBACZ Uchwała XXXIV/172/2005 z dnia 15 kwietnia 2005 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na 2005 rok - opublikowana w Dzienniku Urzędowym Woj. Mazowieckiego z dnia 6 czerwca 2005 r. Nr 131, poz. 4018

ZOBACZ Uchwała XXXIII/171/2005 z dnia 18 marca 2005 w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Ząbki na 2005 rok - opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z dnia ........................ r. Nr ......., poz. ............

ZOBACZ Uchwała XXXIII/170/2005 z dnia 18 marca 2005 w sprawie regulaminu udzielenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Ząbki - opublikowana w Dzienniku Urzędowym Woj. Mazowieckiego z dnia 5 maja 2005 r. Nr 99, poz. 2729

ZOBACZ Uchwała XXXIII/169/2005 z dnia 18 marca 2005 w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania nagród dla nauczycieli i dyrektorów placówek oświatowych za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze - opublikowana w Dzienniku Urzędowym Woj. Mazowieckiego z dnia 5 maja 2005 r. Nr 99, poz. 2728

ZOBACZ Uchwała XXXII/165/2005 z dnia 24 lutego 2005 w sprawie określenia wysokości oraz szczegółowych warunków przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia - opublikowana w Dzienniku Urzędowym Woj. Mazowieckiego z dnia 14 marca 2005 r. Nr 56, poz. 1411

ZOBACZ Uchwała XXXII/162/2005 z dnia 18 lutego 2005 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej na rzecz użytkownika wieczystego - opublikowana w Dzienniku Urzędowym Woj. Mazowieckiego z dnia 14 marca 2005 r. Nr 56, poz. 1410

ZOBACZ Uchwała XXXII/161/2005 z dnia 18 lutego 2005 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej na rzecz użytkownika wieczystego - opublikowana w Dzienniku Urzędowym Woj. Mazowieckiego z dnia 14 marca 2005 r. Nr 56, poz. 1409

ZOBACZ Uchwała XXXI/159/2005 z dnia 21 stycznia 2005 w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności gminnych jednostek organizacyjnych z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy-Ordynacja podatkowa, udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności, a także organów do tego uprawnionych - opublikowana w Dzienniku Urzędowym Woj. Mazowieckiego z dnia 4 marca 2005 r. Nr 50, poz. 1205

ZOBACZ Uchwała XXX/154/2004 z dnia 17 grudnia 2004 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na 2004 rok - opublikowana w Dzienniku Urzędowym Woj. Mazowieckiego z dnia 17 stycznia 2005 r. Nr 13, poz. 407

ZOBACZ Uchwała XXX/153/2004 z dnia 17 grudnia 2004 w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości kredytów krótkoterminowych zaciąganych na pokrycie występującego w ciągu roku niedoboru budżetu Miasta Ząbki - opublikowana w Dzienniku Urzędowym Woj. Mazowieckiego z dnia 17 stycznia 2005 r. Nr 13, poz. 406

ZOBACZ Uchwała XXIX/152/2004 z dnia 18 listopada 2004 w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowej liczby godzin obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach prowadzonych przez Miasto Ząbki - opublikowana w Dzienniku Urzędowym Woj. Mazowieckiego z dnia 18 grudnia 2004 r. Nr 310, poz. 10090

ZOBACZ Uchwała XXVII/144/2004 z dnia 14 października 2004 w sprawie nadania nazwy ulicy - opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z dnia 12 listopada 2004 r. Nr 277, poz. 7545

ZOBACZ Uchwała XXVI/137/2004 z dnia 12 sierpnia 2004 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) - opublikowana w Dzienniku Urzędowym Woj. Mazowieckiego z dnia 5 września 2004 r. Nr 225, poz. 6035

ZOBACZ Uchwała XXVI/133/2004 z dnia 12 sierpnia 2004 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki - opublikowana w Dzienniku Urzędowym Woj. Mazowieckiego z dnia 5 września 2004 r. Nr 225, poz. 6034

ZOBACZ Uchwała XXVI/132/2004 z dnia 12 sierpnia 2004 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - opublikowana w Dzienniku Urzędowym Woj. Mazowieckiego z dnia 5 września 2004 r. Nr 225, poz. 6033

ZOBACZ Uchwała 126/XXV/04 z dnia 8 lipca 2004 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na rok 2004 - opublikowana w Dzienniku Urzędowym Woj. Mazowieckiego z dnia ........................ r. Nr ......., poz. ............

