Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

21 czerwca 2004 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Majątek gminy - stan na dzień 31.12.2003


MAJĄTEK GMINY Z PODZIAŁEM NA JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE

/wartość księgowa wg. stanu na dzień 31 grudnia 2003 roku/

Środki trwałe

/wartość netto/

Urząd Miasta

Szkoły Podst.

Gimnazja

Przedszkola

MZK

MOK

OPS

Biblioteka

RAZEM

Grunty

31605610.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

31605610.40

Budynki, lokale, obiekty inżynierii lądowej i wodnej

43818025.53

1710000.00

0.00

907796.79

0.00

162000.00

0.00

0.00

46597822.32

Urządzenia techniczne i maszyny

67702.60

11000.00

16000.00

22156.50

23000.00

0.00

500.00

0.00

140359.10

Środki transportu

606.00

0.00

0.00

0.00

13000.00

0.00

0.00

0.00

13606.00

Inne środki trwałe

11241.40

0.00

0.00

1706.90

0.00

2346.49

0.00

0.00

15294.79

RAZEM

75503185.93

1721000.00

16000.00

931660.19

36000.00

164346.49

500.00

0.00

78372692.61

Przedmiot nietrwałe /wartość brutto/

Urząd Miasta

Szkoły Podst.

Gimnazja

Przedszkola

MZK

MOK

OPS

Biblioteka

RAZEM

Wyposażenie

197597.52

518663.13

168637.22

156578.88

75000.00

92045.51

35700.00

7802.65

1252024.91

Programy

51269.91

3000.00

0.00

0.00

10000.00

2000.00

0.00

0.00

66269,91

Księgozbiory

0.00

0.00

31040.46

9216.02

0.00

245.25

0.00

82531.21

123032.94

Pomoce naukowe

0.00

51574.90

0.00

36927.06

0.00

0.00

0.00

0.00

95456.36

RAZEM

248867.43

576744.13

199677.68

202721.96

85000.00

97739.06

35700.00

90333.86

1536784.12Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Miasta Ząbki

Logowanie