Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

Postępowania publiczne od 14 000 euro do 30 000 euro

 1. 17 października 2019 12:48 | wersja 3 | Ten dokument ma 4 załączniki 4

  Przetarg

  271.1.94.2019

  271.1.94.2019

  Zakup materiałów do zwalczania śliskości zimowej dróg gminnych na terenie miasta Ząbki w sezonie zimowym 2019/2020, (sól drogowa, chlorek wapnia w płatkach) - ZAPYTANIE OFERTOWE

  przeczytaj całość »

 2. 17 października 2019 10:19 | wersja 1 | Ten dokument ma 6 załączników 6

  Przetarg

  271-1.93.2019

  271-1.93.2019

  Konserwację, utrzymanie i usuwania awarii dziesięciu przepompowni wód deszczowych oraz urządzeń do podczyszczania i magazynowania wód opadowych, w tym odwodnienia tunelu - ZAPYTANIE OFERTOWE

  przeczytaj całość »

 3. 17 października 2019 10:06 | wersja 2 | Ten dokument ma 6 załączników 6

  Przetarg

  271.1.93.2019

  271.1.93.2019

  Konserwację, utrzymanie i usuwania awarii dziesięciu przepompowni wód deszczowych oraz urządzeń do podczyszczania i magazynowania wód opadowych, w tym odwodnienia tunelu - ZAPYTANIE OFERTOWE

  przeczytaj całość »

 4. 8 maja 2019 14:48 | wersja 1 | Ten dokument ma 4 załączniki 4

  Przetarg

  271-1.60.2019

  271-1.60.2019

  Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy i budowy drogi w ul. Jagiellońskiej w Ząbkach w ramach zadania inwestycyjnego: Projekt budowy ul. Jagiellońskiej w Ząbkach - ZAPYTANIE OFERTOWE

  przeczytaj całość »

 5. 10 kwietnia 2019 12:29 | wersja 2 | Ten dokument ma 6 załączników 6

  Przetarg

  271-1.52.2019

  271-1.52.2019

  Pełnienie nadzorów inwestorskich przy przebudowie Przedszkola Publicznego nr 3 w Ząbkach w ramach realizacji zadania inwestycyjnego "Zmiana przeznaczenia powierzchni nieużytkowanego strychu w Publicznym Przedszkolu nr 3 w Ząbkach" (…)

  przeczytaj całość »

 6. 3 kwietnia 2019 13:07 | wersja 2 | Ten dokument ma 4 załączniki 4

  Przetarg

  271-1.47.2019

  271-1.47.2019

  Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy dróg w ul. Bema, ul. Niepodległości oraz w ul. Mickiewicza na odcinku Bema – Batorego w Ząbkach w ramach zadania inwestycyjnego: Dokumentacja projektowa ul. Bema, ul. Niepodległości, (…)

  przeczytaj całość »

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Miasta Ząbki

Logowanie