Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

27 kwietnia 2015 17:10 | wersja 1 | Ten dokument ma 22 załączniki 22

Początek kadencji 2014-2018

Oświadczenia majątkowe na początek kadencji 2014-2018

Art. 24h ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Radny i wójt składają pierwsze oświadczenie majątkowe w terminie 30 dni od dnia złożenia ślubowania. Do pierwszego oświadczenia majątkowego radny jest obowiązany dołączyć informację o sposobie i terminie zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej z wykorzystaniem mienia gminy, w której uzyskał mandat, a wójt informację o zaprzestaniu prowadzenia działalności gospodarczej, jeżeli taką działalność prowadzili przed dniem wyboru. Kolejne oświadczenia majątkowe są składane przez radnego i wójta co roku do dnia 30 kwietnia, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego, oraz na 2 miesiące przed upływem kadencji.

Radni Rady Miasta Ząbki, zobowiązani do złożenia oświadczeń majątkowych zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym.

DĄBROWSKA JOANNA

DĄBROWSKA ZOFIA

DĄBROWSKI JANUSZ

GUT WOJCIECH – Przewodniczący Rady Miasta

GUZOWSKA MARIA

IGNACZAK AGNIESZKA – Przewodnicząca Komisji Gospodarczej

KALATA EDYTA

KISIEL OLGA

KRAJEWSKI JANUSZ

KUROWICKI JAN

NOWAK SŁAWOMIR

POŁOMSKI MAREK – Zastępca Przewodniczącego Rady Miasta

RADOŃ OLGIERD

REMIARZ ADAM

SIWEK GRZEGORZ– Przewodniczący Komisji Społecznej

STACHERA WALDEMAR

SZYMCZAK TOMASZ

ŚWIĄTKIEWICZ ROBERT – Przewodniczący Komisji Budżetu i Inwestycji

UŚCIŃSKI PAWEŁ – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

WAŁACHOWSKI ARTUR

ŻUROBSKA WIKTORIA


Osoby (poza radnymi Rady Miasta Ząbki) zobowiązane do złożenia oświadczeń majątkowych zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym.

PERKOWSKI ROBERT – Burmistrz Miasta

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Miasta Ząbki

Logowanie