ZOBACZ Uchwała 124/XXIV/04 z dnia 22 czerwca 2004 w sprawie sprostowania błędu w uchwale 90/XVIII/03 w sprawie uchwalenia planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ząbki - opublikowana w Dzienniku Urzędowym Woj. Mazowieckiego z dnia 24 lipca 2004 r. Nr 183, poz. 4799

ZOBACZ U chwała 123/XXIV/04 z dnia 22 czerwca 2004 w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy, sposobu rozliczania tych dotacji oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania - opublikowana w Dzienniku Urzędowym Woj. Mazowieckiego z dnia 24 lipca 2004 r. Nr 183, poz. 4798

ZOBACZ U chwała 122/XXIV/04 z dnia 22 czerwca 2004 w sprawie Programu współpracy Miasta Ząbki z organizacjami pożytku publicznego i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2004 r. - opublikowana w Dzienniku Urzędowym Woj. Mazowieckiego z dnia 24 lipca 2004 r. Nr 183, poz. 4797

ZOBACZ U chwała 121/XXIV/04 z dnia 22 czerwca 2004 w sprawie utrzymania porządku i czystości na terenie miasta Ząbki - opublikowana w Dzienniku Urzędowym Woj. Mazowieckiego z dnia 24 lipca 2004 r. Nr 183, poz. 4796

ZOBACZ U chwała 120/XXIV/04 z dnia 22 czerwca 2004 w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rzowiązywania Problemów Alkoholowych w 2004 roku - opublikowana w Dzienniku Urzędowym Woj. Mazowieckiego z dnia 24 lipca 2004 r. Nr 183, poz. 4795

ZOBACZ U chwała 118/XXIV/04 z dnia 22 czerwca 2004 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu - opublikowana w Dzienniku Urzędowym Woj. Mazowieckiego z dnia 24 lipca 2004 r. Nr 183, poz. 4794

ZOBACZ Uchwała nr 110/XXIII/04 z dnia 20 maja 2004 r. w sprawie obniżenia wysokości wskaźników procentowych wydatków przypadających na normatywną powierzchnię zajmowanego lokalu mieszkalnego i faktycznych wydatków ponoszonych na lokal, jeżeli powierzchnia tego lokalu jest mniejsza lub równa normatywnej powierzchni Uchwała nr 109/XXII/04 z dnia 23 kwietnia w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Ząbki - opublikowana w Dzienniku Urzędowym Woj. Mazowieckiego z dnia 30 czerwca 2004 r. Nr 159, poz. 4059

ZOBACZ Uchwała nr 109/XXII/04 z dnia 23 kwietnia w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Ząbki - opublikowana w Dzienniku Urzędowym Woj. Mazowieckiego z dnia 27 maja 2004 r. Nr 126, poz. 3078

ZOBACZ Uchwała 103/XX/2004 z dnia 14 marca 2004 r. w sprawie uchwalenia budżet Miasta Ząbki na rok 2004 - opublikowana w Dzienniku Urzędowym Woj. Mazowieckiego z dnia 26 kwietnia 2004 r. Nr 97, poz. 2364

ZOBACZ Uchwała Nr 96/XIX/03 z dnia 30 grudnia 2003 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na 2003 rok - opublikowana w Dzienniku Urzędowym Woj. Mazowieckiego z dnia 15 stycznia 2004 r. Nr 9, poz. 379

