Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

14 września 2009 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Oświadczenia za rok 2008

Art. 24h 1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym

Radny, wójt, zastępca wójta, sekretarz gminy, skarbnik gminy, kierownik jednostki organizacyjnej gminy, osoba zarządzająca i członek organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu wójta są obowiązani do złożenia oświadczenia o swoim stanie majątkowym, zwanego dalej "oświadczeniem majątkowym". Oświadczenie majątkowe dotyczy ich majątku odrębnego oraz majątku objętego małżeńską wspólnością majątkową.

Radni Rady Miasta Ząbki, zobowiązani do złożenia oświadczeń majątkowych zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym.

BŁAWDZIEWICZ KRZYSZTOF

CHIBOWSKI ANDRZEJ

DĄBROWSKA ZOFIA - Przewodnicząca Komisji Gospodarczej RM

IGNACZAK AGNIESZKA

KALATA TOMASZ

KUBICKI MARCIN - Przewodniczący Komisji Społecznej RM

KUKIEŁKA ŁUKASZ

KUROWICKI JAN

LASKOWSKI KRZYSZTOF

MAJTYKA GRZEGORZ

MASTALERSKA AGNIESZKA

MURAWSKI ARTUR

NIEWIADOMSKA BARBARA

OKULUS ZBIGNIEW

POŁOMSKI MAREK - Z-ca Przewodniczący Rady Miasta

STACHERA MAŁGORZATA

STACHERA WALDEMAR

STWORZYJAN RYSZARD

SZARUBKO ADAM - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej RM

WALCZAK REGINA

ZIEMSKI SŁAWOMIR - Przewodniczący Rady Miasta


Art. 24 h 1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym

Radny, wójt, zastępca wójta, sekretarz gminy, skarbnik gminy, kierownik jednostki organizacyjnej gminy, osoba zarządzająca i członek organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu wójta są obowiązani do złożenia oświadczenia o swoim stanie majątkowym, zwanego dalej "oświadczeniem majątkowym". Oświadczenie majątkowe dotyczy ich majątku odrębnego oraz majątku objętego małżeńską wspólnością majątkową .

Osoby (poza radnymi Rady Miasta Ząbki) zobowiązane do złożenia oświadczeń majątkowych zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym.


BUDNY PRZEMYSŁAW - Dyrektor SP ZOZ Przychodnia Zdrowia

CICHOCKA MAŁGORZATA - Insp. ds. świadczeń rodzinnych i fund. alimentacyjnego

DOROCKA TERESA - Inspektor ds. działalności gospodarczej UM Ząbki

FIJAŁKOWSKA JUSTYNA - Kierownik Świetlicy Środowiskowej Nr 2

FORYSIAK ZBIGNIEW - Komendant Straży Miejskiej

GROCHOWSKA LUCYNA - Kierownik Referatu Spraw Obywatelskich

GUTOWSKI KRZYSZTOF - Z-ca Prezesa Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej

KAŹMIERSKA DOROTA - Kierownik Miejskiej Biblioteki Publicznej

KLIMKIEWICZ ELŻBIETA - Kierownik Świetlicy Środowiskowej Nr 1

KRAJEWSKA BEATA - Dyrektor Publicznego Przedszkola Nr 2

MAŁOLEPSZY KAROL - Dyrektor Publicznego Gimnazjum 1

MAŁYSZCZUK IRENA - Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2

MICKIEWICZ GRZEGORZ - Zastępca Burmistrza Miasta

PERKOWSKI ROBERT - Burmistrz Miasta Ząbki

PISKOREK AGNIESZKA - Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1

ROMAŃCZUK JACEK - Kierownik Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji

RUTKOWSKA ELŻBIETA - Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy

SALAK JOLANTA - Dyrektor Publicznego Przedszkola Nr 3

SKOTNICKI SŁAWOMIR - Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury

ŚWIĄTKIEWICZ ROBERT - Prezes Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej

ŚWIEŻAK GRAŻYNA - Dyrektor Publicznego Przedszkola Nr 1

UŚCIŃSKI PIOTR - Zastępca Prezesa Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej

ZDUNEK KRYSTYNA - Inspektor ds. wymiaru podatku Urzędu Miasta

ZYŚK MAŁGORZATA - Dyrektor Publicznego Gimnazjum Nr 2

ŻMIJEWSKA ELŻBIATA - Skarbnik Gminy Ząbki

ŻOŁNIERZAK PATRYCJA - Sekretarz Miasta Ząbki

Oświadczenia złożone w związku z objęciem nowej funkcji:

GUTOWSKI KRZYSZTOF - Z-ca Prezesa Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej

UŚCIŃSKI PIOTR - Zastępca Prezesa Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej

ŚWIĄTKIEWICZ ROBERT - Prezes Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej

ŻOŁNIERZAK PATRYCJA - p.o. Sekretarza Miasta Ząbki
Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Miasta Ząbki

Logowanie