Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

2 lipca 2008 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Oświadczenia za rok 2007

Art. 24h 1

Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym

Radny, wójt, zastępca wójta, sekretarz gminy, skarbnik gminy, kierownik jednostki organizacyjnej gminy, osoba zarządzająca i członek organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu wójta są obowiązani do złożenia oświadczenia o swoim stanie majątkowym, zwanego dalej "oświadczeniem majątkowym". Oświadczenie majątkowe dotyczy ich majątku odrębnego oraz majątku objętego małżeńską wspólnością majątkową.

Radni Rady Miasta Ząbki, zobowiązani do złożenia oświadczeń majątkowych zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym.

DĄBROWSKA ZOFIA - Przewodnicząca Komisji Gospodarczej RM Ząbki
KUBICKI MARCIN - Przewodniczący Komisji Społecznej RM Ząbki
STACHERA MAŁGORZATA - Z-ca Przewodniczącego Rady Miasta Ząbki
SZARUBKO ADAM - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej RM Ząbki
ZIEMSKI SŁAWOMIR - Przewodniczący Rady Miasta Ząbki
Art. 24 h 1

Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym

Radny, wójt, zastępca wójta, sekretarz gminy, skarbnik gminy, kierownik jednostki organizacyjnej gminy, osoba zarządzająca i członek organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu wójta są obowiązani do złożenia oświadczenia o swoim stanie majątkowym, zwanego dalej "oświadczeniem majątkowym". Oświadczenie majątkowe dotyczy ich majątku odrębnego oraz majątku objętego małżeńską wspólnością majątkową .

Osoby (poza radnymi Rady Miasta Ząbki) zobowiązane do złożenia oświadczeń majątkowych zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym.

BUDNY PRZEMYSŁAW - Dyrektor SP ZOZ Przychodnia Zdrowia
DOROCKA TERESA - Inspektor ds. działalności gospodarczej UM Ząbki
FIJAŁKOWSKA JUSTYNA - Kierownik Świetlicy Środowiskowej Nr 2
FORYSIAK ZBIGNIEW - Komendant Straży Miejskiej
GROCHOWSKA LUCYNA - Kierownik Referatu Spraw Obywatelskich
GUTOWSKI KRZYSZTOF - Kierownik Miejskiego Zakładu Komunalnego
KAŹMIERSKA DOROTA - Kierownik Miejskiej Biblioteki Publicznej
KLIMKIEWICZ ELŻBIETA - Kierownik Świetlicy Środowiskowej Nr 1
KRAJEWSKA BEATA - Dyrektor Publicznego Przedszkola Nr 2
MAŁOLEPSZY KAROL - Dyrektor Publicznego Gimnazjum 1
MAŁYSZCZUK IRENA - Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2
MICKIEWICZ GRZEGORZ - Zastępca Burmistrza Miasta
ODZENIAK JOANNA - Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1
PERKOWSKI ROBERT - Burmistrz Miasta Ząbki
ROMAŃCZUK JACEK - Kierownik Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
RUTKOWSKA ELŻBIETA - Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy
SALAK JOLANTA - Dyrektor Publicznego Przedszkola Nr 3
SKOTNICKI SŁAWOMIR - Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury
ŚWIĄTKIEWICZ ROBERT - Sekretarz Gminy Ząbki
ŚWIEŻAK GRAŻYNA - Dyrektor Publicznego Przedszkola Nr 1
ZDUNEK KRYSTYNA - Inspektor ds. wymiaru podatku Urzędu Miejskiego
ZYŚK MAŁGORZATA - Dyrektor Publicznego Gimnazjum Nr 2
ŻMIJEWSKA ELŻBIETA - Skarbnik Gminy Ząbki


Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Miasta Ząbki

Logowanie