ZOBACZ Uchwała Nr 95/XIX/03 z dnia 30 grudnia 2003 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na 2003 rok - opublikowana w Dzienniku Urzędowym Woj. Mazowieckiego z dnia 15 stycznia 2004 r. Nr 9, poz. 378

ZOBACZ Uchwała Nr 94/XVIII/03 z dnia 19 grudnia 2003 r. w sprawie obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe - opublikowana w Dzienniku Urzędowym Woj. Mazowieckiego z dnia 6 stycznia 2004 r. Nr 2, poz. 101

ZOBACZ Uchwała Nr 93/XVIII/03 z dnia 19 grudnia 2003 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad ustalania i poboru wysokości stawek opłaty targowej - opublikowana w Dzienniku Urzędowym Woj. Mazowieckiego z dnia 6 stycznia 2004 r. Nr 2, poz. 100

ZOBACZ Uchwała Nr 92/XVIII/03 z dnia 19 grudnia 2003 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na 2003 rok - opublikowana w Dzienniku Urzędowym Woj. Mazowieckiego z dnia 6 stycznia 2004 r. Nr 2, poz. 99

ZOBACZ Uchwała Nr 91/XVIII/03 z dnia 19 grudnia 2003 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na 2003 rok - opublikowana w Dzienniku Urzędowym Woj. Mazowieckiego z dnia 6 stycznia 2004 r. Nr 2, poz. 98

ZOBACZ Uchwała Nr 90/XVIII/03 z dnia 19 grudnia 2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ząbki - opublikowana w Dzienniku Urzędowym Woj. Mazowieckiego z dnia 28 lutego 2004 r. Nr 42, poz. 1227

ZOBACZ Uchwała Nr 88/XVII/03 z dnia 5 grudnia 2003 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) - opublikowana w Dzienniku Urzędowym Woj. Mazowieckiego z dnia ........................ r. Nr ......., poz. ............

ZOBACZ Uchwała Nr 87/XVII/03 z dnia 5 grudnia 2003 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad udzielania z budżetu Miasta Ząbki dotacji dla niepublicznych: przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów - opublikowana w Dzienniku Urzędowym Woj. Mazowieckiego z dnia 15 grudnia 2003 r. Nr 311, poz. 8859

ZOBACZ Uchwała Nr 86/XVII/03 z dnia 5 grudnia 2003 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na 2003 rok - opublikowana w Dzienniku Urzędowym Woj. Mazowieckiego z dnia ........................ r. Nr ......., poz. ............

ZOBACZ Uchwała Nr 85/XVII/03 z dnia 5 grudnia 2003 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na 2003 rok - opublikowana w Dzienniku Urzędowym Woj. Mazowieckiego z dnia ........................ r. Nr ......., poz. ............

ZOBACZ Uchwała Nr 84/XVII/03 z dnia 5 grudnia 2003 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na 2003 rok - opublikowana w Dzienniku Urzędowym Woj. Mazowieckiego z dnia ........................ r. Nr ......., poz. ............

ZOBACZ Uchwała Nr 83/XVII/03 z dnia 5 grudnia 2003 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na 2003 rok - opublikowana w Dzienniku Urzędowym Woj. Mazowieckiego z dnia ........................ r. Nr ......., poz. ............

ZOBACZ Uchwała Nr 82/XVII/03 z dnia 5 grudnia 2003 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na 2003 rok - opublikowana w Dzienniku Urzędowym Woj. Mazowieckiego z dnia ........................ r. Nr ......., poz. ............

