Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

20 czerwca 2005 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

KS2004

1. Protokoły z posiedzeń Komisji w roku 2004

2. Plan pracy Komisji w roku 2004

PROTOKOŁY Z POSIEDZEŃ KOMISJI SPOŁECZNEJ

Protokół z 128 posiedzenia Komisji Społecznej - 16.12.2005

Protokół z 127 posiedzenia Komisji Społecznej - 13.12.2004

Protokół z 126 posiedzenia Komisji Społecznej - 10.12.2004

Protokół z 125 posiedzenia Komisji Społecznej - 06.12.2004

Protokół z 124 posiedzenia Komisji Społecznej - 02.12.2004

Protokół z 123 posiedzenia Komisji Społecznej - 29.11.2004

Protokół z 122 posiedzenia Komisji Społecznej - 26.11.2004

Protokół z 121 posiedzenia Komisji Społecznej - 24.11.2004

Protokół z 120 posiedzenia Komisji Społecznej - 19.11.2004

Protokół z 119 posiedzenia Komisji Społecznej - 15.11.2004

Protokół z 118 posiedzenia Komisji Społecznej - 08.11.2004

Protokół z 117 posiedzenia Komisji Społecznej - 04.11.2004

Protokół z 116 posiedzenia Komisji Społecznej - 29.10.2004

Protokół z 115 posiedzenia Komisji Społecznej - 25.10.2004

Protokół z 114 posiedzenia Komisji Społecznej - 20.10.2004

Protokół z 113 posiedzenia Komisji Społecznej - 15.10.2004

Protokół z 112 posiedzenia Komisji Społecznej - 12.10.2004

Protokół z 111 posiedzenia Komisji Społecznej - 11.10.2004

Protokół z 110 posiedzenia Komisji Społecznej - 07.10.2004

Protokół z 109 posiedzenia Komisji Społecznej - 04.10.2004

Protokół z 108. posiedzenia Komisji Społecznej - 01.10.2004

Protokół z 107. posiedzenia Komisji Społecznej - 27.09.2004

Protokół z 106. posiedzenia Komisji Społecznej - 23.09.2004

Protokół z 105. posiedzenia Komisji Społecznej - 20.09.2004

Protokół z 104. posiedzenia Komisji Społecznej - 16.09.2004

Protokół z 103. posiedzenia Komisji Społecznej - 09.09.2004

Protokół z 102. posiedzenia Komisji Społecznej - 02.09.2004

Protokół z 101. posiedzenia Komisji Społecznej - 23.08.2004

Protokół z 100. posiedzenia Komisji Społecznej - 18.08.2004

Protokół z 99. posiedzenia Komisji Społecznej - 05.07.2004

Protokół z 98. posiedzenia Komisji Społecznej - 01.07.2004

Protokół z 97. posiedzenia Komisji Społecznej - 23.06.2004

Protokół z 96. posiedzenia Komisji Społecznej - 17.06.2004

Protokół z 95. posiedzenia Komisji Społecznej - 14.06.2004

Protokół z 94. posiedzenia Komisji Społecznej - 07.06.2004

Protokół z 93. posiedzenia Komisji Społecznej - 02.06.2004

Protokół z 92. posiedzenia Komisji Społecznej - 31.05.2004

Protokół z 91. posiedzenia Komisji Społecznej - 25.05.2004

Protokół z 90. posiedzenia Komisji Społecznej - 19.05.2004

Protokół z 89. posiedzenia Komisji Społecznej - 13.05.2004

Protokół z 88. posiedzenia Komisji Społecznej - 10.05.2004

Protokół z 87. posiedzenia Komisji Społecznej - 06.05.2004

Protokół z 86. posiedzenia Komisji Społecznej - 29.04.2004

Protokół z 85. posiedzenia Komisji Społecznej - 28.04.2004

Protokół z 84. posiedzenia Komisji Społecznej - 26.04.2004

Protokół z 83. posiedzenia Komisji Społecznej - 21.04.2004

Protokół z 82. posiedzenia Komisji Społecznej - 14.04.2004

Protokół z 81. posiedzenia Komisji Społecznej - 05.04.2004

Protokół z 80. posiedzenia Komisji Społecznej - 01.04.2004

