Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

2009

 1. 15 września 2013 15:36 | wersja 2 | Ten dokument ma 0 załączników 0

  Przetarg

  ZP/341/61/09

  ZP/341/61/09

  Usługi w zakresie odbioru i wywozu nieczystości stałych z koszy ulicznych i dzikich wysypisk
  z terenu Miasta Ząbki - zamówienie uzupełniające do podstawowego.

  przeczytaj całość »

 2. 15 września 2013 15:33 | wersja 2 | Ten dokument ma 0 załączników 0

  Przetarg

  ZP/341/60/09

  ZP/341/60/09

  Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowo – wykonawczej dla potrzeb budowy Centrum - Turystyczno - Rekreacyjno - Sportowego w Ząbkach - budowa krytej pływalni przy MOSIR ul. Słowackiego 21

  przeczytaj całość »

 3. 15 września 2013 15:30 | wersja 2 | Ten dokument ma 0 załączników 0

  Przetarg

  ZP/341/58/09

  ZP/341/58/09

  Usługi w zakresie przygotowania i druku Ząbkowskiej Gazety Samorządowej „Co Słychać?"

  dla potrzeb Miasta Ząbki

  przeczytaj całość »

 4. 15 września 2013 15:28 | wersja 2 | Ten dokument ma 0 załączników 0

  Przetarg

  ZP/341/57/09

  ZP/341/57/09

  Dodatkowe roboty budowlane związane z budową drogi w ulicy Nowoprojektowanej w Ząbkach (od ulicy Skrajnej do ulicy Warszawskiej)

  przeczytaj całość »

 5. 15 września 2013 15:27 | wersja 2 | Ten dokument ma 0 załączników 0

  Przetarg

  ZP/341/56/09

  ZP/341/56/09

  Dodatkowe roboty budowlane związane z budową drogi w ulicy Nowoprojektowanej w Ząbkach (od ulicy Skrajnej do ulicy Warszawskiej)

  przeczytaj całość »

 6. 15 września 2013 15:22 | wersja 2 | Ten dokument ma 0 załączników 0

  Przetarg

  ZP/341/52/09

  ZP/341/52/09

  Usługi związane z bieżącym utrzymaniem infrastruktury budynków faktycznie zarządzanych przez Miasto Ząbki, obejmujące utrzymanie porządku i czystości oraz konserwację i bieżące naprawy

  przeczytaj całość »

 7. 15 września 2013 15:21 | wersja 2 | Ten dokument ma 0 załączników 0

  Przetarg

  ZP/341/51/09

  ZP/341/51/09

  Usługa przewóz polegająca na dowożeniu ucznia niepełnosprawnego zamieszkałego w Ząbkach z domu do szkoły i z powrotem we wszystkie dni zajęć szkolnych, zgodnie z kalendarzem roku szkolnego 2009/2010 - zamówienie uzupełniające

  przeczytaj całość »

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Miasta Ząbki

Logowanie