Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

9 czerwca 2011 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Ochrona środowiska - warunki

ZAWIADOMIENIA O ŚRODOWISKOWYCH

UWARUNKOWANIACH

ZPiOŚ.6220.2.3.2011 ZOBACZ DECYZJA Nr 0154/490/2011 z dnia 6 czerwca 2011 dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na świadczeniu usług w zakresie przeglądów i drobnych napraw, kosmetyki samochodowej, stacja obsługi pojazdów na części działki ewidencyjnej nr 2/44 w obrębie 03-14 w Ząbkach

ZPiOŚ.6220.2.2.2011 ZOBACZ POSTANOWIENIE Nr 0156/45/2011 - o stwierdzeniu braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na świadczeniu usług w zakresie przeglądów i drobnych napraw, kosmetyki samochodowej, stacja obsługi pojazdów na części działki ewidencyjnej nr 2/44 w obrębie 03-14 w Ząbkach

ZPiOŚ.6220.1.3.2011 ZOBACZ DECYZJA Nr 0154/397.2011 z dnia 4 maja 2011 określająca środowiskowe uwarunkowania dla planowanego przedsięwzięcia jakim jest budowa zespołu mieszkaniowego wielorodzinnego z usługami i garażem podziemnym na działkach o nr ewidencyjnych: 9/3, 9/4, 10/2 w obrębie 03-34 w Ząbkach dla którego stwierdzono brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

ZPiOŚ.6220.1.2.2011 ZOBACZ POSTANOWIENIE Nr 0156/32/2011 - o stwierdzeniu braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia jakim jest budowa zespołu mieszkaniowego wielorodzinnego z usługami i garażem podziemnym na działkach o nr ewidencyjnych: 9/3, 9/4, 10/2 w obrębie 03-34 w Ząbkach

ZAWIADOMIENIE ZOBACZ Nr ZPiOŚ 6320/2/11 z dnia 14 kwietnia 2011 r. Burmistrza Miasta Ząbki o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na świadczeniu usług w zakresie przeglądów i drobnych napraw, kosmetyki samochodowej, stacja obsługi pojazdów na części działki ewidencyjnej nr 244 w obrębie 03-14 w Ząbkach

ZAWIADOMIENIE ZOBACZ Nr ZPiOŚ 6220/1/11 z dnia 10 marca 2011 r. Burmistrza Miasta Ząbki o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia jakim jest budowa sespołu mieszkaniowego wielorodzinnego z usługami i garażem podziemnym na działkach o nr ewidencyjnych 9/3, 9/4, 10/2 w obrębie 03-34 w Ząbkach

DECYZJA Nr 992/2010 ZOBACZ ZPiOŚ 7624/8-5/10 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 28 września 2010 r. o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, polegającego na budowie Centrum Turystyczno-Rekreacyjno-Sportowego w Ząbkach - budowa drogi ul. Słowackiego w Ząbkach wraz ze skrzyżowaniem z drogą wojewódzką nr 634 na działkach o nr ewidencyjnych: 49, 50/2, 60, 61 i 62 w obrębie 03-06 w Ząbkach

DECYZJA Nr 992/2010 ZOBACZ ZPiOŚ/70540/4/10 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 28 września 2010 r. - zmina decyzji w sprawie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych od właścicieli nieruchomości

ZAWIADOMIENIE ZOBACZ Nr ZPiOŚ 7624/8-4/10 z dnia 20 września 2010 r. Burmistrza Miasta Ząbki o wydaniu postanowienia w sprawie braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, polegającego na budowie Centrum Turystyczno-Rekreacyjno-Sportowego w Ząbkach - budowa ulicy Słowackiego w Ząbkach wraz ze skrzyżowaniem z drogą wojewódzką nr 634

ZAWIADOMIENIE ZOBACZ Nr ZPiOŚ 7624/8/10 z dnia 24 sierpnia 2010 r. Burmistrza Miasta Ząbki o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia "Budowa Centrum Turystyczno-Rekreacyjno-Sportowego w Ząbkach - budowa drogi ul. Słowackiego w Ząbkach wraz ze skrzyżowaniem z drogą wojewódzką na działkach o nr ewidencyjnych: 49, 50/2, 60, 61 i 62 w obrębie 03-06 w Ząbkach

