Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

2017

 1. 11 stycznia 2018 10:23 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  ZPU.271.24.2017

  ZPU.271.24.2017

  Dostawa wody i odbiór ścieków z budynków faktycznie zarządzanych przez Miasto Ząbki - ZAMÓWIENIE Z WOLNEJ RĘKI

  przeczytaj całość »

 2. 10 stycznia 2018 15:06 | wersja 5 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Przetarg

  ZPU.271.21.2017

  ZPU.271.21.2017

  Przebudowa skrzyżowania ul. 11-go Listopada i ul. Wolności w Ząbkach na skrzyżowanie o ruchu okrężnym - POSTĘPOWANIE ZAKOŃCZONE

  przeczytaj całość »

 3. 3 stycznia 2018 15:34 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Przetarg

  ZPU.271.25.2017

  ZPU.271.25.2017

  Usługi odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Miasta Ząbki, w zakresie zmieszanych odpadów komunalnych, ulegających biodegradacji i odpadów zielonych w instalacji do przetwarzania odpadów - ZAMÓWIENIE Z WOLNEJ RĘKI

  przeczytaj całość »

 4. 18 grudnia 2017 12:08 | wersja 6 | Ten dokument ma 2 załączniki 2

  Przetarg

  ZPU.271.17.2017

  ZPU.271.17.2017

  Dostawa energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego, budynków i obiektów zarządzanych przez Miasto Ząbki oraz jednostek organizacyjnych Miasta Ząbki - POSTĘPOWANIE ZAKOŃCZONE

  przeczytaj całość »

 5. 15 grudnia 2017 13:09 | wersja 7 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Przetarg

  ZP.271.03.2015

  ZP.271.03.2015

  Remont sieci i utrzymanie oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Ząbki w formule partnerstwa publiczno - prywatnego w systemie zaprojektuj i wybuduj - POSTĘPOWANIE ZAKOŃCZONE

  przeczytaj całość »

 6. 30 listopada 2017 15:28 | wersja 6 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Przetarg

  ZPU.271.18.2017

  ZPU.271.18.2017

  Zimowe utrzymanie jezdni, ciągów pieszych oraz terenów nieruchomości faktycznie zarządzanych przez Miasto Ząbki w sezonie zimowym 2017/2018 - POSTĘPOWANIE ZAKOŃCZONE

  przeczytaj całość »

 7. 27 listopada 2017 11:23 | wersja 5 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Przetarg

  ZPU.271.19.2017

  ZPU.271.19.2017

  Wybór operatora zarządzającego „Centrum Turystyczno – Rekreacyjno – Sportowym – kryta pływalnia” - POSTĘPOWANIE ZAKOŃCZONE

  przeczytaj całość »

Poprzednia    1 2 3     NastępnaNastępna

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Miasta Ząbki

Logowanie