Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

7 kwietnia 2008 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Oświadczenia za rok 2006

Art. 24h 1

Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym

Radny, wójt, zastępca wójta, sekretarz gminy, skarbnik gminy, kierownik jednostki organizacyjnej gminy, osoba zarządzająca i członek organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu wójta są obowiązani do złożenia oświadczenia o swoim stanie majątkowym, zwanego dalej "oświadczeniem majątkowym". Oświadczenie majątkowe dotyczy ich majątku odrębnego oraz majątku objętego małżeńską wspólnością majątkową.

Radni Rady Miasta Ząbki, zobowiązani do złożenia oświadczeń majątkowych zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym.

KUBICKI MARCIN - Przewodniczący Komisji Społecznej RM Ząbki
MASTALERSKA AGNIESZKA - Przewodnicząca Komisji Gospodarczej RM Ząbki
STECHERA MAŁGORZATA - Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Ząbki
SZARUBKO ADAM - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej RM Ząbki
ZIEMSKI SŁAWOMIR - Przewodniczący Rady Miasta Ząbki
Art. 24 h 1

Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym

Radny, wójt, zastępca wójta, sekretarz gminy, skarbnik gminy, kierownik jednostki organizacyjnej gminy, osoba zarządzająca i członek organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu wójta są obowiązani do złożenia oświadczenia o swoim stanie majątkowym, zwanego dalej "oświadczeniem majątkowym". Oświadczenie majątkowe dotyczy ich majątku odrębnego oraz majątku objętego małżeńską wspólnością majątkową .

Osoby (poza radnymi Rady Miasta Ząbki) zobowiązane do złożenia oświadczeń majątkowych zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym.

BUDNY PRZEMYSŁAW - Dyrektor SP ZOZ Przychodnia Zdrowia
DOLA JÓZEF - p.o. Kierownika Miejskiego Ośrodka Sportu
DOROCKA TERESA - Inspektor ds. działalności gospodarczej UM Ząbki
FIJAŁKOWSKA JUSTYNA - Kierownik Świetlicy Środowiskowej Nr 2
FORYSIAK ZBIGNIEW - Komendant Straży Miejskiej
od 1 lutego 2008
GUTOWSKI KRZYSZTOF - Kierownik Miejskiego Zakładu Komunalnego
KAŹMIERSKA DOROTA - Kierownik Miejskiej Biblioteki Publicznej
KLIMKIEWICZ ELŻBIETA - Kierownik Świetlicy Środowiskowej Nr 1
KOSSAKOWSKA BARBARA - Insp. ds. dowodów osobistych UM Ząbki
KRAJEWSKA BEATA - Dyrektor Publicznego Przedszkola Nr 2
MAŁOLEPSZY KAROL - Dyrektor Publicznego Gimnazjum 1
od 1 września 2007
MAŁYSZCZUK IRENA - Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2
MICKIEWICZ GRZEGORZ - Zastępca Burmistrza Miasta
ODZENIAK JOANNA - Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1
PERKOWSKI ROBERT - Burmistrz Miasta Ząbki
ROMAŃCZUK JACEK - Kierownik Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
RUTKOWSKA ELŻBIATA - Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy
SALAK JOLANTA - Dyrektor Publicznego Przedszkola Nr 3
SKOTNICKI SŁAWOMIR - Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury
ŚWIĄTKIEWICZ ROBERT - Sekretarz Gminy Ząbki
ŚWIEŻAK GRAŻYNA - Dyrektor Publicznego Przedszkola Nr 1
USZYŃSKA-BARANOWSKA MARIA - Dyrektor Publicznego Gimnazjum 1
do 31 sierpnia 2007
WALCZAK ELŻBIETA - Dyrektor Publicznego Przedszkola Nr 2
WALCZAK GRAŻYNA - Dyrektor Publicznego Przedszkola Nr 3
ZDUNEK KRYSTYNA - Inspektor ds. wymiaru podatku Urzędu Miejskiego
ZYŚK MAŁGORZATA - Dyrektor Publicznego Gimnazjum Nr 2
ŻMIJEWSKA ELŻBIETA - Skarbnik Gminy Ząbki


Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Miasta Ząbki

Logowanie