ZAWIADOMIENIE ZOBACZ Nr ZPiOŚ 7624/4-8A/10 z dnia 14 lipca 2010 r. Burmistrza Miasta Ząbki o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie ulicy Wojska Polskiego (łącznie z odcinkiem ul. Rychlińskiego) na odcinku od urzędu gminy do ul. Szpitalnej w Ząbkach, na działkach o nr ewidencyjnych: 174/3, 174/2, 179/4, 175, 173, 1/4 i 172 w obrębie 01-21, 8 i 9 w obrębie 01-20, 62, 63, 64, 65 w obrębie 01-16, 92, 93, 94 i 99 w obrębie 01-15, 117 i 115 w obrębie 01-10 oraz działkach o nr ewidencyjnych 1, 2 i 3 w obrębie 01-11 w Ząbkach dla którego nie stwierdzono potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

ZAWIADOMIENIE ZOBACZ Nr ZPiOŚ 7624/4-8/10 z dnia 6 lipca 2010 r. Burmistrza Miasta Ząbki o wydaniu postanowienia w sprawie braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowiska przedsięwzięcia polegającego na przebudowie ulicy Wojska Polskiego (łącznie z odcinkiem ul. Rychlińskiego) na odcinku od urzędu gminy do ul. Szpitalnej w Ząbkach

ZAWIADOMIENIE ZOBACZ Nr ZPiOŚ 7624/2-7/25/09/10 z dnia 4 maja 2010 r. Burmistrza Miasta Ząbki o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami w parterze oraz garażem podziemnym przy ul. Powstańców w Ząbkach, na działce ew. 35 obręb 03-34 w Ząbkach, dla którego stwierdzono potrzebę przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

ZAWIADOMIENIE ZOBACZ Nr ZPiOŚ 7624/4-4/10 z dnia 5 marca 2010 r. Burmistrza Miasta Ząbki o zwróceniu się z prośbą do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego oraz do Regionalnego Dyrektora Ochrony środowiska w Warszawie o wydanie opinii co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby - co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko polegającego na przebudowie ulicy Wojska Polskiego (łącznie z odcinkiem ul. Rychlińskiego) na odcinku od urzędu gminy do ul. Szpitalnej w Ząbkach na działkach o nr ewidencyjnych:

174/3, 174/2, 179/4, 175, 173, 1/4 i 172 w obrębie 01-21

8 i 9 w obrębie 01-20

62, 63, 64, 65 w obrębie 01-16

92, 93, 94 i 99 w obrębie 01-15

117 i 115 w obrębie 01-10

1, 2 i 3 w obrębie 01-11 w Ząbkach

ZAWIADOMIENIE ZOBACZ Nr ZPiOŚ 7624/4-1/10 z dnia 5 marca 2010 r. Burmistrza Miasta Ząbki o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na przebudowie ulicy Wojska Polskiego (łącznie z odcinkiem ul. Rychlińskiego) na odcinku od urzędu gminy do ul. szpitalnej w Ząbkach na działkach o nr ewidencyjnych:

174/3, 174/2, 179/4, 175, 173, 1/4 i 172 w obrębie 01-21

8 i 9 w obrębie 01-20

62, 63, 64, 65 w obrębie 01-16

92, 93, 94 i 99 w obrębie 01-15

117 i 115 w obrębie 01-10

1, 2 i 3 w obrębie 01-11 w Ząbkach

ZAWIADOMIENIE ZOBACZ Nr ZPiOŚ 7624/3-6/37/09/10 z dnia 4 marca 2010 r. Burmistrza Miasta Ząbki o wydaniu decyzji o środkowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie ulicy Orlej i Kwiatowej w Ząbkach na działkach o numerach ewidencyjnych: 2/5 i 1 w obrębie 03-14, 153, 147 i 13/7 w obrębie 03-13 oraz 28/1, 27/4, 26/8, 58, 64, 90/2, 88/1, 88/2, 63/7, 63/8, 63/10, 63/11 i 98 w obrębie 03-04 w Ząbkach, dla której nie stwierdzono potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

ZAWIADOMIENIE ZOBACZ Nr ZPiOŚ 7624/3-4/37/09/10 z dnia 25 lutego 2010 r. o wydaniu postanowienia w sprawie braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowiska przedsięwzięcia polegającego na przebudowie ulicy Orlej i Kwiatowej w Ząbkach na działkach o numerach ewidencyjnych:

2/5 i 1 w obrębie 03-14,

153, 147 i 13/7 w obrębie 03-13,

28/1, 27/4, 26/8, 58, 64, 90/2, 88/1, 88/2, 63/7, 63/8, 63/10, 63/11 i 98 w obrębie 03-04 w Ząbkach.

