Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

29 czerwca 2019 07:51 | wersja 1 | Ten dokument ma 50 załączników 50

Oświadczenia majątkowe za rok 2018

Wprowadź skrócony opis dokumentu. Napisz co jest w nim najważniejsze. (do 5 zdań)

Radni Rady Miasta Ząbki, zobowiązani do złożenia oświadczeń majątkowych zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym.

WALDEMAR STACHERA - Przewodniczący Rady Miasta

ZOFIA DĄBROWSKA

EDYTA KALATA

OLGA KISIEL

MARCIN KUBICKI

JAN KUROWICKI

ANNA MIAZGA

ADAM NIEWIADOMSKI

SŁAWOMIR NOWAK

OLGA OLEKSYN

PIOTR PIEŃKOWSKI

JAROSŁAW PISARCZYK

BEATA SKWIERCZYŃSKA-MIZERSKA

GRAŻYNA SOBIERAJSKA

TOMASZ SZYMCZAK

ROBERT ŚWIĄTKIEWICZ

MARZENA TOTON

ŁUKASZ UŚCIŃSKI

ARTUR WAŁACHOWSKI

ALEKSANDRA WOJCIECHOWSKA

WIKTORIA ŻUROBSKA


Osoby (poza radnymi Rady Miasta Ząbki) zobowiązane do złożenia oświadczeń majątkowych zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym.

BALIK ANNA - Inspektor w OPS Ząbki

BANACH ANNA – Starszy inspektor ds. administracyjnych w OPS Ząbki

BUDNY PRZEMYSŁAW - Dyrektor SP ZOZ Przychodnia Zdrowia

CICHOCKA MAŁGORZATA - Specjalista ds. świadczeń rodzinnych i fund. alimentacyjnego

CZARNOGÓRSKI JANUSZ Prezes Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej

FIJAŁKOWSKA JUSTYNA - Kierownik Świetlicy Środowiskowej Nr 2

FORYSIAK ZBIGNIEW - Komendant Straży Miejskiej

GLINICKA MONIKA - Inspektor w OPS Ząbki

GODLEWSKA EWA - Specjalista pracy socjalnej w OPS Ząbki

GROCHOWSKA LUCYNA - Kierownik Referatu Spraw Obywatelskich

IWANICKA AGNIESZKA - Kierownik Referatu Księgowości Podatkowej i Windykacji

KAŹMIERSKA DOROTA - Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej

KLIMKIEWICZ ELŻBIETA - Kierownik Świetlicy Środowiskowej Nr 1

KOŁODZIEJCZYK ARTUR - Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy

KOWALECZKO KAMIL - Zastępca Burmistrza Miasta

KRAJEWSKA BEATA - Dyrektor Publicznego Przedszkola Nr 2

ŁUKAWSKI TOMASZ - Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 3

MAŁYSZCZUK IRENA - Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2

PISKOREK AGNIESZKA - Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1

ROMAŃCZUK JACEK - Kierownik Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji

RYCIAK MARIUSZ - Dyrektor Miejskiego Centrum Sportu

SALAK JOLANTA - Dyrektor Publicznego Przedszkola Nr 3

SKOTNICKI SŁAWOMIR - Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury

ŚLAZIŃSKA ELŻBIETA - Kierownik Referatu Podatków i Opłat Lokalnych

ŚWIEŻAK GRAŻYNA - Dyrektor Publicznego Przedszkola Nr 1

WYSOCKA ANETA - Inspektor w Ref. Księgowości Podatkowej i Windykacji

ZYŚK MAŁGORZATA - Burmistrz Miasta Ząbki

ŻMIJEWSKA ELŻBIETA - Skarbnik Miasta Ząbki

ŻOŁNIERZAK PATRYCJA - Sekretarz Miasta Ząbki

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Miasta Ząbki

Logowanie