Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

Porównanie wersji dokumentu

7 stycznia 2019 17:28 | wersja 24 | Ten dokument ma 18 załączników 18

Najnowsza wersja

Podatki, opłaty lokalne

PODATKI, OPŁATY LOKALNE - obowiązujące w roku 2018 i 2019

STAWKI PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI NA 2018 r.

Uchwała Nr XLIX/458/2017 Rady Miasta Ząbki z dnia 7 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości - ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z 2017 r. poz. 11963 .

Stawki podatku od środków transportowych oraz wzory druków pozostają bez zmian.PODATKI, OPŁATY LOKALNE

obowiązujące w roku 2014, 2015, 2016 I 2017

Uchwała Nr V/42/2015 Rady Miasta Ząbki z dnia 10 marca 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych - ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z 2015 r. poz. 3447 z dnia 14.04.2015 r

Uchwała Nr XLVI/428/2013 Rady Miasta Ząbki z dnia 13 listopada 2013 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości .

Uchwała Nr XVI/138/2015 Rady Miasta Ząbki z dnia 20 listopada 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości - ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z 2015 r. poz. 10826 z dnia 12.12.2015 r

Uchwała Nr XVI/139/2015 Rady Miasta Ząbki z dnia 20 listopada 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Uchwała Nr XXXV/303/2016 Rady Miasta Ząbki z dnia 14 grudnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości, opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z 2016r. poz. 11391 z dnia 14 grudnia 2016r


WZORY DRUKÓW PODATKOWYCH ZNAJDUJĄ SIĘ W ZAKŁADCE:

Wzory druków i formularzy /Referat Podatków i Opłat Lokalnych


obowiązujące w roku 2013

Uchwała Nr XXXII/260/2012 Rady Miasta Ząbki z dnia 31 października 2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. - ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z 2012 r. poz.8018 z dnia 23.11.2012 r.

Uchwała Nr XXXII/259/2012 Rady Miasta Ząbki z dnia 31 października 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości podatku od nieruchomości. - ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z 2012 r. poz.8490 z dnia 05.12.2012 r.

Uchwała Nr XIX/152/2011 Rady Miasta Ząbki z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie w sprawie określenia wzorów formularzy dotyczących podatku rolnego

Uchwała Nr XIX/153/2011 Rady Miasta Ząbki z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie w sprawie określenia wzorów formularzy dotyczących podatku leśnego

Uchwała Nr XIX/144/2011 Rady Miasta Ząbki z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie określenia wzorów formularzy dotyczących podatku od nieruchomości


obowiązujące w roku 2012

Uchwała Nr XVIII/133/2011 Rady Miasta Ząbki z dnia 27 października 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości podatku od nieruchomości

Uchwała Nr XIX/142/2011 Rady Miasta Ząbki z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie zmiany uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia wysokości podatku od nieruchomości

Uchwała Nr XIX/144/2011 Rady Miasta Ząbki z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie określenia wzorów formularzy dotyczących podatku od nieruchomości

Uchwała Nr XVIII/134/2011 Rady Miasta Ząbki z dnia 27 października 2011 r. w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości podatku od środków transportowych

Uchwała Nr XIX/143/2011 Rady Miasta Ząbki z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie zmiany uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia wysokości podatku od środków transportowych

Uchwała Nr XIX/152/2011 Rady Miasta Ząbki z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie w sprawie określenia wzorów formularzy dotyczących podatku rolnego

Uchwała Nr XIX/153/2011 Rady Miasta Ząbki z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie w sprawie określenia wzorów formularzy dotyczących podatku leśnego


ZOBACZ Uchwała Nr XXII/144/2008 Rady Miasta Ząbki z dnia 29 lutego 2008 r. w sprawie opłaty targowej

STAWKI OBOWIĄZUJĄCE DO DNIA 31.12.2008

ZOBACZ Uchwała Nr XV / 109 / 2007 Rady Miasta Ząbki z dnia 12 października 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od środków transportowych

ZOBACZ Uchwała Nr XV / 108 / 2007 Rady Miasta Ząbki z dnia 12 października 2007 r. w sprawie określenia wysokości podatku od nieruchomości

ZOBACZ Uchwała Nr XIV/89/2007 Rady Miasta Ząbki z dnia 13 września 2007 r. w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od środków transportowych