ZAWIADOMIENIE ZOBACZ Nr ZPiOŚ 7624/3-2/37/09/10 z dnia 5 lutego 2010 r. Burmistrza Miasta Ząbki o zwróceniu się z prośbą do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego oraz do Regionalnego Dyrektora Ochrony środowiska w Warszawie o wydanie opinii co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby - co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko polegającego na przebudowie ulicy Orlej i Kwiatowej w Ząbkach na działkach o numerach ewidencyjnych:

2/5 i 1 w obrębie 03-14,

153, 147 i 13/7 w obrębie 03-13,

28/1, 27/4, 26/8, 58, 64, 90/2, 88/1, 88/2, 63/7, 63/8, 63/10, 63/11 i 98 w obrębie 03-04 w Ząbkach.

ZAWIADOMIENIE ZOBACZ Nr ZPiOŚ 7624/2-5/25/09/10 z dnia 5 lutego 2010 r. Burmistrza Miasta Ząbki o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami w parterze oraz garażem podziemnym przy ul. Powstańców w Ząbkach, na działce ew. 35 obręb 03-34 w Ząbkach oraz o podjęciu zawieszonego postępowania ze względu na ustanie przyczyny postępowania, a mianowicie przedłożenie przez wnioskodawcę opracowanego raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko

ZAWIADOMIENIE ZOBACZ Nr ZPiOŚ 7624/37-4/09 z dnia 10 grudnia 2009 r. Burmistrza Miasta Ząbki o zwróceniu się z prośbą do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego oraz do Regionalnego Dyrektora Ochrony środowiskaw warszawie o wydanie opinii co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby - co do zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na przebudowie ulicy Orlej i Kwiatowej w Ząbkach na działkach o numerach ewidencyjnych:

2/5 i 1 w obrębie 03-14,

1 53, 147 i 13/7 w obrębie 03-13,

28/1, 27/4, 26/8, 58, 64, 90/2, 88/1, 88/2, 63/7, 63/8, 63/10, 63/11 i 98 w obrębie 03-04

ZAWIADOMIENIE ZOBACZ Nr ZPiOŚ 7624/37-1/09 z dnia 10 grudnia 2009 r. Burmistrza Miasta Ząbki o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na przebudowie ulicy Orlej i Kwiatowej w Ząbkach na działkach o numerach ewidencyjnych: 2/5 i 1 w obrębie 03-14,

153, 147 i 13/7 w obrębie 03-13,

28/1, 27/4, 26/8, 58, 64, 90/2, 88/1, 88/2, 63/7, 63/8, 63/10, 63/11 i 98 w obrębie 03-04

ZAWIADOMIENIE ZOBACZ Nr ZPiOŚ 7624/35-8/09 z dnia 1 grudnia 2009 r. Burmistrza Miasta Ząbki o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu dwóch studni głębinowych o głębokości ok. 60 m dla potrzeb zasilenie projektowanego wodociągu gminnego w Ząbkach, na działce nr ew. 1/2 obręb 01-07 w Ząbkach.

ZAWIADOMIENIE ZOBACZ Nr ZPiOŚ 7624/35-7/09 z dnia 1 grudnia 2009 r. o wydaniu postanowienia w sprawie braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowiska przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu dwóch studni głębinowych o głębokości ok. 60 m dla potrzeb zasilenie projektowanego wodociągu gminnego w Ząbkach, co jest równoznaczne z koniecznością sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko.