ZOBACZ Uchwała Nr 80/XV/03 z dnia 21 listopada 2003 r. w sprawie formy , wysokości i trybu przyznawania pomocy dla repetriantów i członków najbliższej rodziny repetriantów - opublikowana w Dzienniku Urzędowym Woj. Mazowieckiego z dnia 16 grudnia 2003 r. Nr 312, poz. 9259

ZOBACZ Uchwała Nr 79/XV/03 z dnia 21 listopada 2003 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na 2003 rok - opublikowana w Dzienniku Urzędowym Woj. Mazowieckiego z dnia 21grudnia 2003 r. Nr 317, poz. 10076

ZOBACZ Uchwała Nr 78/XV/03 z dnia 21 listopada 2003 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na 2003 rok - opublikowana w Dzienniku Urzędowym Woj. Mazowieckiego z dnia 21 grudnia 2003 r. Nr 317, poz. 10075

ZOBACZ Uchwała 75/XIII/2002 z dnia 17 października 2003 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na 2003 rok - opublikowana w Dzienniku Urzędowym Woj. Mazowieckiego z dnia 3 listopada 2003 r. Nr 278, poz. 7359

ZOBACZ Uchwała 74/XIII/2002 z dnia 17 października 2003 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na 2003 rok - opublikowana w Dzienniku Urzędowym Woj. Mazowieckiego z dnia 3 listopada 2003 r. Nr 278, poz. 7358

ZOBACZ Uchwała 73/XIII/2002 z dnia 17 października 2003 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na 2003 rok - opublikowana w Dzienniku Urzędowym Woj. Mazowieckiego z dnia 3 listopada 2003 r. Nr 278, poz. 7357

ZOBACZ Uchwała 72/XIII/2002 z dnia 17 października 2003 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na 2003 rok - opublikowana w Dzienniku Urzędowym Woj. Mazowieckiego z dnia 3 listopada 2003 r. Nr 278, poz. 7356

ZOBACZ Uchwała 70/XIII/2002 z dnia 17 października 2003 r. w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości kredytów krótkoterminowych zaciąganych na pokrycie występującego w ciągu roku niedoboru budżetu Miasta Ząbki - opublikowana w Dzienniku Urzędowym Woj. Mazowieckiego z dnia 3 listopada 2003 r. Nr 278, poz. 7355

ZOBACZ Uchwała 65/XIII/2002 z dnia 17 października 2003 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na 2003 rok - opublikowana w Dzienniku Urzędowym Woj. Mazowieckiego z dnia 15 października 2003 r. Nr 264, poz. 6970.

ZOBACZ Uchwała 56/XI/2002 z dnia 13 czerwca 2003 r. w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2003 rok - opublikowana w Dzienniku Urzędowym Woj. Mazowieckiego z dnia 20 lipca 2003 r. Nr 195, poz. 4962.

ZOBACZ Uchwała 54/XI/2002 z dnia 13 czerwca 2003 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na 2003 rok - opublikowana w Dzienniku Urzędowym Woj. Mazowieckiego z dnia 20 lipca 2003 r. Nr 195, poz. 4961.

ZOBACZ Uchwała 49/X/2002 z dnia 30 maja 2003 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na 2003 rok - opublikowana w Dzienniku Urzędowym Woj. Mazowieckiego z dnia 8 lipca 2003 r. Nr 183, poz. 4568.

ZOBACZ Uchwała 45/VIII/2002 z dnia 11 kwietnia 2003 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na 2003 rok - opublikowana w Dzienniku Urzędowym Woj. Mazowieckiego z dnia 13 maja 2003 r. Nr 128, poz. 3128.

ZOBACZ Uchwała 41/VI/2002 z dnia 14 marca 2003 r. w sprawie uchwalenia budżet Miasta Ząbki na rok 2003 - opublikowana w Dzienniku Urzędowym Woj. Mazowieckiego z dnia 11 kwietnia 2003 r. Nr 100, poz. 2459.


ZOBACZ Uchwała 29/IV/2002 z dnia 14 lutego 2003 r. w sprawie wprowadzenia zakazu sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych - opublikowana w Dzienniku Urzędowym Woj. Mazowieckiego z dnia 25 marca 2003 r. Nr 63, poz. 1657.