STAWKI OBOWIĄZUJĄCE OD DNIA 1.01.2009

ZOBACZ Uchwała Nr XXXII/229/2008 Rady Miasta Ząbki z dnia 31 października 2008 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

ZOBACZ Uchwała Nr XXXII/228/2008 Rady Miasta Ząbki z dnia 31 października 2008 r. w sprawie określenia wysokości podatku od nieruchomości

Pliki do pobrania

 

6 października 2016 10:17 | wersja 19 | Ten dokument ma 16 załączników 16

Najnowsza wersja

Podatki, opłaty lokalne

PODATKI, OPŁATY LOKALNE

obowiązujące w roku 2014, 2015 i 2016

Uchwała Nr V/42/2015 Rady Miasta Ząbki z dnia 10 marca 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych - ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z 2015 r. poz. 3447 z dnia 14.04.2015 r

Uchwała Nr XLVI/428/2013 Rady Miasta Ząbki z dnia 13 listopada 2013 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości .

Uchwała Nr XVI/138/2015 Rady Miasta Ząbki z dnia 20 listopada 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości - ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z 2015 r. poz. 10826 z dnia 12.12.2015 r

Uchwała Nr XVI/139/2015 Rady Miasta Ząbki z dnia 20 listopada 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

PODATKI, OPŁATY LOKALNE

obowiązujące w roku 2013

Uchwała Nr XXXII/260/2012 Rady Miasta Ząbki z dnia 31 października 2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. - ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z 2012 r. poz.8018 z dnia 23.11.2012 r.

Uchwała Nr XXXII/259/2012 Rady Miasta Ząbki z dnia 31 października 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości podatku od nieruchomości. - ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z 2012 r. poz.8490 z dnia 05.12.2012 r.

Uchwała Nr XIX/152/2011 Rady Miasta Ząbki z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie w sprawie określenia wzorów formularzy dotyczących podatku rolnego

Uchwała Nr XIX/153/2011 Rady Miasta Ząbki z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie w sprawie określenia wzorów formularzy dotyczących podatku leśnego

Uchwała Nr XIX/144/2011 Rady Miasta Ząbki z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie określenia wzorów formularzy dotyczących podatku od nieruchomości


PODATKI, OPŁATY LOKALNE

obowiązujące w roku 2012

Uchwała Nr XVIII/133/2011 Rady Miasta Ząbki z dnia 27 października 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości podatku od nieruchomości

Uchwała Nr XIX/142/2011 Rady Miasta Ząbki z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie zmiany uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia wysokości podatku od nieruchomości

Uchwała Nr XIX/144/2011 Rady Miasta Ząbki z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie określenia wzorów formularzy dotyczących podatku od nieruchomości

Uchwała Nr XVIII/134/2011 Rady Miasta Ząbki z dnia 27 października 2011 r. w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości podatku od środków transportowych

Uchwała Nr XIX/143/2011 Rady Miasta Ząbki z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie zmiany uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia wysokości podatku od środków transportowych

Uchwała Nr XIX/152/2011 Rady Miasta Ząbki z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie w sprawie określenia wzorów formularzy dotyczących podatku rolnego

Uchwała Nr XIX/153/2011 Rady Miasta Ząbki z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie w sprawie określenia wzorów formularzy dotyczących podatku leśnego


ZOBACZ Uchwała Nr XXII/144/2008 Rady Miasta Ząbki z dnia 29 lutego 2008 r. w sprawie opłaty targowej

STAWKI OBOWIĄZUJĄCE DO DNIA 31.12.2008

ZOBACZ Uchwała Nr XV / 109 / 2007 Rady Miasta Ząbki z dnia 12 października 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od środków transportowych

ZOBACZ Uchwała Nr XV / 108 / 2007 Rady Miasta Ząbki z dnia 12 października 2007 r. w sprawie określenia wysokości podatku od nieruchomości

ZOBACZ Uchwała Nr XIV/89/2007 Rady Miasta Ząbki z dnia 13 września 2007 r. w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od środków transportowych

STAWKI OBOWIĄZUJĄCE OD DNIA 1.01.2009

ZOBACZ Uchwała Nr XXXII/229/2008 Rady Miasta Ząbki z dnia 31 października 2008 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

ZOBACZ Uchwała Nr XXXII/228/2008 Rady Miasta Ząbki z dnia 31 października 2008 r. w sprawie określenia wysokości podatku od nieruchomości

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Miasta Ząbki

Logowanie