ZAWIADOMIENIE ZOBACZ Nr ZPiOŚ 7624/3-13/37/08//09 z dnia 9 października 2009 r. Burmistrza Miasta Ząbki o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie Centrum Turystyczno-Rekreacyjno-Sportowego w Ząbkach, usytuowanego między ulicami: Ks. Skorupki, Słowackiego, Topolową, Gdyńską, dla którego stwierdzono potrzebę przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

ZAWIADOMIENIE ZOBACZ Nr ZPiOŚ 7624/25-10/09 z dnia 18 września 2009 r. Burmistrza Miasta Ząbki o wydaniu postanowienia w sprawie zawieszenia postępowania do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami w parterze oraz garażem podziemnym przy ul. Powstańców w Ząbkach, na działce ew. 35 obręb 03-34 w Ząbkach

ZAWIADOMIENIE ZOBACZ Nr ZPiOŚ 7624/25-9/09 z dnia 18 września 2009 r. Burmistrza Miasta Ząbki o wydaniu postanowienia w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami w parterze oraz garażem podziemnym przy ul. Powstańców w Ząbkach, na działce ew. 35 obręb 03-34 w Ząbkach

ZAWIADOMIENIE ZOBACZ Nr ZPiOŚ 7624/26-8/09 z dnia 28 sierpnia 2009 r. Burmistrza Miasta Ząbki o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie ulicy Powstańców - etap I na odcinku ulicy Reymonta do ulicy Dzikiej na działkach ewidencyjnych nr:

obręb 03-31: 29, 17/1, 28, 19, 22

obręb 03-32: 62, 2/5, 2/1, 76, 77, 2/3, 2/4, 56, 27/1, 28/1, 63/3, 29/1, 59, 53/3, 53/5, 55

obręb 03-33: 45, 41/1, 40/1, 39/1, 39/4, 38/11, 38/1, 37/1, 35/1, 29/1, 34, 26/1, 58, 25/3, 24/4, 46, 12/2, 12/1, 11, 47, 9/1, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1/5, 1/4, 1/3, 44 przy ulicy Powstańców w Ząbkach.

ZAWIADOMIENIE ZOBACZ Nr ZPiOŚ 7624/26-6/09 z dnia 19 sierpnia 2009 r. Burmistrza Miasta Ząbki o wydaniu postanowienia w sprawie braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie ulicy Powstańców - etap I na odcinku ulicy Reymonta do ulicy Dzikiej na działkach ewidencyjnych nr:

obręb 03-31: 29, 17/1, 28, 19, 22

obręb 03-32: 62, 2/5, 2/1, 76, 77, 2/3, 2/4, 56, 27/1, 28/1, 63/3, 29/1, 59, 53/3, 53/5, 55

obręb 03-33: 45, 41/1, 40/1, 39/1, 39/4, 38/11, 38/1, 37/1, 35/1, 29/1, 34, 26/1, 58, 25/3, 24/4, 46, 12/2, 12/1, 11, 47, 9/1, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1/5, 1/4, 1/3, 44 przy ulicy Powstańców w Ząbkach.

ZAWIADOMIENIE ZOBACZ Nr ZPiOŚ 7624/26-4/09 z dnia 29 lipca 2009 r. Burmistrza Miasta Ząbki o zwróceniu się z prośbą do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego oraz do Starosty Wołomińskiego o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie ulicy Powstańców - etap I na odcinku ulicy Reymonta do ulicy Dzikiej na działkach ewidencyjnych nr:

obręb 03-31: 29, 17/1, 28, 19, 22

obręb 03-32: 62, 2/5, 2/1, 76, 77, 2/3, 2/4, 56, 27/1, 28/1, 63/3, 29/1, 59, 53/3, 53/5, 55

obręb 03-33: 45, 41/1, 40/1, 39/1, 39/4, 38/11, 38/1, 37/1, 35/1, 29/1, 34, 26/1, 58, 25/3, 24/4, 46, 12/2, 12/1, 11, 47, 9/1, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1/5, 1/4, 1/3, 44 przy ulicy Powstańców w Ząbkach.

