Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

25 maja 2004 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

KS2002-03

1. Sprawozdanie z prac Komisji w roku 2003

2. Protokoły z posiedzeń Komisji w latach 2002-03

3. Plan pracy Komisji na rok 2003

SPRAWOZDANIE Z PRAC KOMISJI SPOŁECZNEJ W ROKU 2003

PROTOKOŁY Z POSIEDZEŃ KOMISJI W LATACH 2002-03

Protokół z 64. posiedzenia Komisji Społecznej - 18.12.2003

Protokół z 63. posiedzenia Komisji Społecznej - 11.12.2003

Protokół z 62. posiedzenia Komisji Społecznej - 08.12.2003

Protokół z 61. posiedzenia Komisji Społecznej - 03.12.2003

Protokół z 60. posiedzenia Komisji Społecznej - 26.11.2003

Protokół z 59. posiedzenia Komisji Społecznej - 19.11.2003

Protokół z 58. posiedzenia Komisji Społecznej - 06.11.2003

Protokół z 57. posiedzenia Komisji Społecznej - 03.11.2003

Protokół z 56. posiedzenia Komisji Społecznej - 27.10.2003

Protokół z 55. posiedzenia Komisji Społecznej - 23.10.2003

Protokół z 54. posiedzenia Komisji Społecznej - 14.10.2003

Protokół z 53. posiedzenia Komisji Społecznej - 09.10.2003

Protokół z 52. posiedzenia Komisji Społecznej - 08.10.2003

Protokół z 51. posiedzenia Komisji Społecznej - 06.10.2003

Protokół z 50. posiedzenia Komisji Społecznej - 25.09.2003

Protokół z 49. posiedzenia Komisji Społecznej - 22.09.2003

Protokół z 48. posiedzenia Komisji Społecznej - 19.09.2003

Protokół z 47. posiedzenia Komisji Społecznej - 15.09.2003

Protokół z 46. posiedzenia Komisji Społecznej - 11.09.2003

Protokół z 45. posiedzenia Komisji Społecznej - 10.09.2003

Protokół z 44. posiedzenia Komisji Społecznej - 04.09.2003

Protokół z 43. posiedzenia Komisji Społecznej - 26.08.2003

Protokół z 42. posiedzenia Komisji Społecznej - 21.08.2003

Protokół z 41. posiedzenia Komisji Społecznej - 28.07.2003

Protokół z 40. posiedzenia Komisji Społecznej - 10.07.2003

Protokół z 39. posiedzenia Komisji Społecznej - 27.06.2003

Protokół z 38. posiedzenia Komisji Społecznej - 23.06.2003

Protokół z 37. posiedzenia Komisji Społecznej - 16.06.2003

Protokół z 36. posiedzenia Komisji Społecznej - 12.06.2003

Protokół z 35. posiedzenia Komisji Społecznej - 09.06.2003

Protokół z 34. posiedzenia Komisji Społecznej - 05.06.2003

Protokół z 33. posiedzenia Komisji Społecznej - 04.06.2003

Protokół z 32. posiedzenia Komisji Społecznej - 29.05.2003

Protokół z 31. posiedzenia Komisji Społecznej - 21.05.2003

Protokół z 30. posiedzenia Komisji Społecznej - 19.05.2003

Protokół z 29. posiedzenia Komisji Społecznej - 15.05.2003

Protokół z 28. posiedzenia Komisji Społecznej - 14.05.2003

Protokół z 27. posiedzenia Komisji Społecznej - 09.05.2003

Protokół z 26. posiedzenia Komisji Społecznej - 05.05.2003

Protokół z 25. posiedzenia Komisji Społecznej - 24.04.2003

Protokół z 24. posiedzenia Komisji Społecznej - 10.04.2003

Protokół z 23. posiedzenia Komisji Społecznej - 09.04.2003

Protokół z 22. posiedzenia Komisji Społecznej - 31.03.2003

Protokół z 21. posiedzenia Komisji Społecznej - 26.03.2003

Protokół z 20. posiedzenia Komisji Społecznej - 24.03.2003

Protokół z 19. posiedzenia Komisji Społecznej - 20.03.2003

Protokół z 18. posiedzenia Komisji Społecznej - 13.03.2003

Protokół z 17. posiedzenia Komisji Społecznej - 10.03.2003

Protokół z 16. posiedzenia Komisji Społecznej - 06.03.2003

Protokół z 15. posiedzenia Komisji Społecznej - 03.02.2003

Protokół z 14. posiedzenia Komisji Społecznej - 27.02.2003

Protokół z 13. posiedzenia Komisji Społecznej - 25.02.2003

Protokół z 12. posiedzenia Komisji Społecznej - 20.02.2003

Protokół z 11. posiedzenia Komisji Społecznej - 12.02.2003

Protokół z 10. posiedzenia Komisji Społecznej - 30.01.2003

Protokół z 9. posiedzenia Komisji Społecznej - 23.01.2003

Protokół z 8. posiedzenia Komisji Społecznej - 20.01.2003

Protokół z 7. posiedzenia Komisji Społecznej - 16.01.2003

Protokół z 6. posiedzenia Komisji Społecznej - 13.01.2003

Protokół z 5. posiedzenia Komisji Społecznej - 09.01.2003

Protokół z 4. posiedzenia Komisji Społecznej - 06.01.2003

Protokół z 3. posiedzenia Komisji Społecznej - 02.01.2003

Protokół z 2. posiedzenia Komisji Społecznej - 16.12.2002

Protokół z 1. posiedzenia Komisji Społecznej - 12.12.2002

PLAN PRACY KOMISJI W 2003 ROKU

Realizacja zadań Komisji określonych w Statucie Miasta Przygotowanie propozycji zmian i wniosków do budżetu Ocena wykonania budżetu w działach: o świata, sport, kultura, zdrowie, bezpieczeństwo, opieka społeczna. Realizacja zadań bieżących na zlecenie Rady Miejskiej Zapoznanie się na miejscu z działalnością, potencjałem i potrzebami lokalnych instytucji będących w zakresie zainteresowania Komisji Społecznej oraz stała współpraca z nimi Współpraca z radnymi powiatowymi, radnymi wojewódzkimi, posłami i innymi osobami na rzecz zaspokajania potrzeb mieszkańców Ząbek Wypracowanie optymalnych zasad funkcjonowania oraz finansowania szkół i przedszkoli Wykreowanie wspólnej polityki Rady Miejskiej w stosunku do terenów przyszkolnych pełniących rolę tymczasowych boisk Udział w tworzeniu nowej świetlicy środowiskowej Działania na rzecz osób niepełnosprawnych w kontekście Roku Osób Niepełnosprawnych Koordynacja akcji dofinansowania przez gmin ę wakacyjnych wyjazdów ząbkowskich dzieci i młodzieży Analiza i weryfikacja dotychczasowych zasad współpracy z ząbkowską policją Opracowanie (wspólnie z Komisją Rewizyjną) Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok bieżący oraz kontrola jego realizacji w kierunku uporządkowania handlu alkoholem w mieście Działania na rzecz osób najuboższych w naszym mieście (w tym zimowa akcja dożywiania) Wspieranie wszelkich działań na rzecz ochrony środowiska i zachowań prozdrowotnych (lodowiska, place zabaw dla dzieci, boiska dla młodzieży i dorosłych, ścieżka rowerowa)

Przewodnicząca Komisji Społecznej

Małgorzata StacheraBiuletyn Informacji Publicznej — Urząd Miasta Ząbki

Logowanie