Protokół z 79. posiedzenia Komisji Społecznej - 29.03.2004

Protokół z 78. posiedzenia Komisji Społecznej - 25.03.2004

Protokół z 77. posiedzenia Komisji Społecznej - 10.03.2004

Protokół z 76. posiedzenia Komisji Społecznej - 08.03.2004

Protokół z 75. posiedzenia Komisji Społecznej - 03.03.2004

Protokół z 74. posiedzenia Komisji Społecznej - 26.02.2004

Protokół z 73. posiedzenia Komisji Społecznej - 23.02.2004

Protokół z 72. posiedzenia Komisji Społecznej - 19.02.2004

Protokół z 71. posiedzenia Komisji Społecznej - 05.02.2004

Protokół z 70. posiedzenia Komisji Społecznej - 04.02.2004

Protokół z 69. posiedzenia Komisji Społecznej - 28.01.2004

Protokół z 68. posiedzenia Komisji Społecznej - 22.01.2004

Protokół z 67. posiedzenia Komisji Społecznej - 21.01.2004

Protokół z 66. posiedzenia Komisji Społecznej - 15.01.2004

Protokół z 65. posiedzenia Komisji Społecznej - 08.01.2004

PLAN PRACY KOMISJI SPOŁECZNEJ W 2004 ROKU

Realizacja zadań Komisji określonych w Statucie Miasta Przygotowanie propozycji zmian i wniosków do budżetu Ocena wykonania budżetu w działach: oświata, sport, kultura, zdrowie, bezpieczeństwo, opieka społeczna. Realizacja zadań bieżących na zlecenie Rady Miejskiej Stała współpraca z instytucjami, będącymi w zakresie zainteresowania Komisji Społecznej. Udostępnienie forum Komisji do kontaktowania się tych instytucji i wymiany informacji między nimi w celu skoordynowania działań i przedsięwzięć Opracowanie planu współpracy jednostek samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi (obowiązek uchwalenia przez RM takiego programu nakłada ustawa z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie) Wieloaspektowe zaangażowanie w dzieło poszerzenia działalności ząbkowskiej Caritas, np. o dom dziennego pobytu dla osób starszych Opracowanie (wspólnie z MOK) kalendarza imprez kulturalnych w Ząbkach Wspólne z OPS kształtowanie polityki społecznej w kontekście planu Hausnera i przekazywania gminom kolejnych zadań z zakresu opieki społecznej Współpraca z radnymi powiatowymi, radnymi wojewódzkimi, posłami i innymi osobami na rzecz zaspokajania potrzeb mieszkańców Ząbek Kontynuowanie działań, mających na celu optymalizację zasad funkcjonowania oraz finansowania szkół i przedszkoli Koordynacja akcji dofinansowania przez gminę wakacyjnych wyjazdów ząbkowskich dzieci i młodzieży Dalsze działania w kierunku zmiany na bardziej korzystne dla mieszkańców zasad współpracy z ząbkowską policją Poprawa bezpieczeństwa na drogach (fotoradar) i poprawa bezpieczeństwa ogólnego (monitorowanie miejsc niebezpiecznych za pomocą kamer) Współpraca z OSP w ramach przygotowań do przyszłorocznych obchodów 85-lecia jednostki oraz na rzecz wyposażenia jej w nowy wóz strażacki Działania na rzecz osób najuboższych w naszym mieście (w tym zimowa akcja dożywiania) Wspieranie wszelkich działań na rzecz ochrony środowiska i zachowań prozdrowotnych (akcja sprzątania świata; akcja zwalczania zanieczyszczeń powietrza i podnoszenia bezpieczeństwa pożarowego; lodowiska; place zabaw dla dzieci; boiska).

Przewodnicząca Komisji Społecznej

Małgorzata StacheraBiuletyn Informacji Publicznej — Urząd Miasta Ząbki

Logowanie