ZAWIADOMIENIE ZOBACZ Nr ZPiOŚ 7624/26-1/09 z dnia 23 lipca 2009 r. Burmistrza Miasta Ząbki o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie ulicy Powstańców - etap I na odcinku ulicy Reymonta do ulicy Dzikiej na działkach ewidencyjnych nr:

obręb 03-31: 29, 17/1, 28, 19, 22

obręb 03-32: 62, 2/5, 2/1, 76, 77, 2/3, 2/4, 56, 27/1, 28/1, 63/3, 29/1, 59, 53/3, 53/5, 55

obręb 03-33: 45, 41/1, 40/1, 39/1, 39/4, 38/11, 38/1, 37/1, 35/1, 29/1, 34, 26/1, 58, 25/3, 24/4, 46, 12/2, 12/1, 11, 47, 9/1, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1/5, 1/4, 1/3, 44

przy ulicy Powstańców w Ząbkach. Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedmiotowego przedsięwzięcia jest Burmistrz Miasta Ząbki, natomiast organami właściwymi do wydania uzgodnień są: Starosta Powiatu Wołomińskiego oraz Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny.

Istnieje możliwość zapoznaia się z dokumentacją sprawy, któa jest udostępniona do wglądu w Urzędzie Miasta Ząbki, ul. Wojska Polskiego 10, pokój nr 16

ZAWIADOMIENIE ZOBACZ Nr ZPiOŚ 7624/9-12/09 z dnia 21 lipca 2009 r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami i garażem podziemnym przy ulicy Powstańców i Andersena w Ząbkach na działce ewidencyjnej 6 w obrębie 03-34

ZAWIADOMIENIE ZOBACZ Nr ZPiOŚ 7624/17-8/09 z dnia 17 czerwca 2009 r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie ulicy Piastowskiej na odcinku od ulicy Jana Pawła II do działki kolejowej na działkach ew. nr 84/3, 188, 81/13, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 187/7, 187/6, 187/3, 187/1, 186, 185, 184, 183, 182, 181, 187/5 w obrębie 01-22 w Ząbkach

ZAWIADOMIENIE ZOBACZ Nr ZPiOŚ 7624/17-6/09 z dnia 9 czerwca 2009 r. o wydaniu postanowienia w sprawie braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowiska przedsięwzięcia polegającego na budowie ulicy Piastowskiej na odcinku od ulicy Jana Pawła II do działki kolejowej na działkach ew. nr 84/3, 188, 81/13, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 187/7, 187/6, 187/3, 187/1, 186, 185, 184, 183, 182, 181, 187/5 w obrębie 01-22 w Ząbkach

ZAWIADOMIENIE ZOBACZ Nr ZPiOŚ 7624/3-9/37/08//09 z dnia 4 czerwca 2009 r. Burmistrza Miasta Ząbki o zwróceniu się do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego oraz do Starosty Wołomińskiego o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie Centrum Turystyczno-Rekreacyjno-Sportowego w Ząbkach, które będzie usytuowane między ulicami: Ks. Skoruypki, Słowackiego, Topolową, Gdyńską, obejmującą: modernizację stadionu piłkarskiego wraz z budową trybun dla 3000 miejsc siedzących z boiskami sportowymi oraz zapleczem administracyjno-socjalnym, budowę kotrów tenisowych, skate parku/lodowiska, boiska wielofunkcyjnego, budowę hali sportowo-widowiskowej, budowę krytego basenu kąpielowego, budowę hotelu, na działkach ew. nr 132 w obrębie 03-05 oraz na działkach ew. nr. 59/1, 59/2, 59/3, 58/1, 58/2, 56/1, 56/2, 40, 41, 42, 43, 39, 51, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 72, 73 w obrębie 03-06 w Ząbkach

ZAWIADOMIENIE ZOBACZ Nr ZPiOŚ 7624/3-6/37/08//09 z dnia 4 czerwca 2009 r. Burmistrza Miasta Ząbki o przystępieniu do przeprowadzenia przedsięwzięcia polegającego na budowie Centrum Turystyczno-Rekreacyjno-Sportowego w Ząbkach, które będzie usytuowane między ulicami: Ks. Skoruypki, Słowackiego, Topolową, Gdyńską, obejmującą: modernizację stadionu piłkarskiego wraz z budową trybun dla 3000 miejsc siedzących z boiskami sportowymi oraz zapleczem administracyjno-socjalnym, budowę kotrów tenisowych, skate parku/lodowiska, boiska wielofunkcyjnego, budowę hali sportowo-widowiskowej, budowę krytego basenu kąpielowego, budowę hotelu, na działkach ew. nr 132 w obrębie 03-05 oraz na działkach ew. nr. 59/1, 59/2, 59/3, 58/1, 58/2, 56/1, 56/2, 40, 41, 42, 43, 39, 51, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 72, 73 w obrębie 03-06 w Ząbkach

