Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

6 czerwca 2006 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Miejska biblioteka publiczna

BIBLIOTEKA MIEJSKA

ul. Orla 6 lokal 75
tel. 0-22 781-62-53

Kierownik:
Dorota KAŹMIERSKA

Biblioteka czynna jest:
czwartek i piątek w godz. 13.00 - 18.00
wtorek i środa w godz. 10.00 - 15.00
sobota w godz. 9.00 - 13.00

REGULAMIN MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ

1. Korzystanie z zasobów Biblioteki Publicznej jest bezpłatne.

2. Z Biblioteki mogą korzystać czytelnicy: dorośli, młodzież i dzieci.

3. Przy zapisie czytelnik powinien:

- okazać dowód osobisty z potwierdzeniem stałego lub czasowego zameldowania w Ząbkach;

- wypełnić kartę zapisu i zobowiązać się własnoręcznym podpisem do przestrzegania regulaminu Biblioteki.

4. Za niepełnoletniego czytelnika odpowiadają i podpisują zobowiązanie rodzice lub opiekunowie prawni (jeden podpis)

5. Czytelnik jest zobowiązany każdorazowo poinformować Bibliotekę o zmianie miejsca zamieszkania oraz o zmianie szkoły lub miejsca zatrudnienia.

6. Czytelnik może wypożyczyć po okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość jednorazowo trzy książki .

7. Książki można wypożyczyć maksymalnie na dwa tygodnie .

8. Z księgozbioru podręcznego czytelnik może korzystać tylko na miejscu - książki podaje bibliotekarz.

9. Za szkody wynikłe ze zgubienia, uszkodzenia lub zniszczenia książki odpowiada czytelnik. Wysokość odszkodowania lub ekwiwalentu ustala kierownik Biblioteki Miejskiej.

10. Za przetrzymywanie książki dłużej niż wyznaczony termin, pobierana będzie kara w wysokości 1 zł za każdy miesiąc (forma darowizny). Pozyskane środki finansowe będą służyły do zakupu nowych woluminów.

Godziny otwarcia Biblioteki:

Poniedziałek

- nieczynna

Wtorek

- 10.00 - 15.00

Środa

- 10.00 - 15.00

Czwartek

- 13.00 - 18.00

Piątek

- 13.00 - 18.00

Sobota

- 9.00 - 13.00

Biblioteka Miejska W Ząbkach udostępnia dla czytelników księgozbiór wypożyczając książki na zewnątrz (do domu) oraz udostęniając zasoby księgozbioru podręcznego oraz czasopisma i prasę codzienną na miejscu w Czytelni.

W Czytelni Biblioteki Miejskiej czytelnicy mogą przygotowywać tematy zalecone przez szkoły, przygotowywać się do olimpiad przedmiotowych, a także rozwijać własne zainteresowania, korzystając z encyklopedii, leksykonów, słowników oraz książek niebeletrystycznych z różnych dziedzin wiedzy. W Czytelni można także przeglądać wydawnictwa albumowe z różnych dziedzin m.in. albumy o zwierzętach, historii Polski, drugiej wojnie światowej, historii starożytnej, geografii, malarstwa, grafiki, rzeźby itp.

W Czytelni można także zapoznać się z czasopismami i dziennikami codziennymi, prenumerowanymi przez Bibliotekę:

   • Rzeczpospolita,

    Życie Warszawy,

    Przekrój,

    Przyjaciółka

    Wiedza i Życie

oraz czasopisam fachowe:

   • Bibliotekarz,

    Poradnik Bibliotekarza.Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Miasta Ząbki

Logowanie