Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

1 sierpnia 2005 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Oświadczenia za rok 2004

Art.24h.1.
Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
Radny, wójt, zastępca wójta, sekretarz gminy, skarbnik gminy, kierownik jednostki organizacyjnej gminy, osoba zarządzająca i członek organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu wójta są obowiązani do złożenia oświadczenia o swoim stanie majątkowym, zwanego dalej "oświadczeniem majątkowym". Oświadczenie majątkowe dotyczy ich majątku odrębnego oraz majątku objętego małżeńską wspólnością majątkową.
Radni Rady Miasta Ząbki, zobowiązani do złożenia oświadczeń majątkowych zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym.
JARZYŁO IGNACY - Przewodniczący Rady Miasta Ząbki
STACHERA MAŁGORZATA - Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Ząbki
Przewodnicząca Komisji Społecznej RM Ząbki
STACHERA WALDEMAR - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej RM Ząbki
UŚCIŃSKI PIOTR - Przewodniczący Komisji Gospodarczej RM Ząbki
Art.24 h.1.
Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
Radny, wójt, zastępca wójta, sekretarz gminy, skarbnik gminy, kierownik jednostki organizacyjnej gminy, osoba zarządzająca i członek organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu wójta są obowiązani do złożenia oświadczenia o swoim stanie majątkowym, zwanego dalej "oświadczeniem majątkowym". Oświadczenie majątkowe dotyczy ich majątku odrębnego oraz majątku objętego małżeńską wspólnością majątkową .
Osoby (poza radnymi Rady Miasta Ząbki) zobowiązane do złożenia oświadczeń majątkowych zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym.
BOKSZNAJDER JERZY - Burmistrz Miasta Ząbki
BUDNY PRZEMYSŁAW - Dyrektor SP ZOZ Przychodnia Zdrowia
DOLA JÓZEF - p.o. Kierownika Miejskiego Ośrodka Sportu
DOROCKA TERESA - Inspektor ds. działalności gospodarczej UM Ząbki
FIJAŁKOWSKA JUSTYNA - Kierownik Świetlicy Środowiskowej Nr 2
KLIMKIEWICZ ELŻBIETA - Kierownik Świetlicy Środowiskowej Nr 1
KOSSAKOWSKA BARBARA - Insp. ds. dowodów osobistych UM Ząbki
KOWALSKI EDWARD - Kierownik Miejskiego Zakładu Komunalnego
MAŁYSZCZUK IRENA - Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2
MARZOCH SYLWESTER - Sekretarz Gminy Ząbki
ODZENIAK JOANNA - Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1
RUTKOWSKA ELŻBIETA - Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy
SIKORSKI KRZYSZTOF - Zastępca Burmistrza Miasta
SKOTNICKI SŁAWOMIR - Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury
STEFANIAK BARBARA - Kierownik Miejskiej Biblioteki Publicznej
ŚWIEŻAK GRAŻYNA - Dyrektor Publicznego Przedszkola Nr 1
USZYŃSKA-BARANOWSKA MARIA - Dyrektor Publicznego Gimnazjum 1
WALCZAK ELŻBIETA - Dyrektor Publicznego Przedszkola Nr 2
WALCZAK GRAŻYNA - Dyrektor Publicznego Przedszkola Nr 3
ZDUNEK KRYSTYNA - Inspektor ds. wymiaru podatku Urzędu Miejskiego
ZYŚK MAŁGORZATA - Dyrektor Publicznego Gimnazjum Nr 2
ŻMIJEWSKA ELŻBIETA - p.o. Głównego Księgowego Budżetu


Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Miasta Ząbki

Logowanie