ZAWIADOMIENIE ZOBACZ Nr ZPiOŚ 7624/16-3/09 z dnia 3 czerwca 2009 Burmistrza Miasta Ząbki o wydaniu decyzji umarzaj ą cej post ę powanie w sprawie wydania decyzji o ś rodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsi ę wzi ę cia polegaj ą cego na budowie chodnika w ulicy Wigury na odcinku od ulicy 11 Listopada do ulicy Gabriela Narutowicza na dzia ł kach ew. nr: 84 w obrębie 01-02, 81/4 w obrębie 01-03, 36, 39, 7, 12/1, 12/2, 13, 17, 18, 19, 32/1, 35, 40/5 w obrębie 01-04, 10/5, 106, 73, 74, 64/2, 64/1, 63, 38/4, 38/3, 38/2, 38/1, 23/3, 23/2, 23/1, 1, 45/1, 45/2, 45/3 w obrębie 01-05, 42, 24, 26/1, 26/2, 29/1, 29/2, 31/1, 33, 36, 39/1, 39/2, 39/3, 39/4, 41/2, 45, 44, 46, 47 w obrębie 01-09, 117, 111, 116, 96, 70/3, 70/1, 70/2, 68/2, 68/1, 66, 40, 39/1, 21, 20, 118/4, 118/3, 118/2, 118/1, 1/8, 110, 109/3, 109/2 w obrębie 01-10, 7/2, 142/2, 8 w obr ę bie 01-14 w Ząbkach .

Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta Ząbki , ul. Wojska Polskiego 10, w Referacie Zagospodarowania Przestrzennego i Ochrony Ś rodowiska, pok. Nr 16, w godzinach pracy urzędu.

ZAWIADOMIENIE ZAPISZ Nr ZPiOŚ 7624/9-11/09 z dnia 2 czerwca 2009 r Burmistrza Miasta Ząbki o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami i garażem podziemnym przy ul. Powstańców i Andersena w Ząbkach na działce ew. nr 6 obręb 03-34 w Ząbkach oraz o podjęciu zawieszonego postępowania ze względu na ustanie przyczyny zawieszenia postępowania, a mianowicie przedłożenie przez wnioskodawcę opracowanego raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedmiotowego przedsięwzięcia jest Burmistrz Miasta Ząbki, natomiast organami właściwymi do wydania uzgodnień są: Starosta Powiatu Wołomińskiego oraz Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny.

ZAWIADOMIENIE ZOBACZ Nr ZPiOŚ 7624/17-4/09 z dnia 12 maja 2009 r Burmistrza Miasta Ząbki o zwróceniu się z prośbą do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego oraz do Starosty Powiatu Wołomińskiego o wydanie opinii co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby - co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko w odniesieniu do przedsięwzięcia polegającego na budowie ulicy Piastowskiej na odcinku od ulicy Jana Pawła II do działki kolejowej na działkach ew. nr 84/3, 188, 81/13, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 187/7, 187/6, 187/3, 187/1, 186, 185, 184, 183, 182, 181, 187/5 w obrębie 01-22 przy ulicy Piastowskiej w Ząbkach.

ZAWIADOMIENIE ZOBACZ Nr ZPiOŚ 7624/17-1/09 z dnia 11 maja 2009 r Burmistrza Miasta Ząbki o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie ulicy Piastowskiej na odcinku od ulicy Jana Pawła II do działki kolejowej na działkach ew. nr 84/3, 188, 81/13, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 187/7, 187/6, 187/3, 187/1, 186, 185, 184, 183, 182, 181, 187/5 w obr ę bie 01-22 przy ulicy Piastowskiej w Ząbkach.