ZOBACZ Ustalenie 28/IV/2002 z dnia 14 lutego 2003 r. w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych - opublikowana w Dzienniku Urzędowym Woj. Mazowieckiego z dnia 25 marca 2003 r. Nr 63, poz. 1656.


ZOBACZ Uchwała 27/IV/2002 z dnia 14 lutego 2003 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4.5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) - opublikowana w Dzienniku Urzędowym Woj. Mazowieckiego z dnia 25 marca 2003 r. Nr 63, poz. 1655 .


ZOBACZ Uchwała 24/III/2002 z dnia 17 stycznia 2003 r. w sprawie zmian w statucie miasta Ząbki- opublikowana w Dzienniku Urzędowym Woj. Mazowieckiego z dnia 4 lutego 2003 r. Nr 34, poz. 933.


ZOBACZ Uchwała 21/III/2002 z dnia 17 stycznia 2003 r. w sprawie nadania nazwy ulicy - opublikowana w Dzienniku Urzędowym Woj. Mazowieckiego z dnia 4 lutego 2003 r. Nr 34, poz. 932.


ZOBACZ Uchwała nr 19/III/2002 z dnia 17 stycznia 2003 r. w sprawie zasad finansowania szkół podstawowych i gimnazjów publicznych - opublikowana w Dzienniku Urzędowym Woj. Mazowieckiego z dnia 4 lutego 2003 r. Nr 34, poz. 931.


ZOBACZ Uchwała nr 17/III/2002 z dnia 17 stycznia 2003 r. w sprawie określenia wzorów formularzy dotyczących leśnego - opublikowana w Dzienniku Urzędowym Woj. Mazowieckiego z dnia 4 lutego 2003 r. Nr 34, poz. 930.


podatku Uchwała nr 16/III/2002 z dnia 17 stycznia 2003 r. w sprawie określenia wzorów formularzy dotyczących podatku rolnego - opublikowana w Dzienniku Urzędowym Woj. Mazowieckiego z dnia 4 lutego 2003 r. Nr 34, poz. 929.


ZOBACZ Uchwała nr 15/III/2002 z dnia 17 stycznia 2003 r. w sprawie określenia wzorów formularzy dotyczących podatku od nieruchomości - opublikowana w Dzienniku Urzędowym Woj. Mazowieckiego z dnia 4 lutego 2003 r. Nr 34, poz. 928.


ZOBACZ Uchwała nr 14/III/2002 z dnia 17 stycznia 2003 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale określającej stawki podatku od środków transportowych - opublikowana w Dzienniku Urzędowym Woj. Mazowieckiego z dnia 4 lutego 2003 r. Nr 34, poz. 927.


ZOBACZ Uchwała nr 9/II/2002 z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia statutu Miasta Ząbki - opublikowana w Dzienniku Urzędowym Woj. Mazowieckiego z dnia 7 grudnia 2002 r. Nr 314, poz. 8429.


ZOBACZ Uchwała nr 8/II/2002 z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych - opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z dnia 7 grudnia 2002 r. Nr 314, poz. 8428 .


ZOBACZ Uchwała nr 7/II/2002 z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie zasad ustalania i poboru oraz wysokość stawek opłaty targowej - opublikowana w Dzienniku Urzędowym Woj. Mazowieckiego z dnia 7 grudnia 2002 r. Nr 314, poz. 8427 .


ZOBACZ Uchwała nr 6/II/2002 z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie określenia wysokości podatku od nieruchomości - opublikowana w Dzienniku Urzędowym Woj. Mazowieckiego z dnia 7 grudnia 2002 r. Nr 314, poz. 8426 .


ZOBACZ Uchwała nr 5/II/2002 z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie wprowadzenie zmian do budżetu Miasta Ząbki na 2002 rok - opublikowana w Dzienniku Urzędowym Woj. Mazowieckiego z dnia 28 grudnia 2002 r. Nr 332, poz. 10503 .Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Miasta Ząbki

Logowanie