ZAWIADOMIENIE ZOBACZ Nr ZPiOŚ 7624/16-1/09 z dnia 11 maja 2009 r. Burmistrza Miasta Ząbki o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie chodnika w ulicy Wigury na odcinku od ulicy 11 Listopada do ulicy Gabriela Narutowicza na działkach ewidencyjnych nr: 84 w obrębie 01-02, 81/4 w obrębie 01-03, 36, 39, 7, 12/1, 12/2, 13, 17, 18, 19, 32/1, 35, 40/5 w obrębie 01-04, 10/5, 106, 73, 74, 64/2, 64/1, 63, 38/4, 38/3, 38/2, 38/1, 23/3, 23/2, 23/1, 1, 45/1, 45/2, 45/3 w obrębie 01-05, 42, 24, 26/1, 26/2, 29/1, 29/2, 31/1, 33, 36, 39/1, 39/2, 39/3, 39/4, 41/2, 45, 44, 46, 47 w obrębie 01-09, 117, 111, 116, 96, 70/3, 70/1, 70/2, 68/2, 68/1, 66, 40, 39/1, 21, 20, 118/4, 118/3, 118/2, 118/1, 1/8, 110, 109/3, 109/2 w obrębie 01-10, 7/2, 142/2, 8 w obrębie 01-14 w Ząbkach .

ZAWIADOMIENIE ZOBACZ Nr ZPiOŚ 7624/10-6/09 z dnia 8 maja 2009 r. Burmistrza Miasta Ząbki o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwięcia polegającego na budowie ulicy Miłej na odcinku od ulicy Piłsudskiego do wjazdu do obiektu handlowego na działkach ew. nr 7 w obrębie 03-30, 27/1, 11/10, 27/2, 11/14, 26/1, 26/2, 11/3, 11/4, 5/1, 5/2, 6/3, 6/4 w obrębie 03-31 w Ząbkach.

Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta Ząbki, ul. Wojska Polskiego 10, w Referacie Zagospodarowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska , pok. Nr 16, w godzinach pracy urzędu.

ZAWIADOMIENIE ZOBACZ Nr ZPiOŚ 7624/11-8/09 z dnia 6 maja 2009 r. Burmistrza Miasta Ząbki o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwięcia polegającego na przebudowie ulicy Reymonta na działkach ew. nr 4/2 i 7 w obrębie 03-30, 26/2, 13, 14, 15, 16/1, 16/2, 16/3, 29, 33/3, 17/1, 28, 17/6, 19, 34/1, 17/5, 17/3 w obrębie 03-31 oraz 55, 62, 2/5, 2/1, 77 w obrębie 03-32 w Ząbkach.

Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta Ząbki, ul. Wojska Polskiego 10, w Referacie Zagospodarowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska , pok. Nr 16, w godzinach pracy urzędu.

ZAWIADOMIENIE ZOBACZ Nr ZPiOŚ 7624/5-9/09 z dnia 29 kwietnia 2009 r. Burmistrza Miasta Ząbki o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwięcia polegającego na kompleksowym remoncie i budowie głównych dróg w Ząbkach, obejmujących budowę nowych dróg i infrastruktury, jak i remont istniejących dróg z budową nowych elementów infrastruktury technicznej, na ulicach: Wolności, 11 Listopada, Rychlińskiego, Jana III Sobieskiego, 3-go Maja, Wyzwolenia, Nowoprojektowanej, Langiewicza, Sosnowej, Gajowej, Kosynierów, Maczka, Skargi, Jana Pawła II.

Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta Ząbki, ul. Wojska Polskiego 10, w Referacie Zagospodarowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska , pok. Nr 16, w godzinach pracy urzędu.

ZAWIADOMIENIE ZOBACZ Nr ZPiOŚ 7624/9-7/09 z dnia 24 kwietnia 2009 r. Burmistrza Miasta Ząbki o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami i garażem podziemnym przy ul. Powstańców i Andersena w Ząbkach na działce ew. nr 6 obręb 03-34 w Ząbkach.

ZAWIADOMIENIE ZOBACZ Nr ZPiOŚ 7624/11-6/09 z dnia 27 kwietnia 2009 r. Burmistrza Miasta Ząbki o wydaniu postanowienia w sprawie braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowiska dla przedsięwięcia polegającego na przebudowie ulicy Reymonta na działkach ew. nr 4/2 i 7 w obrębie 03-30, 26/2, 13, 14, 15, 16/1, 16/2, 16/3, 29, 33/3, 17/1, 28, 17/6, 19, 34/1, 17/5, 17/3 w obrębie 03-31 oraz 55, 62, 2/5, 2/1, 77 w obrębie 03-32 w Ząbkach.Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Miasta Ząbki

Logowanie